คอร์ดเพลง ขอเพียงแค่เสนอ จินตหรา พูนลาภ feat. น้ำแข็ง ทิพวรรณ

  
Text   


INTRO | Am G | F | Am G | F |

 
เส้น
Am 
ทางฮักสองเ
G 
ฮาคงฮอดทา
F 
งตัน 
 
 
G 
Am 
เมื่ออีกคนยืน
G 
ยันบ่อยากไ
C 
ปต่อ
 
กะย
F 
อมให้เ
G 
บิดทุกอย่าง 
 
เฮ็ด
Em 
นำบ่เคยแ
Am 
ข็งข้อ
 
หน้า
F 
ที่ของคนที่รอ.. 
 
 
G 
รอเพื่ออีหยัง..

Am 
ตั้งใจไว้ก็
G 
พัง 
 
กี่ครั้ง
F 
ก็ทน
Am 
ก้มหน้าฟังเหตุ
G 
ผลของคนหม
C 
ดใจ
F 
ยื้อด้วยก
G 
ารเฮ็ดดี 
 
กะบ่
Em 
เห็นสิดี
Am 
คืนมาได้
 
นับกี่ค
F 
รั้งฟังเสียงหัวใ
G 
จ.. 
 
ก็บอกมา
Am 
ว่ายอม

 
พร้อมส
F 
นองแค่เส
G 
นอ 
 
ถ้าเธอ
Em 
ว่าหม่องนี้บ่
Am 
ดีแล้ว
 
สิบ่
F 
อยู่เชื่องๆ 
 
เป็นแ
G 
มว 
 
ให้เธอข่มเ
C 
หงหัวใจ 
 
 
E 
 
บ่ต้องไ
F 
ล่กันทางสา
G 
ยตา 
 
อยากได้
Em 
หยังทวงมาสิ
Am 
คืนให้
 
บ่ฮัก
F 
กันสิปล่อยให้ไ
G 
ป.. 
 
บ่ต้องเกรงใ
Em 
จให้เว้ามาโ
Am 
ลดสา

INSTRU | F G | Em Am | F G | C Em |
INSTRU | F G | Em Am | F G | Am |

Am 
ตั้งใจไว้ก็
G 
พัง 
 
กี่ครั้ง
F 
ก็ทน
Am 
ก้มหน้าฟังเหตุ
G 
ผลของคนหม
C 
ดใจ
F 
ยื้อด้วยก
G 
ารเฮ็ดดี 
 
กะบ่
Em 
เห็นสิดี
Am 
คืนมาได้
 
นับกี่ค
F 
รั้งฟังเสียงหัวใ
G 
จ.. 
 
ก็บอกมา
Am 
ว่ายอม

 
พร้อมส
F 
นองแค่เส
G 
นอ 
 
ถ้าเธอ
Em 
ว่าหม่องนี้บ่
Am 
ดีแล้ว
 
สิบ่
F 
อยู่เชื่องๆ 
 
เป็นแ
G 
มว 
 
ให้เธอข่มเ
C 
หงหัวใจ 
 
 
E 
 
บ่ต้องไ
F 
ล่กันทางสา
G 
ยตา 
 
อยากได้
Em 
หยังทวงมาสิ
Am 
คืนให้
 
บ่ฮัก
F 
กันสิปล่อยให้ไ
G 
ป..

 
พร้อมส
F 
นองแค่เส
G 
นอ 
 
ถ้าหาก
Em 
เจอคนที่เขา
Am 
ดีกว่า
 
สิบ่
F 
รั้งให้มันค้าง
G 
คากะเมื่อยใจ
C 
คือกัน 
 
 
E 
 
ถ้าอยาก
F 
จบ 
 
สิจบให้ตอ
G 
นนี้
 
อยากสิ
Em 
หนี 
 
กะทางไผทา
Am 
งมัน
 
มีหัวใ
F 
จเมื่อยเป็นคือ
G 
กัน.. 
 
แต่บ่แ
Am 
สดง

 
ถ้าอยาก
F 
จบ 
 
สิจบให้ตอ
G 
นนี้
 
อยากสิ
Em 
หนี 
 
กะทางไผทา
Am 
งมัน
 
มีหัวใ
F 
จเมื่อยเป็นคือ
G 
กัน.. 
 
แต่บ่แสดง..

INSTRU | Am G | F | Am G | F |


เส้นทางฮักสองเฮาคงฮอดทางตัน
เมื่ออีกคนยืนยันบ่อยากไปต่อ
กะยอมให้เบิดทุกอย่าง เฮ็ดนำบ่เคยแข็งข้อ
หน้าที่ของคนที่รอ รอเพื่ออีหยัง

ตั้งใจไว้ก็พัง กี่ครั้งก็ทน
ก้มหน้าฟังเหตุผลของคนหมดใจ
ยื้อด้วยการเฮ็ดดี กะบ่เห็นสิดีคืนมาได้
นับกี่ครั้งฟังเสียงหัวใจ ก็บอกมาว่ายอม

พร้อมสนองแค่เสนอ ถ้าเธอว่าหม่องนี้บ่ดีแล้ว
สิบ่อยู่เชื่องๆ เป็นแมว ให้เธอข่มเหงหัวใจ
บ่ต้องไล่กันทางสายตา อยากได้หยังทวงมาสิคืนให้
บ่ฮักกันสิปล่อยให้ไป บ่ต้องเกรงใจให้เว้ามาโลดสา

ดนตรี

ตั้งใจไว้ก็พัง กี่ครั้งก็ทน
ก้มหน้าฟังเหตุผลของคนหมดใจ
ยื้อด้วยการเฮ็ดดี กะบ่เห็นสิดีคืนมาได้
นับกี่ครั้งฟังเสียงหัวใจ ก็บอกมาว่ายอม

พร้อมสนองแค่เสนอ ถ้าเธอว่าหม่องนี้บ่ดีแล้ว
สิบ่อยู่เชื่องๆ เป็นแมว ให้เธอข่มเหงหัวใจ
บ่ต้องไล่กันทางสายตา อยากได้หยังทวงมาสิคืนให้
บ่ฮักกันสิปล่อยให้ไป..

พร้อมสนองแค่เสนอ ถ้าหากเจอคนที่เขาดีกว่า
สิบ่รั้งให้มันค้างคากะเมื่อยใจคือกัน
ถ้าอยากจบ สิจบให้ตอนนี้
อยากสิหนี กะทางไผทางมัน
มีหัวใจเมื่อยเป็นคือกัน.. แต่บ่แสดง

ถ้าอยากจบ สิจบให้ตอนนี้
อยากสิหนี กะทางไผทางมัน
มีหัวใจกะเมื่อยเป็นคือกัน.. แค่บ่แสดง

มิวสิควิดีโอ ขอเพียงแค่เสนอ จินตหรา พูนลาภ

เพลง : ขอเพียงแค่เสนอ
ศิลปิน : จินตหรา พูนลาภ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปรีชา ปัดภัย
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 081-252-9344
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend