คอร์ดเพลง ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง แอ๊น วัยย์ธยา x คิม คฑายุทธ

  
Text   
คอร์ดเพลง ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง แอ๊น วัยย์ธยา x คิม คฑายุทธ

คอร์ด :

ศิลปิน : แอ๊น วัยย์ธยา x คิม คฑายุทธ

เนื้อร้อง/ทำนอง : บ่าว ใบตาล

คอร์ดในเพลง : G,Em,C,D,Am


INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D | D |

 
ทำพอไ
G 
ด้ 
 
ได้แฟนใหม่ขับรถป้า
Em 
ยแดง
 
ทำมาแห
C 
ลงอยู่กับ
D 
พี่ไม่มีไ
G 
หร
 
ออนิวสีข
G 
าว 
 
สี่ประตูน้องคงถู
Am 
กใจ
 
ไปไหนมาไ
D 
หนได้นั่งเบาะซ้ายได้ตากแ
G 
อร์

 
เขียนคิ้วแต่งห
G 
น้า 
 
นั่กถกคอเหิดมาแต่
Em 
ไกล
 
ทำลดจกใ
C 
ส่ 
 
ทำพอไ
D 
ด้จงแล้วหวา
G 
งนี้
 
มือถือโทร
G 
ศัพท์อัพรูปลงสต
Am 
อรี่
 
แล้วชาดคน
D 
ดี 
 
ทำเหมือนคนไม่หอ
G 
นพบ

 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน

INSTRU | G | Em | C | D |
INSTRU | G | Em | C D | G | D |

 
ทำพอไ
G 
ด้ 
 
ได้แฟนใหม่ขับรถป้า
Em 
ยแดง
 
ทำมาแห
C 
ลงอยู่กับ
D 
พี่ไม่มีไ
G 
หร
 
ออนิวสีข
G 
าว 
 
สี่ประตูน้องคงถู
Am 
กใจ
 
ไปไหนมาไ
D 
หนได้นั่งเบาะซ้ายได้ตากแ
G 
อร์

 
เขียนคิ้วแต่งห
G 
น้า 
 
นั่กถกคอเหิดมาแต่
Em 
ไกล
 
ทำลดจกใ
C 
ส่ 
 
ทำพอไ
D 
ด้จงแล้วหวา
G 
งนี้
 
มือถือโทร
G 
ศัพท์อัพรูปลงสต
Am 
อรี่
 
แล้วชาดคน
D 
ดี 
 
ทำเหมือนคนไม่หอ
G 
นพบ

 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน

 
ดีแม็คสีข
G 
าวสี่ประตูทั้งใหญ่ทั้
Em 
งยาว
 
ส่วนรถพี่บ
C 
าวคันไม่เ
D 
ฒ่านั่งไม่ค่อยห
G 
รอย
 
รถพี่มันเ
G 
ก่า 
 
แถมเบาะก็เป็น
Am 
รอย
 
นั่งไม่ค่อยห
D 
รอย 
 
ไม่เหมือนเบาะซ้ายได้ตากแ
G 
อร์

 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน

 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน

 
ซ้อนรถ
C 
พี่สตอรี่ไม่เคย
D 
ลง
 
ได้นั่งรถ
G 
ยนต์ลง
D/F# 
ทุกห้าน
Em 
าที
 
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..  
 
 
คงชอบน
Am 
ะซี
 
ตอนซ้อนรถ
D 
พี่น้องบอกว่าชาดบัดสี
G 
คน

OUTRO | G | Em | C | D |
OUTRO | G | Em | C D | G | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง


ทำพอได้ ได้แฟนใหม่ขับรถป้ายแดง
ทำมาแหลงอยู่กับพี่ไม่มีไหร
ออนิวสีขาว สี่ประตูน้องคงถูกใจ
ไปไหนมาไหนได้นั่งเบาะซ้ายได้ตากแอร์

เขียนคิ้วแต่งหน้า นั่กถกคอเหิดมาแต่ไกล
ทำลดจกใส่ ทำพอได้จงแล้วหวางนี้
มือถือโทรศัพท์อัพรูปลงสตอรี่
แล้วชาดคนดี ทำเหมือนคนไม่หอนพบ

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

( ดนตรี )

ทำพอได้ ได้แฟนใหม่ขับรถป้ายแดง
ทำมาแหลงอยู่กับพี่ไม่มีไหร
ออนิวสีขาว สี่ประตูน้องคงถูกใจ
ไปไหนมาไหนได้นั่งเบาะซ้ายได้ตากแอร์

เขียนคิ้วแต่งหน้า นั่กถกคอเหิดมาแต่ไกล
ทำลดจกใส่ ทำพอได้จงแล้วหวางนี้
มือถือโทรศัพท์อัพรูปลงสตอรี่
แล้วชาดคนดี ทำเหมือนคนไม่หอนพบ

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

ดีแม็คสีขาวสี่ประตูทั้งใหญ่ทั้งยาว
ส่วนรถพี่บาวคันไม่เฒ่านั่งไม่ค่อยหรอย
รถพี่มันเก่า แถมเบาะก็เป็นรอย
นั่งไม่ค่อยหรอย ไม่เหมือนเบาะซ้ายได้ตากแอร์

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ได้นั่งรถยนต์ลงทุกห้านาที
เบาะหลังร้อนแดด เบาะซ้ายเย็น..
คงชอบนะซี
ตอนซ้อนรถพี่น้องบอกว่าชาดบัดสีคน

มิวสิควิดีโอ ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง แอ๊น วัยย์ธยา x คิม คฑายุทธ

เพลง : ซ้อนรถพี่สตอรี่ไม่เคยลง
ศิลปิน : แอ๊น วัยย์ธยา x คิม คฑายุทธ
เรียบเรียง / Mix master : เสก ผานชื่น
LerMusic & Production โทร 093-7380249
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend