หน้าแรก » แจ๋ม พลอยไพลิน » คอร์ดเพลง ฟ่าวหนี – แจ๋ม พลอยไพลิน

คอร์ดเพลง ฟ่าวหนี – แจ๋ม พลอยไพลิน

คอร์ดเพลง : ฟ่าวหนี แจ๋ม พลอยไพลิน

คอร์ดเพลง ฟ่าวหนี - แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แจ๋ม พลอยไพลิน : ฟ่าวหนี


INTRO | A | A | A | E |
INTRO | A | F#m | D | E |
INTRO | A | F#m | D E | A |

 
อ้
ายนั้นฮักเจ้าหลาย 
 
แต่ว่าเจ้า
F#m 
นั้นหลายฮัก
 
จ็บมันเจ็บบักคัก 
 
เมื่อรู้ว่าเ
ธอนั้นนอกใจ
 
จาก
นี้ไม่มีอีกแล้วไม่ขอเป็น
F#m 
ควายของเธอต่อไป
 
ให้
จบ 
 
แยกย้ายสะเด้อฮั
กเฮา

 
กะไปติ
หล่ะขั่นเจ้าเห็นว่าเข
าดี 
 
ให้ฟ่าว
C#m 
หนีขั่นว่าเจ้ามักเขา
F#m 
หลาย
 
ขั่นไปมื้อ
นี้สิมีโปรโมชั่นให้ 
 
รับไปทั
นที 

 
สิสีข้าวส
ารให้เจ้าไปเลยสอ
C#m 
งสอบ
 
สิทอดปลาเค็มกร๊อบ
Bm 
กรอบ
 
ให้เจ้าไป
กินสอง
ถุง 
 
พริกเ
ขือและเกลือปลาแดก
 
สิให้ไ
C#m 
ปตำ บั
F#m 
กหุ่ง.. 
 
สิแถมให้
Bm 
ฮอดผักบุ้งและบัก
ผีผ่วน
 
ไปแล้วอย่าอ่วยคืน
มา..
     

 
วันไ
หนที่เขาเซาฮักให้เจ้านั้น
F#m 
ฟ่าวโทรมา
 
อ้ายสิฟ่
าวไปสมน้ำหน้า 
 
ไปจ้
างหมอลำ
 
มา
งันเป็นการขอบคุณ
 
ตอบแทน
F#m 
น้ำใจของบักอันนั้น
 
สิเ
ลี้ยงฮอดเหล้า
มัน 
 
พุ่นละ
ไป..

INSTRU | D | C#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A | A |

 
กะไปติ
หล่ะขั่นเจ้าเห็นว่าเข
าดี 
 
ให้ฟ่าว
C#m 
หนีขั่นว่าเจ้ามักเขา
F#m 
หลาย
 
ขั่นไปมื้อ
นี้สิมีโปรโมชั่นให้ 
 
รับไปทั
นที 

 
สิสีข้าวส
ารให้เจ้าไปเลยสอ
C#m 
งสอบ
 
สิทอดปลาเค็มกร๊อบ
Bm 
กรอบ
 
ให้เจ้าไป
กินสอง
ถุง 
 
พริกเ
ขือและเกลือปลาแดก
 
สิให้ไ
C#m 
ปตำ บั
F#m 
กหุ่ง.. 
 
สิแถมให้
Bm 
ฮอดผักบุ้งและบัก
ผีผ่วน

 
สิสีข้าวส
ารให้เจ้าไปเลยสอ
C#m 
งสอบ
 
สิทอดปลาเค็มกร๊อบ
Bm 
กรอบ
 
ให้เจ้าไป
กินสอง
ถุง 
 
พริกเ
ขือและเกลือปลาแดก
 
สิให้ไ
C#m 
ปตำ บั
F#m 
กหุ่ง.. 
 
สิแถมให้
Bm 
ฮอดผักบุ้งและบัก
ผีผ่วน
 
ไปแล้วอย่าอ่วยคืน
มา..
     

OUTRO | A | F#m | D | E |
OUTRO | A | F#m | D | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฟ่าวหนี


อ้ายนั้นฮักเจ้าหลาย แต่ว่าเจ้านั้นหลายฮัก
เจ็บมันเจ็บบักคัก เมื่อรู้ว่าเธอนั้นนอกใจ
จากนี้ไม่มีอีกแล้วไม่ขอเป็นควายของเธอต่อไป
ให้จบ แยกย้ายสะเด้อฮักเฮา

กะไปติหล่ะขั่นเจ้าเห็นว่าเขาดี 
ให้ฟ่าวหนีขั่นว่าเจ้ามักเขาหลาย
ขั่นไปมื้อนี้สิมีโปรโมชั่นให้ รับไปทันที 

สิสีข้าวสารให้เจ้าไปเลยสองสอบ
สิทอดปลาเค็มกร๊อบกรอบ
ให้เจ้าไปกินสองถุง
พริกเขือและเกลือปลาแดก
สิให้ไปตำบักหุ่ง.. 
สิแถมให้ฮอดผักบุ้งและบักผีผ่วน
ไปแล้วอย่าอ่วยคืนมา..

วันไหนที่เขาเซาฮักให้เจ้านั้นฟ่าวโทรมา
อ้ายสิฟ่าวไปสมน้ำหน้า ไปจ้างหมอลำ
มางันเป็นการขอบคุณ
ตอบแทนน้ำใจของบักอันนั้น
สิเลี้ยงฮอดเหล้ามัน พุ่นละไป..

( ดนตรี )

กะไปติหล่ะขั่นเจ้าเห็นว่าเขาดี 
ให้ฟ่าวหนีขั่นว่าเจ้ามักเขาหลาย
ขั่นไปมื้อนี้สิมีโปรโมชั่นให้ รับไปทันที 

สิสีข้าวสารให้เจ้าไปเลยสองสอบ
สิทอดปลาเค็มกร๊อบกรอบ
ให้เจ้าไปกินสองถุง
พริกเขือและเกลือปลาแดก
สิให้ไปตำบักหุ่ง.. 
สิแถมให้ฮอดผักบุ้งและบักผีผ่วน

สิสีข้าวสารให้เจ้าไปเลยสองสอบ
สิทอดปลาเค็มกร๊อบกรอบ
ให้เจ้าไปกินสองถุง 
พริกเขือและเกลือปลาแดก
สิให้ไปตำบักหุ่ง.. 
สิแถมให้ฮอดผักบุ้งและบักผีผ่วน
ไปแล้วอย่าอ่วยคืนมา..

มิวสิควิดีโอ ฟ่าวหนี แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง ฟ่าวหนี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : โอ๋ คมวิชญ์
เรียบเรียง : แจ๋ม พลอยไพลิน
ติดต่องานแสดงศิลปิน : 0984426915
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Search

🎸 คอร์ดที่ใกล้เคียงเพลงนี้ :