คอร์ดเพลง แค่เสี้ยววินาที (New Version) แจ๋ม พลอยไพลิน

  
Text   


 
แค่เพียงเ
D 
สี้ยววินาที 
 
อ้ายสิได้ใจ
 
แต่กะไ
C#m 
ปบ่ฮอดหม่อง
F#m 
ฝัน
 
ต้องแพ้ใ
Bm 
ครคนนั้น 
 
ใน
E 
ตอนเขาหันกลับ
A 
มา..

INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |

A 
ยืนอยู่เฮียงข้าง 
 
เพื่อสิเ
E 
ป็นคนที่เจ้าฮัก
D 
ถ่ากันมาจักพัก 
 
ให้ตั้งห
A 
ลักจากความเสียใจ
D 
หวังว่าจักมื้อหนึ่ง..เจ้า
C#m 
นั้นสิลืมเข
F#m 
าได้
 
ดู
Bm 
แลและเอาใจใส่ 
 
ให้เจ้าห
E 
ายดี

 
พอแต่ได้ยินข่
D 
าวว่าเขาคนนั้นสิก
E 
ลับมา
 
ให้ความ
C#m 
ฮักมันกลับ
F#m 
คืนใจ
 
อ้ายกะ
Bm 
พอสิฮู้สึกได้ 
 
กำลังสิเสียเจ้า
D 
ไป..
 
ให้เขา
E 
อีกแล้ว..

 
แค่เพียงเ
D 
สี้ยววินาที 
 
อ้ายสิได้ใจ
 
แต่กะ
C#m 
ไปบ่ฮอดหม่อ
F#m 
งฝัน
 
ต้องแพ้ใ
Bm 
ครคนนั้น 
 
ในต
E 
อนเขาหันกลับ
A 
มา
 
อีกแค่เ
D 
สี้ยววินาที 
 
เพียงแค่เอื้อมมือ
 
แต่กะ
C#m 
ยื้อบ่ทันเว
F#m 
ลา
 
ต้องจบด้วย
Bm 
น้ำตา 
 
เป็นราง
E 
วัลของอ้าย
A 
คนแพ้..

INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |
INSTRU | D | C#m F#m | Bm E | A |

 
พอแต่ได้ยินข่
D 
าวว่าเขาคนนั้นสิก
E 
ลับมา
 
ให้ความ
C#m 
ฮักมันกลับ
F#m 
คืนใจ
 
อ้ายกะ
Bm 
พอสิฮู้สึกได้ 
 
กำลังสิเสียเจ้า
D 
ไป..
 
ให้เขา
E 
อีกแล้ว..

 
แค่เพียงเ
D 
สี้ยววินาที 
 
อ้ายสิได้ใจ
 
แต่กะ
C#m 
ไปบ่ฮอดหม่อ
F#m 
งฝัน
 
ต้องแพ้ใ
Bm 
ครคนนั้น 
 
ในต
E 
อนเขาหันกลับ
A 
มา
 
อีกแค่เ
D 
สี้ยววินาที 
 
เพียงแค่เอื้อมมือ
 
แต่กะ
C#m 
ยื้อบ่ทันเว
F#m 
ลา
 
ต้องจบด้วย
Bm 
น้ำตา 
 
เป็นราง
E 
วัลของอ้าย
A 
คนแพ้.. 
 
 
B 

 
แค่เพียงเ
E 
สี้ยววินาที 
 
อ้ายสิได้ใจ
 
แต่กะไ
D 
ปบ่ฮอดหม่อ
G#m 
งฝัน
 
ต้องแพ้ใ
C#m 
ครคนนั้น 
 
ใน
F#m 
ตอนเขาหันกลับ
B 
มา

 
อีกแค่เ
E 
สี้ยววินาที 
 
เพียงแค่เอื้อมมือ
 
แต่ก
D#m 
ะยื้อบ่ทันเ
G#m 
วลา
 
ต้องจบด้วย
C#m 
น้ำตา 
 
เป็นราง
F# 
วัลของอ้าย
B 
คนแพ้..
 
ต้องจบด้วย
C#m 
น้ำตา 
 
เป็นราง
F# 
วัลของอ้าย
B 
คนแพ้..

OUTRO | E | D#m G#m | C#m F# | B |


แค่เพียงเสี้ยววินาที อ้ายสิได้ใจ
แต่กะไปบ่ฮอดหม่องฝัน
ต้องแพ้ใครคนนั้น ในตอนเขาหันกลับมา..

( ดนตรี )

ยืนอยู่เฮียงข้าง เพื่อสิเป็นคนที่เจ้าฮัก
ถ่ากันมาจักพัก ให้ตั้งหลักจากความเสียใจ
หวังว่าจักมื้อหนึ่ง..เจ้านั้นสิลืมเขาได้
ดูแลและเอาใจใส่ ให้เจ้าหายดี

พอแต่ได้ยินข่าวว่าเขาคนนั้นสิกลับมา
ให้ความฮักมันกลับคืนใจ
อ้ายกะพอสิฮู้สึกได้ กำลังสิเสียเจ้าไป..
ให้เขาอีกแล้ว..

แค่เพียงเสี้ยววินาที อ้ายสิได้ใจ
แต่กะไปบ่ฮอดหม่องฝัน
ต้องแพ้ใครคนนั้น ในตอนเขาหันกลับมา
อีกแค่เสี้ยววินาที เพียงแค่เอื้อมมือ
แต่กะยื้อบ่ทันเวลา
ต้องจบด้วยน้ำตา เป็นรางวัลของอ้ายคนแพ้..

( ดนตรี )

พอแต่ได้ยินข่าวว่าเขาคนนั้นสิกลับมา
ให้ความฮักมันกลับคืนใจ
อ้ายกะพอสิฮู้สึกได้ กำลังสิเสียเจ้าไป..
ให้เขาอีกแล้ว..

แค่เพียงเสี้ยววินาที อ้ายสิได้ใจ
แต่กะไปบ่ฮอดหม่องฝัน
ต้องแพ้ใครคนนั้น ในตอนเขาหันกลับมา
อีกแค่เสี้ยววินาที เพียงแค่เอื้อมมือ
แต่กะยื้อบ่ทันเวลา
ต้องจบด้วยน้ำตา เป็นรางวัลของอ้ายคนแพ้..

แค่เพียงเสี้ยววินาที อ้ายสิได้ใจ
แต่กะไปบ่ฮอดหม่องฝัน
ต้องแพ้ใครคนนั้น ในตอนเขาหันกลับมา

อีกแค่เสี้ยววินาที เพียงแค่เอื้อมมือ
แต่กะยื้อบ่ทันเวลา
ต้องจบด้วยน้ำตา เป็นรางวัลของอ้ายคนแพ้..
ต้องจบด้วยน้ำตา เป็นรางวัลของอ้ายคนแพ้..

มิวสิควิดีโอ แค่เสี้ยววินาที (New Version)

เพลง : แค่เสี้ยววินาที (New Version) (คอร์ด)
ศิลปิน : แจ๋ม พลอยไพลิน
เนื้อร้อง/ทำนอง : เหมันต์ ปรัชญา
เรียบเรียง : ตุ๊ต๊ะ สองร้อย/ภาคิณ อามาตมนตรี
ติดต่องานศิลปิน : 094-419-4596

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend