คอร์ดเพลง เดี๋ยวโตกะฮู้สึก น้ำแข็ง ทิพวรรณ

  
Text   
คอร์ดเพลง เดี๋ยวโตกะฮู้สึก น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ด :

ศิลปิน : น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เนื้อร้อง/ทำนอง : น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ดในเพลง : C,Dm,Em,F,G,Am


INTRO | C | Em | F Em | Dm | G |

 
การเ
C 
ว้าบ่คิด 
 
สิเฮ็ดให้
Em 
เฮาบ่เหลือไผ
 
โต
Am 
เคย..ได้ยิ
Em 
นบ่
 
เฮาบ่อย
F 
ากให้โต 
 
 
G 
ใซ้อารมณ์ตัดสิ
C 
นใจ
 
ผิด
F 
กันยามใด่ 
 
เว้าแต่ล
G 
ะคำออกมา
 
ฮู้บ่
Em 
ว่าคนฟังมันเสี
Am 
ยใจ
 
เลิกกันเ
F 
ถาะสิไปไสกะไป 
 
เบื่อหน่ายน่า
G 
รำคาญ

 
เฮาเฮ็ดนำสุอ
F 
ย่าง 
 
ถามหยังแหน่โตกะ
G 
โมโห
 
ด่าโ
Em 
พดด่าโพ 
 
บ่ถืกใ
Am 
จกะไล่หนี
 
คั่นโ
F 
ตยังเป็นแบบ
G 
นี้ 
 
สักมื้อโตสิ
C 
ฮู้สึก..
G 

 
เบิดความอด
C 
ทน 
 
สิไปดอก
 
ตอนนี้ยังบ่พ
Em 
ร้อมสิเจ็บ
 
ทำใจไ
F 
ด้ 
 
เฮาสิเ
G 
ก็บหอบใจออ
C 
กมา
 
บ่ต้องย่
F 
านว่าเฮาสิ
G 
บ่ไป
 
เฮาทำใจไ
Em 
ด้สิบ่อยู่ให้
Am 
เห็นฮอดหน้า
 
ผิดกันยามใ
F 
ด่กะไล่กันหนี 
 
ดีแท้
G 
ละ
 
เดี๋ยวโตกะ
C 
ฮู้สึก

INSTRU | C | Em | F G | C |
INSTRU | F G | Em Am | F G | C |

 
เฮาเฮ็ดนำสุอ
F 
ย่าง 
 
ถามหยังแหน่โตกะ
G 
โมโห
 
ด่าโ
Em 
พดด่าโพ 
 
บ่ถืกใ
Am 
จกะไล่หนี
 
คั่นโ
F 
ตยังเป็นแบบ
G 
นี้ 
 
สักมื้อโตสิ
C 
ฮู้สึก..
G 

 
เบิดความอด
F 
ทน 
 
สิไ
G 
ปดอก
 
ตอน
Em 
นี้ยังบ่พร้อมสิ
Am 
เจ็บ
 
ทำใจไ
F 
ด้ 
 
เฮาสิเ
G 
ก็บหอบใจออ
C 
กมา
E 
 
บ่ต้องย่
F 
านว่าเฮาสิ
G 
บ่ไป
 
เฮาทำใจไ
Em 
ด้สิบ่อยู่ให้
Am 
เห็นฮอดหน้า
 
ผิดกันยามใ
F 
ด่กะไล่กันหนี 
 
ดีแท้
G 
ละ
 
เดี๋ยวโตกะ
C 
ฮู้สึก

 
เบิดความอด
F 
ทน 
 
สิไ
G 
ปดอก
 
ตอน
Em 
นี้ยังบ่พร้อมสิ
Am 
เจ็บ
 
ทำใจไ
F 
ด้ 
 
เฮาสิเ
G 
ก็บหอบใจออ
C 
กมา
E 
 
บ่ต้องย่
F 
านว่าเฮาสิ
G 
บ่ไป
 
เฮาทำใจไ
Em 
ด้สิบ่อยู่ให้
Am 
เห็นฮอดหน้า
 
ผิดกันยามใ
F 
ด่กะไล่กันหนี 
 
ดีแท้
G 
ละ
 
เดี๋ยวโตกะ
C 
ฮู้สึก

 
ผิดกันยามใ
F 
ด่กะไล่กันหนี 
 
ดีแท้
G 
ละ
 
เดี๋ยวโตกะ
C 
ฮู้สึก

OUTRO | F G | Em Am | Dm G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เดี๋ยวโตกะฮู้สึก


การเว้าบ่คิด สิเฮ็ดให้เฮาบ่เหลือไผ
โตเคย..ได้ยินบ่
เฮาบ่อยากให้โต ใซ้อารมณ์ตัดสินใจ
ผิดกันยามใด่ เว้าแต่ละคำออกมา
ฮู้บ่ว่าคนฟังมันเสียใจ
เลิกกันเถาะสิไปไสกะไป เบื่อหน่ายน่ารำคาญ

เฮาเฮ็ดนำสุอย่าง ถามหยังแหน่โตกะโมโห
ด่าโพดด่าโพ บ่ถืกใจกะไล่หนี
คั่นโตยังเป็นแบบนี้ สักมื้อโตสิฮู้สึก..

เบิดความอดทน สิไปดอก
ตอนนี้ยังบ่พร้อมสิเจ็บ
ทำใจได้ เฮาสิเก็บหอบใจออกมา
บ่ต้องย่านว่าเฮาสิบ่ไป
เฮาทำใจได้สิบ่อยู่ให้เห็นฮอดหน้า
ผิดกันยามใด่กะไล่กันหนี ดีแท้ละ
เดี๋ยวโตกะฮู้สึก

( ดนตรี )

เฮาเฮ็ดนำสุอย่าง ถามหยังแหน่โตกะโมโห
ด่าโพดด่าโพ บ่ถืกใจกะไล่หนี
คั่นโตยังเป็นแบบนี้ สักมื้อโตสิฮู้สึก..

เบิดความอดทน สิไปดอก
ตอนนี้ยังบ่พร้อมสิเจ็บ
ทำใจได้ เฮาสิเก็บหอบใจออกมา
บ่ต้องย่านว่าเฮาสิบ่ไป
เฮาทำใจได้สิบ่อยู่ให้เห็นฮอดหน้า
ผิดกันยามใด่กะไล่กันหนี ดีแท้ละ
เดี๋ยวโตกะฮู้สึก

เบิดความอดทน สิไปดอก
ตอนนี้ยังบ่พร้อมสิเจ็บ
ทำใจได้ เฮาสิเก็บหอบใจออกมา
บ่ต้องย่านว่าเฮาสิบ่ไป
เฮาทำใจได้สิบ่อยู่ให้เห็นฮอดหน้า
ผิดกันยามใด่กะไล่กันหนี ดีแท้ละ
เดี๋ยวโตกะฮู้สึก

ผิดกันยามใด่กะไล่กันหนี ดีแท้ละ
เดี๋ยวโตกะฮู้สึก

มิวสิควิดีโอ เดี๋ยวโตกะฮู้สึก น้ำแข็ง ทิพวรรณ

เพลง : เดี๋ยวโตกะฮู้สึก
ศิลปิน : น้ำแข็ง ทิพวรรณ
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
ติดต่องานแสดง : 0656243999
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend