คอร์ดเพลง ก่อนเธอไป KRK feat. Owen, Sakarin

  
Text   
คอร์ดเพลง ก่อนเธอไป ศิลปิน KRK feat. Owen, Sakarin คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G | D/F# | Em | Dm |
INTRO | C | Bm | Am | D |

 
 
ช้า 
 
D/F# 
ให้ตายลงไ
Em 
 
ดอกไม้
Dm 
ที่เคย
สดใส
..เพราะเธ
Bm 
อ..
 
 
Am 
มันเริ่มจะเหี่ยว
เฉา

 
 
ลึก 
 
D/F# 
ข้อความในใ
Em 
 
เก็บไว้
Dm 
ในใจ
ส่วนลึก
ข้างใน
Bm 
..
 
 
Am 
ตอนนอนก็ค
งยิ่งฝัน

 
Bm 
า.. 
 
ทำไมฉันต้องยังคิดถึงเธ
Em 
 
ทั้งที่รู้
Am 
ว่าเธ
Bm 
อนั้น..
 
ไม่มีวันจะเหมือ
นเดิม

 
ขอบคุณเธ
อนะ
 
ที่เคยรั
D/F# 
กกันเมื่อก่อ
Em 
 
ไม่รั
Dm 
กก็แค่
บอก
.. 
 
ไม่ต้อ
Bm 
งกลัว
 
 
Am 
ยอมที่จะเสีย
ใจ
 
ก่อ
นเธอไปจากฉั
D/F# 
นขอเพียงกอ
Em 
 
ให้ฉั
Dm 
นทำใจ
ก่อน
.. 
 
ได้ไหม
Bm 
เธอ..
 
 
Am 
ให้ฉันได้พูดคำลา
นะขอเธอ

INSTRU | G | D |

 
 
ถ้าเธอจะไปอย่ามองกลับ
D/F# 
มา
 
อย่าเอยคำลาว่าโชคดี
Em 
 
การมีเธ
Dm 
อมันดีตรงไห
นช่วยบอกที
 
ไม่รักกันก็อย่าทำ
Bm 
อย่างนี้
 
ตอ
Am 
นที่ไม่มีเธอรู้ไห
มว่าเสียใจ

 
 
มันเริ่มไม่ชั
D/F# 
ด 
 
ทำไมต้องโกหก
 
 
Em 
หรือเธอเห็นฉั
Dm 
นเป็นเพียงแค่ตัวตล
 
มันเป็
Bm 
นอะไรกันไปหมด
 
 
Am 
ทำไมฉันเจอแต่คน
ไม่รักจริง

 
ที่รั
 
D/F# 
ก..
 
ฉันไม่รู้
Em 
จะทำอย่างไ
Dm 
 
เธอดันไม่พู
ดแล้วเดินจากไ
Bm 
 
เธอรู้ไห
Am 
ม.. 
 
ฉันเสีย
ใจ

 
 
อยากจะบอกคิดถึงไม่หยุดเล
D/F# 
 
รักเธอที่สุดเล
Em 
 
โทษทีที่ไม่ได้อยู่
Dm 
ในวันที่เธอนั้นต้องกา
 
ช่วยทำเป็นไม่สงสาร
Bm 
 
แค่อยา
Am 
กให้รู้
 
ว่าฉันต้องการเพียงเธ
อเท่านั้น

 
ขอบคุณเธ
อนะ
 
ที่เคยรั
D/F# 
กกันเมื่อก่อ
Em 
 
ไม่รั
Dm 
กก็แค่
บอก
.. 
 
ไม่ต้อ
Bm 
งกลัว
 
 
Am 
ยอมที่จะเสีย
ใจ
 
ก่อ
นเธอไปจากฉั
D/F# 
นขอเพียงกอ
Em 
 
ให้ฉั
Dm 
นทำใจ
ก่อน
.. 
 
ได้ไหม
Bm 
เธอ..
 
 
Am 
ให้ฉันได้พูดคำลา
นะขอเธอ

OUTRO | G | D/F# | Em | Dm |
OUTRO | C | Bm | Am | D |
OUTRO | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ก่อนเธอไป


ช้า ๆ ให้ตายลงไป
ดอกไม้ที่เคยสดใส..เพราะเธอ..
มันเริ่มจะเหี่ยวเฉา

ลึก ๆ ข้อความในใจ
เก็บไว้ในใจส่วนลึกข้างใน..
ตอนนอนก็คงยิ่งฝัน

หา.. ทำไมฉันต้องยังคิดถึงเธอ
ทั้งที่รู้ว่าเธอนั้น..
ไม่มีวันจะเหมือนเดิม

ขอบคุณเธอนะ ที่เคยรักกันเมื่อก่อน
ไม่รักก็แค่บอก.. ไม่ต้องกลัว
ยอมที่จะเสียใจ
ก่อนเธอไปจากฉันขอเพียงกอด
ให้ฉันทำใจก่อน.. ได้ไหมเธอ..
ให้ฉันได้พูดคำลานะขอเธอ

ถ้าเธอจะไปอย่ามองกลับมา
อย่าเอยคำลาว่าโชคดี
การที่ไม่มีเธอมันดีตรงไหนช่วยบอกที
ไม่รักกันก็อย่าทำอย่างนี้
ตอนที่ไม่มีเธอรู้ไหมว่าเสียใจ

มันเริ่มไม่ชัด ทำไมต้องโกหก
หรือเธอเห็นฉันเป็นเพียงแค่ตัวตลก
มันเป็นอะไรกันไปหมด
ทำไมฉันเจอแต่คนไม่รักจริง

ที่รัก..
ฉันไม่รู้จะทำอย่างไร
เธอดันไม่พูดแล้วเดินจากไป
เธอรู้ไหม.. ฉันเสียใจ

อยากจะบอกคิดถึงไม่หยุดเลย
รักเธอที่สุดเลย
โทษทีที่ไม่ได้อยู่ในวันที่เธอนั้นต้องการ
ช่วยทำเป็นไม่สงสาร
แค่อยากให้รู้ว่าฉันต้องการเพียงเธอเท่านั้น

ขอบคุณเธอนะ ที่เคยรักกันเมื่อก่อน
ไม่รักก็แค่บอก.. ไม่ต้องกลัว
ยอมที่จะเสียใจ
ก่อนเธอไปจากฉันขอเพียงกอด
ให้ฉันทำใจก่อน.. ได้ไหมเธอ..
ให้ฉันได้พูดคำลานะขอเธอ

มิวสิควิดีโอ ก่อนเธอไป KRK feat. Owen, Sakarin

เพลง : ก่อนเธอไป (คอร์ด)
ศิลปิน : KRK feat. Owen, Sakarin
Lyrics – KRK, Owen, Sakarin
Arrange – KRK, Owen, Sakarin
Beat – Shineboy
คอร์ดเพลง ก่อนเธอไป KRK feat. Owen, Sakarin
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend