คอร์ดเพลง กูเป็นมาเบิดเเล้ว – น้ำแข็ง ทิพวรรณ

  
Text   

คอร์ดเพลง : กูเป็นมาเบิดเเล้ว น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ดเพลง กูเป็นมาเบิดเเล้ว - น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single น้ำแข็ง ทิพวรรณ : กูเป็นมาเบิดเเล้ว


INTRO | A | G#m | F#m G#m | A B |

 
กะผ่า
นอีหยังมาห
G#m 
ลาย..แ
C#m 
ล้ว..
 
กะพ้อ
มาเบิดสุแน
วแล้วบ่
แม่นบ่
 
ทั้งเจ้าชู้
 ทั้งหลาย
ใจ
 
เฮ็ดมึงไ
C#m 
ห้ เสียใจ
.. 
 
น้ำ
C#m 
ตาคลอ
 
มึงสิท
F#m 
นต่อไปสั่นบ้
อ 
 
คำหมู่
เว้ามา

 
กะเลยว่
า..
 
คำว่าฮั
G#m 
ก มันยอมทุกอย่างอีห
C#m 
ลีละสู
 
สูบ่ได้
เป็นกู
 สูบ่ฮู้
ดอก
 
เอาจั่งซี้
 กูสิเว้า
สู่ฟัง
 
ว่าเป็นหยั
G#m 
งกูคือฮั
ก ทั้ง ๆ ที่เข
C#m 
าหลายใจ
 
เป็นหยั
งกูคือทนเขาได้
 มันเป็นแบบนี้

 
กะกูเป็นมาเบิดแล้
 
คนโง่ คนซั่ว คนบ่ถืกฮั
 
คนถืกถิ่มถืกป๋
G#m 
า ถืกปล่อยให้มีน้ำต
C#m 
 
โง่คือควาย ปึ
F#m 
กคือหม
า กูเป็นมาเบิด
แล้ว
 
สิปึ
G# 
ก..อี
ก สิโง่อีก สิเป็นหยั
 
กะฮักเขาหลายป่าน
G#m 
นั่น สิให้เฮ็ดจั่งใ
C#m 
ด๋
 
กะย้อนว่าฮักเขาหล
าย.
.. จั่งใด๋
กะยอม

INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E G#7 |
INSTRU | A B | G#m C#m | A B | E B |

 
กะเลยว่
า..
 
คำว่าฮั
G#m 
ก มันยอมทุกอย่างอีห
C#m 
ลีละสู
 
สูบ่ได้
เป็นกู
 สูบ่ฮู้
ดอก
 
เอาจั่งซี้
 กูสิเว้า
สู่ฟัง
 
ว่าเป็นหยั
G#m 
งกูคือฮั
ก ทั้ง ๆ ที่เข
C#m 
าหลายใจ
 
เป็นหยั
งกูคือทนเขาได้
 มันเป็นแบบนี้

 
กะกูเป็นมาเบิดแล้
 
คนโง่ คนซั่ว คนบ่ถืกฮั
 
คนถืกถิ่มถืกป๋
G#m 
า ถืกปล่อยให้มีน้ำต
C#m 
 
โง่คือควาย ปึ
F#m 
กคือหม
า กูเป็นมาเบิด
แล้ว
 
สิปึ
G# 
ก..อี
ก สิโง่อีก สิเป็นหยั
 
กะฮักเขาหลายป่าน
G#m 
นั่น สิให้เฮ็ดจั่งใ
C#m 
ด๋
 
กะย้อนว่าฮักเขาหล
าย.
.. จั่งใด๋
กะยอม

 
กะกูเป็นมาเบิดแล้
 
คนโง่ คนซั่ว คนบ่ถืกฮั
 
คนถืกถิ่มถืกป๋
G#m 
า ถืกปล่อยให้มีน้ำต
C#m 
 
โง่คือควาย ปึ
F#m 
กคือหม
า กูเป็นมาเบิด
แล้ว
 
สิปึ
G# 
ก..อี
ก สิโง่อีก สิเป็นหยั
 
กะฮักเขาหลายป่าน
G#m 
นั่น สิให้เฮ็ดจั่งใ
C#m 
ด๋
 
กะย้อนว่าฮักเขาหล
าย.
.. จั่งใด๋
กะยอม

OUTRO | A B | G#m C#m | A B | E |


กะผ่านอีหยังมาหลาย..แล้ว..
กะพ้อมาเบิดสุแนวแล้วบ่แม่นบ่
ทั้งเจ้าชู้ ทั้งหลายใจ
เฮ็ดมึงไห้ เสียใจ.. น้ำตาคลอ
มึงสิทนต่อไปสั่นบ้อ คำหมู่เว้ามา

กะเลยว่า..
คำว่าฮัก มันยอมทุกอย่างอีหลีละสู
สูบ่ได้เป็นกู สูบ่ฮู้ดอก
เอาจั่งซี้ กูสิเว้าสู่ฟัง
ว่าเป็นหยังกูคือฮัก ทั้ง ๆ ที่เขาหลายใจ
เป็นหยังกูคือทนเขาได้ มันเป็นแบบนี้

กะกูเป็นมาเบิดแล้ว
คนโง่ คนซั่ว คนบ่ถืกฮัก
คนถืกถิ่มถืกป๋า ถืกปล่อยให้มีน้ำตา
โง่คือควาย ปึกคือหมา กูเป็นมาเบิดแล้ว
สิปึก..อีก สิโง่อีก สิเป็นหยัง
กะฮักเขาหลายป่านนั่น สิให้เฮ็ดจั่งใด๋
กะย้อนว่าฮักเขาหลาย…จั่งใด๋กะยอม

( ดนตรี )

กะเลยว่า..
คำว่าฮัก มันยอมทุกอย่างอีหลีละสู
สูบ่ได้เป็นกู สูบ่ฮู้ดอก
เอาจั่งซี้ กูสิเว้าสู่ฟัง
ว่าเป็นหยังกูคือฮัก ทั้ง ๆ ที่เขาหลายใจ
เป็นหยังกูคือทนเขาได้ มันเป็นแบบนี้

กะกูเป็นมาเบิดแล้ว
คนโง่ คนซั่ว คนบ่ถืกฮัก
คนถืกถิ่มถืกป๋า ถืกปล่อยให้มีน้ำตา
โง่คือควาย ปึกคือหมา กูเป็นมาเบิดแล้ว
สิปึก..อีก สิโง่อีก สิเป็นหยัง
กะฮักเขาหลายป่านนั่น สิให้เฮ็ดจั่งใด๋
กะย้อนว่าฮักเขาหลาย…จั่งใด๋กะยอม

กะกูเป็นมาเบิดแล้ว
คนโง่ คนซั่ว คนบ่ถืกฮัก
คนถืกถิ่มถืกป๋า ถืกปล่อยให้มีน้ำตา
โง่คือควาย ปึกคือหมา กูเป็นมาเบิดแล้ว
สิปึก..อีก สิโง่อีก สิเป็นหยัง
กะฮักเขาหลายป่านนั่น สิให้เฮ็ดจั่งใด๋
กะย้อนว่าฮักเขาหลาย…จั่งใด๋กะยอม..

มิวสิควิดีโอ กูเป็นมาเบิดเเล้ว น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เพลง กูเป็นมาเบิดเเล้ว (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : น้ำแข็ง ทิพวรรณ
เรียบเรียง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
ติดต่องานโทร : 0657011638
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend