คอร์ดเพลง บักขี้เหล้า เบต กษิดิ์เดช

  
Text   
คอร์ดเพลง บักขี้เหล้า ศิลปิน เบต กษิดิ์เดช คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F Gm Am Bb C Dm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #5 กดลดคีย์ 5 ครั้ง

INTRO | F Dm | Bb C |
INTRO | F Dm | Bb C | C |

F 
กะใจมันฮักกะใจของอ้าย 
 
คิดฮอดแต่เจ้า
Dm 
ก็โดนแล้วเด้ 
 
ที่เฮาสองคนต้องห่างกัน
Bb 
บ่มีมื้อไดที่อ้ายสิลืมเจ้าได้เลย
C 
สักวัน

F 
เป็นแขกรับเชิญ 
 
ในงานกินดองของเจ้ากับเขา
Dm 
อ้ายมาในนามบุคคนทั่วไป
 
แค่เป็นผู้
Bb 
บ่าวเก่า 
 
ที่ยัง
C 
ฮักเธอ

 
กะอยากสิ
Dm 
ลืมความฮัก 
 
แต่กะ
Am 
ลืมบ่ได้
 
ย้อนว่าหัว
Bb 
ใจยังฮักเ
F 
จ้าแฮง
 
กะอยากสิ
Dm 
ลบความจำ 
 
ซ่อมใ
Am 
จที่เป็นแผล
 
ยังบ่
Bb 
มีฮอดแฮง 
 
ลบเจ้าจ
C 
ากใจ

 
เลยเป็นบักขี้เห
F 
ล้า 
 
ย้อนว่าเจ้า
Dm 
บ่ฮัก
 
เมาให้ตายปาน
Bb 
ใด๋เขากะบ่เห็น
C 
ค่า
 
เลยเป็นบักขี้เห
F 
ล้า 
 
ที่เจ้าบ่
Dm 
หัวซา
 
เมาหย่างเซคือห
Bb 
มาเขากะบ่สน
C 
ใจ
 
ในฐา
Bb 
นะคนเป็นแ
C 
ฟนเก่า
 
บ่มีสิทธิ์
Am 
เว้าสิทธิ์หวงหยังห
Dm 
ลาย
 
ยามผ่อห
Bb 
น้ากะสิหนีให้ไ
C 
กล
 
ยามคิดฮ
Bb 
อดกะสิอดให้
C 
ได้
 
จากใจบักขี้เหล้า..
 

INSTRU | F Dm | Bb C |
INSTRU | Bb C | Am Dm | Bb | C |

 
กะอยากสิ
Dm 
ลืมความฮัก 
 
แต่กะ
Am 
ลืมบ่ได้
 
ย้อนว่าหัว
Bb 
ใจยังฮักเ
F 
จ้าแฮง
 
กะอยากสิ
Dm 
ลบความจำ 
 
ซ่อมใ
Am 
จที่เป็นแผล
 
ยังบ่
Bb 
มีฮอดแฮง 
 
ลบเจ้าจ
C 
ากใจ

 
เลยเป็นบักขี้เห
F 
ล้า 
 
ย้อนว่าเจ้า
Dm 
บ่ฮัก
 
เมาให้ตายปาน
Bb 
ใด๋เขากะบ่เห็น
C 
ค่า
 
เลยเป็นบักขี้เห
F 
ล้า 
 
ที่เจ้าบ่
Dm 
หัวซา
 
เมาหย่างเซคือห
Bb 
มาเขากะบ่สน
C 
ใจ
 
ในฐา
Bb 
นะคนเป็นแ
C 
ฟนเก่า
 
บ่มีสิทธิ์
Am 
เว้าสิทธิ์หวงหยังห
Dm 
ลาย
 
ยามผ่อห
Bb 
น้ากะสิหนีให้ไ
C 
กล
 
ยามคิดฮ
Bb 
อดกะสิอดให้
C 
ได้ 
 
โอย..

 
เลยเป็นบักขี้เห
F 
ล้า 
 
ย้อนว่าเจ้า
Dm 
บ่ฮัก
 
เมาให้ตายปาน
Bb 
ใด๋เขากะบ่เห็น
C 
ค่า
 
เลยเป็นบักขี้เห
F 
ล้า 
 
ที่เจ้าบ่
Dm 
หัวซา
 
เมาหย่างเซคือห
Bb 
มาเขากะบ่สน
C 
ใจ
 
ในฐา
Bb 
นะคนเป็นแ
C 
ฟนเก่า
 
บ่มีสิทธิ์
Am 
เว้าสิทธิ์หวงหยังห
Dm 
ลาย
 
ยามผ่อห
Bb 
น้ากะสิหนีให้ไ
C 
กล
 
ยามคิดฮ
Bb 
อดกะสิอดให้
C 
ได้
 
จากใจบักขี้เหล้า..
 

INSTRU | F Dm | Bb C |
 
จากใจบักขี้เหล้า..
 

OUTRO | F Dm | Bb C | C | F |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง บักขี้เหล้า


กะใจมันฮักกะใจของอ้าย คิดฮอดแต่เจ้า
ก็โดนแล้วเด้ ที่เฮาสองคนต้องห่างกัน
บ่มีมื้อไดที่อ้ายสิลืมเจ้าได้เลยสักวัน

เป็นแขกรับเชิญ ในงานกินดองของเจ้ากับเขา
อ้ายมาในนามบุคคนทั่วไป
แค่เป็นผู้บ่าวเก่า ที่ยังฮักเธอ

กะอยากสิลืมความฮัก แต่กะลืมบ่ได้
ย้อนว่าหัวใจยังฮักเจ้าแฮง
กะอยากสิลบความจำ ซ่อมใจที่เป็นแผล
ยังบ่มีฮอดแฮง ลบเจ้าจากใจ

เลยเป็นบักขี้เหล้า ย้อนว่าเจ้าบ่ฮัก
เมาให้ตายปานใด๋เขากะบ่เห็นค่า
เลยเป็นบักขี้เหล้า ที่เจ้าบ่หัวซา
เมาหย่างเซคือหมาเขากะบ่สนใจ
ในฐานะคนเป็นแฟนเก่า
บ่มีสิทธิ์เว้าสิทธิ์หวงหยังหลาย
ยามผ่อหน้ากะสิหนีให้ไกล
ยามคิดฮอดกะสิอดให้ได้
จากใจบักขี้เหล้า..

( ดนตรี )

กะอยากสิลืมความฮัก แต่กะลืมบ่ได้
ย้อนว่าหัวใจยังฮักเจ้าแฮง
กะอยากสิลบความจำ ซ่อมใจที่เป็นแผล
ยังบ่มีฮอดแฮง ลบเจ้าจากใจ

เลยเป็นบักขี้เหล้า ย้อนว่าเจ้าบ่ฮัก
เมาให้ตายปานใด๋เขากะบ่เห็นค่า
เลยเป็นบักขี้เหล้า ที่เจ้าบ่หัวซา
เมาหย่างเซคือหมาเขากะบ่สนใจ
ในฐานะคนเป็นแฟนเก่า
บ่มีสิทธิ์เว้าสิทธิ์หวงหยังหลาย
ยามผ่อหน้ากะสิหนีให้ไกล
ยามคิดฮอดกะสิอดให้ได้ โอย..

เลยเป็นบักขี้เหล้า ย้อนว่าเจ้าบ่ฮัก
เมาให้ตายปานใด๋เขากะบ่เห็นค่า
เลยเป็นบักขี้เหล้า ที่เจ้าบ่หัวซา
เมาหย่างเซคือหมาเขากะบ่สนใจ
ในฐานะคนเป็นแฟนเก่า
บ่มีสิทธิ์เว้าสิทธิ์หวงหยังหลาย
ยามผ่อหน้ากะสิหนีให้ไกล
ยามคิดฮอดกะสิอดให้ได้
จากใจบักขี้เหล้า..

( ดนตรี )

จากใจบักขี้เหล้า..

มิวสิควิดีโอ บักขี้เหล้า เบต กษิดิ์เดช

เพลง : บักขี้เหล้า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดิว ธนะชัย
เรียบเรียง : ภาคิณ อามาตมนตรี
ติดต่องานศิลปิน : โทร 084-0508938
คอร์ดเพลง บักขี้เหล้า เบต กษิดิ์เดช
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend