คอร์ดเพลง สุขสันต์ปีใหม่ น้ำแข็ง ทิพวรรณ

  
Text   
คอร์ดเพลง สุขสันต์ปีใหม่ ศิลปิน น้ำแข็ง ทิพวรรณ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb
INTRO | D E | C#m F#m |
INTRO | D | E | E |

 
แปบเดียวเ
A 
นาะ 
 
บ่พอ
C#m 
คราวกะมาฮอด
F#m 
สิ้นปี
D 
คราวเดียวอี
E 
หลี 
 
ที่เธ
A 
อบ่อยู่
D 
เว้าขึ้น
E 
กะสิไห้ 
 
แม่นผู้
C#m 
ใด๋..น้อ
F#m 
ว่าสิอยู่
 
ปีก่
D 
อนยังมีคู่ 
 
ปีนี้ได้อ
E 
ยู่นำหมู่เขา

 
ปีก่
D 
อนนั่งข้าง
E 
กัน 
 
 
C#m 
เธอ..กะ
F#m 
เว้า
 
บ่
D 
ว่าสิปีใหม่ปีเก่า 
 
สิอยู่นำเ
E 
ฮาไปฮอดมื้อตาย

 
สุขสันต์ปีใ
D 
หม่ที่เจ้าไป
E 
กับเขา
 
ปี
C#m 
ก่อนสองเฮายัง
F#m 
อยู่นำกัน
 
ยังเคาท์
Bm 
ดาวน์ 
 
นำ
E 
กันอยู่เ
A 
ลย
 
สุขสันต์ปีใ
D 
หม่เด้อ
E 
คำแพง
 
อยู่
C#m 
ดีมีแฮง
F#m 
เด้อเธอ
 
ยังฮัก
Bm 
เจ้าเส
E 
มอ 
 
บ่เปลี่ย
A 
นไป 
 
 
E 

A 
เป็นปีเคาท์ดาวน์ที่บ่มีเค้าแล้ว
 
เค้าไปนำคนใหม่
C#m 
ดนแล้ว 
 
เขาถิ่มเฮาไปตะดนแล้ว
 
ปี
D 
นี้คงได่กอดแก้วกอดขวดเหล้าข
E 
าวแล้วน็อคไป

INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | D E | A A7 |
INSTRU | D E | C#m F#m |
INSTRU | Bm | E C#7 |

 
สุขสันต์ปีใ
D 
หม่ฮือ
E 
ฮือ..
 
ปี
C#m 
ก่อนสองเฮายัง
F#m 
อยู่นำกัน
 
ยังเคาท์
Bm 
ดาวน์ 
 
นำ
E 
กันอยู่เ
A 
ลย
 
สุขสันต์ปีใ
D 
หม่เด้อ
E 
คำแพง
 
อยู่
C#m 
ดีมีแฮง
F#m 
เด้อเธอ
 
ยังฮัก
Bm 
เจ้าเส
E 
มอ 
 
บ่เปลี่ย
A 
นไป

 
สุขสันต์ปีใ
D 
หม่ที่เจ้าไป
E 
กับเขา
 
ปี
C#m 
ก่อนสองเฮายัง
F#m 
อยู่นำกัน
 
ยังเคาท์
Bm 
ดาวน์ 
 
นำ
E 
กันอยู่เ
A 
ลย
 
สุขสันต์ปีใ
D 
หม่เด้อ
E 
คำแพง
 
อยู่
C#m 
ดีมีแฮง
F#m 
เด้อเธอ
 
ยังฮัก
Bm 
เจ้าเส
E 
มอ 
 
บ่เปลี่ย
A 
นไป

OUTRO | D E | A | A |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง สุขสันต์ปีใหม่


แปบเดียวเนาะ บ่พอคราวกะมาฮอดสิ้นปี
คาวเดียวอีหลีที่เธอบ่อยู่
เว้าขึ้นกะสิไห้ แม่นผู้ใด๋น้อว่าสิอยู่
ปีก่อนยังมีคู่ ปีนี้ได้อยู่นำหมู่เขา

ปีก่อนนั่งข้างกัน เธอกะเว้า
บ่ว่าสิปีใหม่ปีเก่า
สิอยู่นำเฮาไปฮอดมื้อตาย

สุขสันต์ปีใหม่ที่เจ้าไปกับเขา
ปีก่อนสองเฮายังอยู่นำกัน
ยังเคาท์ดาวน์ นำกันอยู่เลย
สุขสันต์ปีใหม่เด้อคำแพง
อยู่ดีมีแฮงเด้อเธอ
ยังฮักเจ้าเสมอ บ่เปลี่ยนไป

เป็นปีเคาท์ดาวน์ที่บ่มีเค้าแล้ว
เค้าไปนำคนใหม่ดนแล้ว
เขาถิ่มเฮาไปตะดนแล้ว
ปีนี้คงได่กอดแก้วขวดเหล้าเมาน็อคไป

( ดนตรี )

สุขสันต์ปีใหม่ฮือฮือ..
ปีก่อนสองเฮายังอยู่นำกัน
ยังเคาท์ดาวน์ นำกันอยู่เลย
สุขสันต์ปีใหม่เด้อคำแพง
อยู่ดีมีแฮงเด้อเธอ
ยังฮักเจ้าเสมอ บ่เปลี่ยนไป

สุขสันต์ปีใหม่ที่เจ้าไปกับเขา
ปีก่อนสองเฮายังอยู่นำกัน
ยังเคาท์ดาวน์ นำกันอยู่เลย
สุขสันต์ปีใหม่เด้อคำแพง
อยู่ดีมีแฮงเด้อเธอ
ยังฮักเจ้าเสมอ บ่เปลี่ยนไป

มิวสิควิดีโอ สุขสันต์ปีใหม่ น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เพลง : สุขสันต์ปีใหม่ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : น้ำแข็ง ทิพวรรณ
เรียบเรียง : นัธทวัฒน์ มีดินดำ
IG : tippawan2542
คอร์ดเพลง สุขสันต์ปีใหม่ น้ำแข็ง ทิพวรรณ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend