คอร์ดเพลง ไสว่าซังเขา ໄສວ່າຊັງເຂົາ จิมมี้ สิทธิพล ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ

  
Text   
คอร์ดเพลง ไสว่าซังเขา ໄສວ່າຊັງເຂົາ ศิลปิน จิมมี้ สิทธิพล ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | E G#m | C#m |
INTRO | E G#m | C#m |
INTRO | A B | G#m C#m |
INTRO | F#m B | E B |

E 
คิดเห็น
G#m 
ใจแฟนใหม่
C#m 
อยู่บ่
E 
ฮู้.. 
 
สึก
G#m 
บ่มีคน
C#m 
น้อยใจ
 
ไสว่า
A 
ซังแต่เลิกจา
B 
กเขา
 
ผัดไป
G#m 
เว้ากับเขา
C#m 
ตอนใด๋
 
ฮู้จักแบ
F#m 
บใด๋ 
 
ฐานะ
B 
ใด 
 
บอกอ้ายได้
E 
บ่.. 
 
 
B 

E 
ปานนั้น
G#m 
ว่าบ่ขอพบ
C#m 
ขอพ้อ
E 
ปานนั้น
G#m 
พอบ่ไป
C#m 
วุ่นวาย
 
แล้วผัดไปเ
A 
ห็นไปเม้น
B 
ฮูปเขา
 
แล้วผัด
G#m 
แซทไปเว้ากันอยู่
C#m 
หลาย
 
มาเว้ากันนำ
F#m 
อ้าย
 
คิดอยู่บ่หัวใ
B 
จแฟนใหม่กะหว
E 
งเป็น

 
บ่คือด
A 
อกมาบอกว่าอ้
B 
าย
 
สถานะ
G#m 
ใดก็บ่ต้องไป
C#m 
เว้ากัน
 
แล้วคั่นอ้
A 
ายไปเฮ็ดจัง
B 
ซั่น 
 
เจ้าฮับได้
E 
บ่
 
ฮักกันห
A 
ลายผัดเลิกเฮ็ดห
B 
ยัง
 
คือบ่
G#m 
เว้าคือบ่คบ
C#m 
กันต่อ
 
คบกับอ้
A 
ายแล้วก็ควรพอ 
 
บ่ต้องเว้า
B 
นำเขา

 
คือสิบ่มี
A 
ไผ 
 
อยากให้แฟนไ
B 
ปเว้ากับ
C#m 
แฟนเก่า
 
ไสว่าซังเ
A 
ขา 
 
ผัดกลับไปเ
B 
ว้ากับเขาตอน
E 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
A 
ยัง 
 
ผัดคือต้องก
B 
ลับไปเว้า
C#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึด
F#m 
จั่งใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
B 
ได้ คั่นอ้ายเฮ็ด
E 
จั่งซี่ 
 
 
B 

INSTRU | E G#m | C#m |
INSTRU | E G#m | C#m |
INSTRU | A B | G#m C#m |
INSTRU | F#m B | E |

 
บ่คือด
A 
อกมาบอกว่าอ้
B 
าย
 
สถานะ
G#m 
ใดก็บ่ต้องไป
C#m 
เว้ากัน
 
แล้วคั่นอ้
A 
ายไปเฮ็ดจัง
B 
ซั่น 
 
เจ้าฮับได้
E 
บ่
 
ฮักกันห
A 
ลายผัดเลิกเฮ็ดห
B 
ยัง
 
คือบ่
G#m 
เว้าคือบ่คบ
C#m 
กันต่อ
 
คบกับอ้
A 
ายแล้วก็ควรพอ 
 
บ่ต้องเว้า
B 
นำเขา

 
คือสิบ่มี
A 
ไผ 
 
อยากให้แฟนไ
B 
ปเว้ากับ
C#m 
แฟนเก่า
 
ไสว่าซังเ
A 
ขา 
 
ผัดกลับไปเ
B 
ว้ากับเขาตอน
E 
ใด๋
 
คั่นบ่ได้คิดห
A 
ยัง 
 
ผัดคือต้องก
B 
ลับไปเว้า
C#m 
กันใหม่
 
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึด
F#m 
จั่งใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
B 
ได้ คั่นอ้ายเฮ็ด
E 
จั่งซี่

 
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึด
F#m 
จั่งใด๋
 
หรือว่าเจ้าฮับ
B 
ได้.. 
 
คั่นอ้ายเฮ็ดจั่งซี่

OUTRO | A B | G#m C#m |
OUTRO | F#m B | E | E |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไสว่าซังเขา ໄສວ່າຊັງເຂົາ


คิดเห็นใจแฟนใหม่อยู่บ่
ฮู้.. สึกบ่มีคนน้อยใจ
ไสว่าซังแต่เลิกจากเขา
ผัดไปเว้ากับเขาตอนใด๋
ฮู้จักแบบใด๋ ฐานะใด บอกอ้ายได้บ่..

ปานนั้นว่าบ่ขอพบขอพ้อ
ปานนั้นขอบ่ไปวุ่นวาย
แล้วผัดไปเห็นไปเม้นฮูปเขา
แล้วผัดแซทไปเว้ากันอยู่หลาย
มาเว้ากันนำอ้าย
คิดอยู่บ่หัวใจแฟนใหม่กะหวงเป็น

บ่คือดอกมาบอกว่าอ้าย
สถานะใดก็บ่ต้องไปเว้ากัน
แล้วคั่นอ้ายไปเฮ็ดจังซั่น เจ้าฮับได้บ่
ฮักกันหลายผัดเลิกเฮ็ดหยัง
คือบ่เว้าคือบ่คบกันต่อ
คบกับอ้ายแล้วก็ควรพอ บ่ต้องเว้านำเขา

คือสิบ่มีไผ อยากให้แฟนไปเว้ากับแฟนเก่า
ไสว่าซังเขา ผัดกลับไปเว้ากับเขาตอนใด๋
คั่นบ่ได้คิดหยัง ผัดคือต้องกลับไปเว้ากันใหม่
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้ คั่นอ้ายเฮ็ดจั่งซี่

( ดนตรี )

บ่คือดอกมาบอกว่าอ้าย
สถานะใดก็บ่ต้องไปเว้ากัน
แล้วคั่นอ้ายไปเฮ็ดจังซั่น เจ้าฮับได้บ่
ฮักกันหลายผัดเลิกเฮ็ดหยัง
คือบ่เว้าคือบ่คบกันต่อ
คบกับอ้ายแล้วก็ควรพอ บ่ต้องเว้านำเขา

มันบ่มีไผ อยากให้แฟนไปเว้ากับแฟนเก่า
ไสว่าซังเขา ผัดกลับไปเว้ากับเขาตอนใด๋
คั่นบ่ได้คิดหยัง ผัดคือต้องกลับไปเว้ากันใหม่
คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้ คั่นอ้ายเฮ็ดจั่งซี่

คั่นเป็นอ้ายที่เจ้าสิคึดจั่งใด๋
หรือว่าเจ้าฮับได้.. คั่นอ้ายเฮ็ดจั่งซี่

มิวสิควิดีโอ ไสว่าซังเขา ໄສວ່າຊັງເຂົາ จิมมี้ สิทธิพล ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ

เพลง : ไสว่าซังเขา ໄສວ່າຊັງເຂົາ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : จิมมี้ สิทธิพล
เรียบเรียง : ดนตรี : ดุ่ย เชียงรัม
ติดต่องานศิลปิน : FB : ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ
คอร์ดเพลง ไสว่าซังเขา ໄສວ່າຊັງເຂົາ จิมมี้ สิทธิพล ຈິມມີ້ ສິດທິພົນ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend