คอร์ดเพลง โสดหม้ายสาว คิม คฑายุทธ x แอ๊น วัยย์ธยา

  
Text   
คอร์ดเพลง โสดหม้ายสาว ศิลปิน คิม คฑายุทธ x แอ๊น วัยย์ธยา คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb

 
ช่วยบอกพี่
F#m 
ทีต่ะน้อง 
 
น้องมี
C#m 
เเฟนหรือป่าว
 
พี่ได้ข่
D 
าว 
 
ว่าน้องสาวโ
A 
สด..

INSTRU | F#m | C#m | D E | A |
INSTRU | F#m | C#m | D | E | E |

F#m 
เพียงได้พบ 
 
 
C#m 
ได้สบตา
 
ก็
D 
รู้เลย
E 
ว่ามันถู
A 
กใจ
 
เเค่
F#m 
เธอเดินมา 
 
ทำ
C#m 
ตาใสๆ
 
มันช
D 
าดหลงไ
E 
หลอย่างเเ
A 
รง

F#m 
สวยเเบบนี้ 
 
คง
C#m 
ไม่ต้องเเหลง
 
ว่าเ
D 
ธอคงมีเเ
E 
ฟนหลาย
A 
คน
 
พอได้
F#m 
สืบจริงๆ 
 
มัน
C#m 
เริ่มสับสน
 
ว่าเ
D 
ธอเป็น
E 
คนยัง
A 
ไง

 
ก็
F#m 
อยากจะถาม 
 
ไห้
C#m 
จบๆไป
 
ว่า
D 
คนของใจ.. 
 
เธอมีหรื
E 
อป่าว

 
ช่วยบอกพี่
F#m 
ที่ต่ะน้อง 
 
น้องมี
C#m 
แฟนหรือป่าว
 
พี่ได้ข่
D 
าวว่าน้
E 
องสาวโ
A 
สด
 
ถ้าน้องยัง
F#m 
ไม่มีใคร 
 
เเล้วไซร้น้อง
C#m 
ไม่โปรโมท
 
อย่าปล่อยไห้
D 
ฟ้าลงโทษ 
 
มาลองคบกันเเ
E 
ลหม้าย

 
ถึงหน้าตาไม่ค่อย
F#m 
หล่อ 
 
ตัวดำเเละ
C#m 
ม่อทอ
 
เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะ  
D 
มอ มอ ไม่รู้อีชอบเราห
E 
ม้าย
 
รักจริงไม่
F#m 
ติงนัง 
 
มารักกันต่ะ
C#m 
น้องเห้อ
 
สี่ห้องหัวใจยกไ
D 
ห้เธอ 
 
ได้หม้ายคัน
E 
พันนี้
 
โสดหม้ายน้องสาวพี่ถามหิตถิ โอ้..โอ..
 

INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | D | D | E | E |
INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | D | D | E | E |

 
ช่วยบอกพี่
F#m 
ที่ต่ะน้อง 
 
น้องมี
C#m 
แฟนหรือป่าว
 
พี่ได้ข่
D 
าวว่าน้
E 
องสาวโ
A 
สด
 
ถ้าน้องยัง
F#m 
ไม่มีใคร 
 
เเล้วไซร้น้อง
C#m 
ไม่โปรโมท
 
อย่าปล่อยไห้
D 
ฟ้าลงโทษ 
 
มาลองคบกันเเ
E 
ลหม้าย

 
ถึงหน้าตาไม่ค่อย
F#m 
หล่อ 
 
ตัวดำเเละ
C#m 
ม่อทอ
 
เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะ  
D 
มอ มอ ไม่รู้อีชอบเราห
E 
ม้าย
 
รักจริงไม่
F#m 
ติงนัง 
 
มารักกันต่ะ
C#m 
น้องเห้อ
 
สี่ห้องหัวใจยกไ
D 
ห้เธอ 
 
ได้หม้ายคัน
E 
พันนี้

 
ถึงหน้าตาไม่ค่อย
F#m 
หล่อ 
 
ตัวดำเเละ
C#m 
ม่อทอ
 
เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะ  
D 
มอ มอ ไม่รู้อีชอบเราห
E 
ม้าย
 
รักจริงไม่
F#m 
ติงนัง 
 
มารักกันต่ะ
C#m 
น้องเห้อ
 
สี่ห้องหัวใจยกไ
D 
ห้เธอ 
 
ได้หม้ายคัน
E 
พันนี้
 
โสดหม้ายน้องสาวพี่ถามหิตถิ..
 

INSTRU | F#m | F#m | C#m | C#m |
INSTRU | D | D | E | E |

 
โสดหม้ายน้องสาวพี่ถาม
F#m 
หิตถิ
 
มาเป็นแฟนพี่ได้หม้ายน้อง..
 

OUTRO | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง โสดหม้ายสาว


ช่วยบอกพี่ทีต่ะน้อง น้องมีเเฟนหรือป่าว
พี่ได้ข่าว ว่าน้องสาวโสด..

( ดนตรี )

เพียงได้พบ ได้สบตา
ก็รู้เลยว่ามันถูกใจ
เเค่เธอเดินมา ทำตาใสๆ
มันชาดหลงไหลอย่างเเรง

สวยเเบบนี้ คงไม่ต้องเเหลง
ว่าเธอคงมีเเฟนหลายคน
พอได้สืบจริงๆ มันเริ่มสับสน
ว่าเธอเป็นคนยังไง

ก็อยากจะถาม ไห้จบๆไป
ว่าคนของใจ.. เธอมีหรือป่าว

ช่วยบอกพี่ที่ต่ะน้อง น้องมีแฟนหรือป่าว
พี่ได้ข่าวว่าน้องสาวโสด
ถ้าน้องยังไม่มีใคร เเล้วไซร้น้องไม่โปรโมท
อย่าปล่อยไห้ฟ้าลงโทษ มาลองคบกันเเลหม้าย

ถึงหน้าตาไม่ค่อยหล่อ ตัวดำเเละม่อทอ
เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะ มอ มอ ไม่รู้อีชอบเราหม้าย
รักจริงไม่ติงนัง มารักกันต่ะน้องเห้อ
สี่ห้องหัวใจยกไห้เธอ ได้หม้ายคันพันนี้
โสดหม้ายน้องสาวพี่ถามหิตถิ โอ้..โอ..

( ดนตรี )

ช่วยบอกพี่ที่ต่ะน้อง น้องมีแฟนหรือป่าว
พี่ได้ข่าวว่าน้องสาวโสด
ถ้าน้องยังไม่มีใคร เเล้วไซร้น้องไม่โปรโมท
อย่าปล่อยไห้ฟ้าลงโทษ มาลองคบกันเเลหม้าย

ถึงหน้าตาไม่ค่อยหล่อ ตัวดำเเละม่อทอ
เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะ มอ มอ ไม่รู้อีชอบเราหม้าย
รักจริงไม่ติงนัง มารักกันต่ะน้องเห้อ
สี่ห้องหัวใจยกไห้เธอ ได้หม้ายคันพันนี้

ถึงหน้าตาไม่ค่อยหล่อ ตัวดำเเละม่อทอ
เป็นเด็กเลี้ยงวัวนะ มอ มอ ไม่รู้อีชอบเราหม้าย
รักจริงไม่ติงนัง มารักกันต่ะน้องเห้อ
สี่ห้องหัวใจยกไห้เธอ ได้หม้ายคันพันนี้
โสดหม้ายน้องสาวพี่ถามหิตถิ

( ดนตรี )

โสดหม้ายน้องสาวพี่ถามหิตถิ
มาเป็นแฟนพี่ได้หม้ายน้อง

มิวสิควิดีโอ โสดหม้ายสาว คิม คฑายุทธ x แอ๊น วัยย์ธยา

เพลง : โสดหม้ายสาว (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปอนด์ เด็กนอกท่อง
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
บ่าวใบตาล มิวสิค โทร. 093-7380249
คอร์ดเพลง โสดหม้ายสาว คิม คฑายุทธ x แอ๊น วัยย์ธยา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend