คอร์ดเพลง เฮามักเธอ แจ๋ม พลอยไพลิน

  
Text   

คอร์ดเพลง : เฮามักเธอ แจ๋ม พลอยไพลิน

คอร์ดเพลง เฮามักเธอ แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง :

ศิลปิน : แจ๋ม พลอยไพลิน

เนื้อร้อง/ทำนอง : บิ๊กเสือ ปิยะพงษ์,แจ๋ม พลอยไพลิน

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,Am,F,Dm,G


INTRO | C Em | Am Em |
INTRO | F Em | Dm G |
INTRO | C Em | Am Em |
INTRO | F Em | Dm G | C |

 
พี่โคตรโสดเลยน้
C 
อง 
 
ยังบ่มีไผครอบคร
Em 
อง
 
ในกระเป๋าบ่มีค่าด
F 
อง 
 
จับของผู้ใด๋ได้แห
G 
น่
 
อ้ายบ่แม่นคนฮ
C 
อต 
 
ในเฟสบ่มีกระแ
Em 
 
บุคคลทั่วไปบ่
F 
แล 
 
เขาว่าอ้ายบ่มีสิ
G 
กิน

 
อยากบอกเจ้าว่า
C 
มัก 
 
อยากเว้าให้เจ้าได้
Em 
ยิน
 
ย้านแต่เจ้าบ่
F 
อินนำคนบ่หล่อคืออ้
G 
าย
 
กะเหงา กะหยังอยู่
C 
เด้ 
 
จักสิว่าจั่งใ
Em 
ด๋
 
ไผกะ
F 
ได้ 
 
ไผกะได้จังหวะ
G 
นี้

C 
  เอิ้นเจ้า
Em 
ว่าที่ฮักไ
Am 
ด้บ่
 
  ใจทั้ง
Em 
ใจของอ้ายอยากสาน
F 
ต่อ
 
  งามแท้ งาม
Em 
ว่า 
 
งามบ่มีผู้ใด๋
Dm 
ท่อ
 
  สิกลับไปเว้านำเฒ่า
G 
พ่อ
 
  ว่าอยากได้เจ้ามาเป็นแ
C 
ฟน 
 
G 
ด้อ

 
เฮาบ่ได้มักง่
C 
าย 
 
เฮามัก
Em 
เธอ
 
ใจทั้งใจของ
Am 
อ้าย 
 
เป็นขอ
Em 
งเธอ
 
เช้าค่ำมันกะเ
F 
ทียวคิดถึง
Em 
เธอ
 
หลับตาลงแต่ละ
Dm 
คืน 
 
ฝันละเ
G 
มอ

 
เฮาบ่ได้มักง่
C 
าย 
 
เฮามัก
Em 
เธอ
 
ใจทั้งใจของ
Am 
อ้าย 
 
เป็นขอ
Em 
งเธอ
 
เช้าค่ำมันกะเ
F 
ทียวคิดถึง
Em 
เธอ
 
หลับตาลงแต่ละ
Dm 
คืน 
 
ฝันละเ
G 
มอ

INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am Em |
INSTRU | F Em | Dm G | C |

C 
  เอิ้นเจ้า
Em 
ว่าที่ฮักไ
Am 
ด้บ่
 
  ใจทั้ง
Em 
ใจของอ้ายอยากสาน
F 
ต่อ
 
  งามแท้ งาม
Em 
ว่า 
 
งามบ่มีผู้ใด๋
Dm 
ท่อ
 
  สิกลับไปเว้านำเฒ่า
G 
พ่อ
 
  ว่าอยากได้เจ้ามาเป็นแ
C 
ฟน 
 
G 
ด้อ

 
เฮาบ่ได้มักง่
C 
าย 
 
เฮามัก
Em 
เธอ
 
ใจทั้งใจของ
Am 
อ้าย 
 
เป็นขอ
Em 
งเธอ
 
เช้าค่ำมันกะเ
F 
ทียว 
 
คิดถึง
Em 
เธอ
 
หลับตาลงแต่ละ
Dm 
คืน 
 
ฝันละเ
G 
มอ

 
เฮาบ่ได้มักง่
C 
าย 
 
เฮามัก
Em 
เธอ
 
ใจทั้งใจของ
Am 
อ้าย 
 
เป็นขอ
Em 
งเธอ
 
เช้าค่ำมันกะเ
F 
ทียว 
 
คิดถึง
Em 
เธอ
 
หลับตาลงแต่ละ
Dm 
คืน 
 
ฝันละเ
G 
มอ

 
เฮาบ่ได้มักง่
C 
าย 
 
เฮามัก
Em 
เธอ
 
ใจทั้งใจของ
Am 
อ้าย 
 
เป็นขอ
Em 
งเธอ
 
เช้าค่ำมันกะเ
F 
ทียวคิดถึง
Em 
เธอ
 
หลับตาลงแต่ละ
Dm 
คืน 
 
ฝันละเ
G 
มอ

 
เฮาบ่ได้มักง่
C 
าย 
 
เฮามัก
Em 
เธอ
 
ใจทั้งใจของ
Am 
อ้าย 
 
เป็นขอ
Em 
งเธอ
 
เช้าค่ำมันกะเ
F 
ทียว 
 
คิดถึง
Em 
เธอ
 
หลับตาลงแต่ละ
Dm 
คืน 
 
ฝันละเ
G 
มอ

OUTRO | C Em | Am Em |
OUTRO | F Em | Dm G | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เฮามักเธอ


พี่โคตรโสดเลยน้อง ยังบ่มีไผครอบครอง
ในกระเป๋าบ่มีค่าดอง จับของผู้ใด๋ได้แหน่
อ้ายบ่แม่นคนฮอต ในเฟสบ่มีกระแส
บุคคลทั่วไปบ่แล เขาว่าอ้ายบ่มีสิกิน

อยากบอกเจ้าว่ามัก อยากเว้าให้เจ้าได้ยิน
ย้านแต่เจ้าบ่อินนำคนบ่หล่อคืออ้าย
กะเหงา กะหยังอยู่เด้ จักสิว่าจั่งใด๋
ไผกะได้ ไผกะได้จังหวะนี้

เอิ้นเจ้าว่าที่ฮักได้บ่
ใจทั้งใจของอ้ายอยากสานต่อ
งามแท้ งามว่า งามบ่มีผู้ใด๋ท่อ
สิกลับไปเว้านำเฒ่าพ่อ
ว่าอยากได้เจ้ามาเป็นแฟน เด้อ

เฮาบ่ได้มักง่าย เฮามักเธอ
ใจทั้งใจของอ้าย เป็นของเธอ
เช้าค่ำมันกะเทียวคิดถึงเธอ
หลับตาลงแต่ละคืน ฝันละเมอ

เฮาบ่ได้มักง่าย เฮามักเธอ
ใจทั้งใจของอ้าย เป็นของเธอ
เช้าค่ำมันกะเทียวคิดถึงเธอ
หลับตาลงแต่ละคืน ฝันละเมอ

( ดนตรี )

เอิ้นเจ้าว่าที่ฮักได้บ่
ใจทั้งใจของอ้ายอยากสานต่อ
งามแท้ งามว่า งามบ่มีผู้ใด๋ท่อ
สิกลับไปเว้านำเฒ่าพ่อ
ว่าอยากได้เจ้ามาเป็นแฟน เด้อ

เฮาบ่ได้มักง่าย เฮามักเธอ
ใจทั้งใจของอ้าย เป็นของเธอ
เช้าค่ำมันกะเทียว คิดถึงเธอ
หลับตาลงแต่ละคืน ฝันละเมอ

เฮาบ่ได้มักง่าย เฮามักเธอ
ใจทั้งใจของอ้าย เป็นของเธอ
เช้าค่ำมันกะเทียว คิดถึงเธอ
หลับตาลงแต่ละคืน ฝันละเมอ

เฮาบ่ได้มักง่าย เฮามักเธอ
ใจทั้งใจของอ้าย เป็นของเธอ
เช้าค่ำมันกะเทียวคิดถึงเธอ
หลับตาลงแต่ละคืน ฝันละเมอ

เฮาบ่ได้มักง่าย เฮามักเธอ
ใจทั้งใจของอ้าย เป็นของเธอ
เช้าค่ำมันกะเทียว คิดถึงเธอ
หลับตาลงแต่ละคืน ฝันละเมอ

มิวสิควิดีโอ เฮามักเธอ แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง เฮามักเธอ
ศิลปิน : แจ๋ม พลอยไพลิน
เรียบเรียง : ยศดนัย ภู่ทอง
เซิ้ง มิวสิก : โทร 098-4426915
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend