คอร์ดเพลง ฟ่าวหนี – แจ๋ม พลอยไพลิน

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฟ่าวหนี แจ๋ม พลอยไพลิน

คอร์ดเพลง ฟ่าวหนี - แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แจ๋ม พลอยไพลิน : ฟ่าวหนี


INTRO | A | A | A | E |
INTRO | A | F#m | D | E |
INTRO | A | F#m | D E | A |

 
อ้
A 
ายนั้นฮักเจ้าหลาย 
 
แต่ว่าเจ้า
F#m 
นั้นหลายฮัก
 
D 
จ็บมันเจ็บบักคัก 
 
เมื่อรู้ว่าเ
E 
ธอนั้นนอกใจ
 
จาก
A 
นี้ไม่มีอีกแล้วไม่ขอเป็น
F#m 
ควายของเธอต่อไป
 
ให้
D 
จบ 
 
แยกย้ายสะเด้อฮั
E 
กเฮา

 
กะไปติ
D 
หล่ะขั่นเจ้าเห็นว่าเข
E 
าดี 
 
ให้ฟ่าว
C#m 
หนีขั่นว่าเจ้ามักเขา
F#m 
หลาย
 
ขั่นไปมื้อ
D 
นี้สิมีโปรโมชั่นให้ 
 
รับไปทั
E 
นที 

 
สิสีข้าวส
D 
ารให้เจ้าไปเลยสอ
C#m 
งสอบ
 
สิทอดปลาเค็มกร๊อบ
Bm 
กรอบ
 
ให้เจ้าไป
E 
กินสอง
A 
ถุง 
 
พริกเ
D 
ขือและเกลือปลาแดก
 
สิให้ไ
C#m 
ปตำ บั
F#m 
กหุ่ง.. 
 
สิแถมให้
Bm 
ฮอดผักบุ้งและบัก
E 
ผีผ่วน
 
ไปแล้วอย่าอ่วยคืน
A 
มา..
E 
     

 
วันไ
A 
หนที่เขาเซาฮักให้เจ้านั้น
F#m 
ฟ่าวโทรมา
 
อ้ายสิฟ่
D 
าวไปสมน้ำหน้า 
 
ไปจ้
E 
างหมอลำ
 
มา
A 
งันเป็นการขอบคุณ
 
ตอบแทน
F#m 
น้ำใจของบักอันนั้น
 
สิเ
D 
ลี้ยงฮอดเหล้า
E 
มัน 
 
พุ่นละ
A 
ไป..
E 

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A | A |

 
กะไปติ
D 
หล่ะขั่นเจ้าเห็นว่าเข
E 
าดี 
 
ให้ฟ่าว
C#m 
หนีขั่นว่าเจ้ามักเขา
F#m 
หลาย
 
ขั่นไปมื้อ
D 
นี้สิมีโปรโมชั่นให้ 
 
รับไปทั
E 
นที 

 
สิสีข้าวส
D 
ารให้เจ้าไปเลยสอ
C#m 
งสอบ
 
สิทอดปลาเค็มกร๊อบ
Bm 
กรอบ
 
ให้เจ้าไป
E 
กินสอง
A 
ถุง 
 
พริกเ
D 
ขือและเกลือปลาแดก
 
สิให้ไ
C#m 
ปตำ บั
F#m 
กหุ่ง.. 
 
สิแถมให้
Bm 
ฮอดผักบุ้งและบัก
E 
ผีผ่วน

 
สิสีข้าวส
D 
ารให้เจ้าไปเลยสอ
C#m 
งสอบ
 
สิทอดปลาเค็มกร๊อบ
Bm 
กรอบ
 
ให้เจ้าไป
E 
กินสอง
A 
ถุง 
 
พริกเ
D 
ขือและเกลือปลาแดก
 
สิให้ไ
C#m 
ปตำ บั
F#m 
กหุ่ง.. 
 
สิแถมให้
Bm 
ฮอดผักบุ้งและบัก
E 
ผีผ่วน
 
ไปแล้วอย่าอ่วยคืน
A 
มา..
E 
     

OUTRO | A | F#m | D | E |
OUTRO | A | F#m | D | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฟ่าวหนี


อ้ายนั้นฮักเจ้าหลาย แต่ว่าเจ้านั้นหลายฮัก
เจ็บมันเจ็บบักคัก เมื่อรู้ว่าเธอนั้นนอกใจ
จากนี้ไม่มีอีกแล้วไม่ขอเป็นควายของเธอต่อไป
ให้จบ แยกย้ายสะเด้อฮักเฮา

กะไปติหล่ะขั่นเจ้าเห็นว่าเขาดี 
ให้ฟ่าวหนีขั่นว่าเจ้ามักเขาหลาย
ขั่นไปมื้อนี้สิมีโปรโมชั่นให้ รับไปทันที 

สิสีข้าวสารให้เจ้าไปเลยสองสอบ
สิทอดปลาเค็มกร๊อบกรอบ
ให้เจ้าไปกินสองถุง
พริกเขือและเกลือปลาแดก
สิให้ไปตำบักหุ่ง.. 
สิแถมให้ฮอดผักบุ้งและบักผีผ่วน
ไปแล้วอย่าอ่วยคืนมา..

วันไหนที่เขาเซาฮักให้เจ้านั้นฟ่าวโทรมา
อ้ายสิฟ่าวไปสมน้ำหน้า ไปจ้างหมอลำ
มางันเป็นการขอบคุณ
ตอบแทนน้ำใจของบักอันนั้น
สิเลี้ยงฮอดเหล้ามัน พุ่นละไป..

( ดนตรี )

กะไปติหล่ะขั่นเจ้าเห็นว่าเขาดี 
ให้ฟ่าวหนีขั่นว่าเจ้ามักเขาหลาย
ขั่นไปมื้อนี้สิมีโปรโมชั่นให้ รับไปทันที 

สิสีข้าวสารให้เจ้าไปเลยสองสอบ
สิทอดปลาเค็มกร๊อบกรอบ
ให้เจ้าไปกินสองถุง
พริกเขือและเกลือปลาแดก
สิให้ไปตำบักหุ่ง.. 
สิแถมให้ฮอดผักบุ้งและบักผีผ่วน

สิสีข้าวสารให้เจ้าไปเลยสองสอบ
สิทอดปลาเค็มกร๊อบกรอบ
ให้เจ้าไปกินสองถุง 
พริกเขือและเกลือปลาแดก
สิให้ไปตำบักหุ่ง.. 
สิแถมให้ฮอดผักบุ้งและบักผีผ่วน
ไปแล้วอย่าอ่วยคืนมา..

มิวสิควิดีโอ ฟ่าวหนี แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง ฟ่าวหนี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : โอ๋ คมวิชญ์
เรียบเรียง : แจ๋ม พลอยไพลิน
ติดต่องานแสดงศิลปิน : 0984426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend