คอร์ดเพลง เจ็บบ่มีเสียง จินตหรา พูนลาภ feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ

  
Text   
คอร์ดเพลง เจ็บบ่มีเสียง จินตหรา พูนลาภ feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ด :

ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย

คอร์ดในเพลง : F#m,E,D,Bm,A,C#m


Tune to Eb
INTRO | F#m E | D | F#m E | D |

 
กว่าสิ
F#m 
ฮักคนหนึ่ง 
 
ได้เกินค
E 
รึ่งหัวใจ
 
ใช้เว
D 
ลาท่อได๋ 
 
ฮู้บ่..
 
จนได้
F#m 
ฝากชีวิต 
 
คิดมั่นใ
E 
จคักแหน่
 
บ่เคยแ
D 
คร์ 
 
แม่นไผเว้าห
E 
ยัง
F#m 
พอสิฮอดฝั่งฝัน 
 
E 
ลยมาเกินครึ่งทาง
 
ก็มี
D 
คนอาการ 
 
เรร
E 
วน
 
เสียงหาย
Bm 
ใจกะว่าบ่ม่วน 
 
 
E 
ฮือ..

F#m 
เหมือนพลัดตกสวรรค์ 
 
E 
ริ่มผุพังทุกวัน
 
คำว่า
D 
ฮัก 
 
ที่เหลือข้างเดียว
F#m 
ตกเป็นตัวสำรอง 
 
E 
พราะมีคนสำคัญ
 
อยู่ในใ
D 
จ 
 
แทนที่กันแ
E 
ล้ว
F#m 
ตั้งใจออกจากแถว 
 
E 
างความฮักของเฮา
 
เพื่อให้เ
D 
ขา 
 
เข้ามาดู
E 
แล
Bm 
คำว่าแคร์ 
 
เลยหา.
E 
..บ่พ้อ

 
ความเจ็บมันบ่มีเ
D 
สียง 
 
กะเลยเห็นเพียง
C#m 
น้ำตา
 
เพื่อแสดงให้อ้ายฮู้
D 
ว่า 
 
ให้หลูโตนใ
E 
จกันจั
A 
กหน่อย
 
ให้สมที่ตั้งใจม
D 
าฮัก 
 
พ่อแม่กะหวังนำ
C#m 
บ่ค่อย
 
โอ้ย.
Bm 
..ใจ 
 
คือเ
E 
ฮ็ดกันได้น้
A 
ออ้าย
E 

 
กว่าสิ
F#m 
ฮักคนหนึ่ง 
 
ได้เกินค
E 
รึ่งหัวใจ
 
ใช้เว
D 
ลาท่อได๋ 
 
ฮู้บ่..
 
จนได้
F#m 
ฝากชีวิต 
 
คิดมั่นใ
E 
จคักแหน่
 
บ่เคยแ
D 
คร์ 
 
แม่นไผเว้าห
E 
ยัง
F#m 
พอสิฮอดฝั่งฝัน 
 
E 
ลยมาเกินครึ่งทาง
 
ก็มี
D 
คนอาการ 
 
เรร
E 
วน
 
เสียงหาย
Bm 
ใจกะว่าบ่ม่วน 
 
 
E 
ฮือ..

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | F#m |

F#m 
เหมือนพลัดตกสวรรค์ 
 
E 
ริ่มผุพังทุกวัน
 
คำว่า
D 
ฮัก 
 
ที่เหลือข้างเดียว
F#m 
ตกเป็นตัวสำรอง 
 
E 
พราะมีคนสำคัญ
 
อยู่ในใ
D 
จ 
 
แทนที่กันแ
E 
ล้ว
F#m 
ตั้งใจออกจากแถว 
 
E 
างความฮักของเฮา
 
เพื่อให้เ
D 
ขา 
 
เข้ามาดู
E 
แล
Bm 
คำว่าแคร์ 
 
เลยหา.
E 
..บ่พ้อ

 
ความเจ็บมันบ่มีเ
D 
สียง 
 
กะเลยเห็นเพียง
C#m 
น้ำตา
 
เพื่อแสดงให้อ้ายฮู้
D 
ว่า 
 
ให้หลูโตนใ
E 
จกันจั
A 
กหน่อย
 
ให้สมที่ตั้งใจม
D 
าฮัก 
 
พ่อแม่กะหวังนำ
C#m 
บ่ค่อย
 
โอ้ย.
Bm 
..ใจ 
 
คือเ
E 
ฮ็ดกันได้น้
A 
ออ้าย

 
ความเจ็บมันบ่มีเ
D 
สียง 
 
กะเลยเห็นเพียง
C#m 
น้ำตา
 
เพื่อแสดงให้อ้ายฮู้
D 
ว่า 
 
ให้หลูโตนใ
E 
จกันจั
A 
กหน่อย
 
ให้สมที่ตั้งใจม
D 
าฮัก 
 
พ่อแม่กะหวังนำ
C#m 
บ่ค่อย
 
โอ้ย.
Bm 
..ใจ 
 
คือเ
E 
ฮ็ดกันได้น้
A 
ออ้าย

 
โอ้ย.
Bm 
..ใจ 
 
คือเฮ็ดกันไ
E 
ด้..น้
A 
ออ้าย..

INTRO | F#m E | D | F#m E | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เจ็บบ่มีเสียง


กว่าสิฮักคนหนึ่ง ได้เกินครึ่งหัวใจ
ใช้เวลาท่อได๋ ฮู้บ่..
จนได้ฝากชีวิต คิดมั่นใจคักแหน่
บ่เคยแคร์ แม่นไผเว้าหยัง
พอสิฮอดฝั่งฝัน เลยมาเกินครึ่งทาง
ก็มีคนอาการ เรรวน
เสียงหายใจกะว่าบ่ม่วน ฮือ..

เหมือนพลัดตกสวรรค์ เริ่มผุพังทุกวัน
คำว่าฮัก ที่เหลือข้างเดียว
ตกเป็นตัวสำรอง เพราะมีคนสำคัญ
อยู่ในใจ แทนที่กันแล้ว
ตั้งใจออกจากแถว ทางความฮักของเฮา
เพื่อให้เขา เข้ามาดูแล
คำว่าแคร์ เลยหา…บ่พ้อ

ความเจ็บมันบ่มีเสียง กะเลยเห็นเพียงน้ำตา
เพื่อแสดงให้อ้ายฮู้ว่า ให้หลูโตนใจกันจักหน่อย
ให้สมที่ตั้งใจมาฮัก พ่อแม่กะหวังนำบ่ค่อย
โอ้ย…ใจ คือเฮ็ดกันได้น้ออ้าย

กว่าสิฮักคนหนึ่ง ได้เกินครึ่งหัวใจ
ใช้เวลาท่อได๋ ฮู้บ่..
จนได้ฝากชีวิต คิดมั่นใจคักแหน่
บ่เคยแคร์ แม่นไผเว้าหยัง
พอสิฮอดฝั่งฝัน เลยมาเกินครึ่งทาง
ก็มีคนอาการ เรรวน
เสียงหายใจกะว่าบ่ม่วน ฮือ..

( ดนตรี )

เหมือนพลัดตกสวรรค์ เริ่มผุพังทุกวัน
คำว่าฮัก ที่เหลือข้างเดียว
ตกเป็นตัวสำรอง เพราะมีคนสำคัญ
อยู่ในใจ แทนที่กันแล้ว
ตั้งใจออกจากแถว ทางความฮักของเฮา
เพื่อให้เขา เข้ามาดูแล
คำว่าแคร์ เลยหา…บ่พ้อ

ความเจ็บมันบ่มีเสียง กะเลยเห็นเพียงน้ำตา
เพื่อแสดงให้อ้ายฮู้ว่า ให้หลูโตนใจกันจักหน่อย
ให้สมที่ตั้งใจมาฮัก พ่อแม่กะหวังนำบ่ค่อย
โอ้ย…ใจ คือเฮ็ดกันได้น้ออ้าย

ความเจ็บมันบ่มีเสียง กะเลยเห็นเพียงน้ำตา
เพื่อแสดงให้อ้ายฮู้ว่า ให้หลูโตนใจกันจักหน่อย
ให้สมที่ตั้งใจมาฮัก พ่อแม่กะหวังนำบ่ค่อย
โอ้ย…ใจ คือเฮ็ดกันได้น้ออ้าย

โอ้ย…ใจ คือเฮ็ดกันได้..น้ออ้าย..

มิวสิควิดีโอ เจ็บบ่มีเสียง จินตหรา พูนลาภ feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เพลง : เจ็บบ่มีเสียง
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 081-252-9344
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend