คอร์ดเพลง น้ำตา – แจ๋ม พลอยไพลิน

  
Text   

คอร์ดเพลง : น้ำตา แจ๋ม พลอยไพลิน

คอร์ดเพลง น้ำตา - แจ๋ม พลอยไพลิน

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single แจ๋ม พลอยไพลิน : น้ำตา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง น้ำตา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Dm | C | ( 4 Times )

Dm 
ทุก ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
 
มีแค่
C 
ลมหายใจ 
 
ที่อ่อนแรง
 
Bb 
วามเข้มแข็งบ่เหลือ
Dm 
สองตาปิด 
 
ไร้สิ้นหมดความคิด
 
เหมือนปลายท
C 
างชีวิต 
 
ใกล้จบลง
Bb 
คงบ่เหลืออีกแล้วควา
Dm 
มฮัก

Bb 
ทุ่มเทให้เขาล
C 
งไปแทบตาย
 
แต่สุด
Am 
ท้ายก็ได้แค่ความว่าง
Dm 
เปล่า
Bb 
คําว่าฮักชั่ว
C 
ฟ้าชั่วดินสลาย
 
บ่ดนผ่า
Am 
นไปกะถิ่มให้เหลือแค่
Dm 
เฮา
C 
โนว..
Bb 
โฮ..
C 
โฮ.. 
 
นี่บ้อใ
Dm 
จคน

Dm 
ทุกๆ 
 
อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
 
มีแค่เ
C 
สียงหัวใจใกล้สลาย
Bb 
โดนความจําทําร้ายจนอ่อ
Dm 
นแอ
Dm 
ยังบ่พร้อมจบกะตกเป็นคนแพ้
 
กลืนน้ำ
C 
ตาผ่าหัวใจ
Bb 
เบิ่งรูปเขาต่างห
C 
น้า โว..  
Dm 
โฮ..

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อน
Bb 
ไหวได้ในตอนนี้
 
มี
C 
แค่น้ำตา
 
ที่ไห
Am 
ลมาปนกลิ่นตัวเขาจ
Dm 
าง 
 
 
ติดอยู่ผ้า
Bb 
ห่ม 
 
กอดหมอนดอม
C 
ดม
 
จนพออยากสิ
Am 
จมให้ขาดใจ 
 
ลงตร
Dm 
งนั้น
 
คิดฮอด
Bb 
เด้อ.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เ
C 
ธอ.
 
เฮ็ดปานเฮาตายจา
Dm 
กกัน..
F 
 
C 
 
Dm 

 
อ้าย
Dm 
เอย 
 
อ้ายเ
C 
อ๋ย 
 
อ้าย
Dm 
เอย..
 
อ้าย
Dm 
เอย 
 
อ้าย
Bb 
เอ๋ย 
 
อ้าย
Dm 
เอย..
 
ลืมมันไปสา
Bb 
อ้าย 
 
เรื่องเก่าฮักเ
C 
ฮา
 
ตอนนี้มันกลายเป็นขี้
Am 
เถ่า
 
ย้อนน้องเป็นขอ
Dm 
งเขา 
 
ให้หวนคืนคงบ่
Bb 
ได้
 
เอาใจส่อยเด้ออ้าย ยังเป็นห่วงสุดหั
Dm 
วใจ
 
ได้แต่ส่งแฮ
C 
งใจ 
 
บอกให้เจ้าสู้เ
Bb 
ด้อ.. 
 
สู้เ
C 
ด้อ..
 
ลุกขึ้นมา เริ่มต้
Bb 
นใหม่..
C 
เด้อ..
Dm 
.

INSTRU | Bb | C | Am | Dm | ( 2 Times )

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อน
Bb 
ไหวได้ในตอนนี้
 
มี
C 
แค่น้ำตา
 
ที่ไห
Am 
ลมากับกลิ่นตัวเขาจ
Dm 
าง 
 
 
ติดอยู่ผ้า
Bb 
ห่มกอดหมอนดอม
C 
ดม
 
จนพออยาก
Am 
สิจม 
 
ให้ขาดใจลงตร
Dm 
งนั้น
 
คิดฮอด
Bb 
เด้อ.. 
 
คิดฮอดเ
C 
ด้อ..

 
แต่สิ่งที่มันเคลื่อน
Bb 
ไหวได้ในตอนนี้
 
มี
C 
แค่น้ำตา
 
ที่ไห
Am 
ลมาเซ่นให้ความฮักเ
Dm 
น่า 
 
 
กลั้นใจอว
Bb 
ยพร 
 
ส่งเขาให้
C 
มีความสุข
 
ถึงตอ
Am 
นนี้ใจมันสิเจ็บหนัก.. 
 
กว่
Dm 
าเก่า
 
ยังฮัก
Bb 
เด้อ.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เ
C 
ธอ..
 
ฮัก
Bb 
เด้อ.. 
 
ถึงแม้ตอนนี้เ
C 
ธอ..
 
อยู่ในอ้อมกอ
Dm 
ดเขา..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง น้ำตา


ทุก ๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
มีแค่ลมหายใจ ที่อ่อนแรง
ความเข้มแข็งบ่เหลือ
สองตาปิด ไร้สิ้นหมดความคิด
เหมือนปลายทางชีวิต ใกล้จบลง
คงบ่เหลืออีกแล้วความฮัก

ทุ่มเทให้เขาลงไปแทบตาย
แต่สุดท้ายก็ได้แค่ความว่างเปล่า
คําว่าฮักชั่วฟ้าชั่วดินสลาย
บ่ดนผ่านไปกะถิ่มให้เหลือแค่เฮา
โนว..โฮ..โฮ.. นี่บ้อใจคน

ทุกๆ อย่างยังบ่ยอมเคลื่อนไหว
มีแค่เสียงหัวใจใกล้สลาย
โดนความจําทําร้ายจนอ่อนแอ
ยังบ่พร้อมจบกะตกเป็นคนแพ้
กลืนน้ำตาผ่าหัวใจ
เบิ่งรูปเขาต่างหน้า โว.. โฮ..

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้
มีแค่น้ำตา
ที่ไหลมาปนกลิ่นตัวเขาจาง ๆ
ติดอยู่ผ้าห่ม กอดหมอนดอมดม
จนพออยากสิจมให้ขาดใจ ลงตรงนั้น
คิดฮอดเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ.
เฮ็ดปานเฮาตายจากกัน..

อ้ายเอย อ้ายเอ๋ย อ้ายเอย..
อ้ายเอย อ้ายเอ๋ย อ้ายเอย..

ลืมมันไปสาอ้าย เรื่องเก่าฮักเฮา
ตอนนี้มันกลายเป็นขี้เถ่า
ย้อนน้องเป็นของเขา ให้หวนคืนคงบ่ได้
เอาใจส่อยเด้ออ้าย ยังเป็นห่วงสุดหัวใจ
ได้แต่ส่งแฮงใจ บอกให้เจ้าสู้เด้อ.. สู้เด้อ..
ลุกขึ้นมา เริ่มต้นใหม่..เด้อ…

( ดนตรี )

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้
มีแค่น้ำตา
ที่ไหลมากับกลิ่นตัวเขาจาง ๆ
ติดอยู่ผ้าห่มกอดหมอนดอมดม
จนพออยากสิจม ให้ขาดใจลงตรงนั้น
คิดฮอดเด้อ.. คิดฮอดเด้อ..

แต่สิ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ในตอนนี้
มีแค่น้ำตา
ที่ไหลมาเซ่นให้ความฮักเน่า ๆ
กลั้นใจอวยพร ส่งเขาให้มีความสุข
ถึงตอนนี้ใจมันสิเจ็บหนัก.. กว่าเก่า
ยังฮักเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ..
ฮักเด้อ.. ถึงแม้ตอนนี้เธอ..
อยู่ในอ้อมกอดเขา..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง น้ำตา (คอร์ด)

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : ออนบอร์ด สตูดิโอ
ติดต่องานแสดง โทร 0929322452
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend