คอร์ดเพลง ใครจะดีเหมือนแฟนเก่าเธอ คิม คฑายุทธ feat. โอม วงทัพห้า

  
Text   


 
ก็ใครมันจะไป
E 
ดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
 
ใครมันจะไป
C#m 
ดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
 
ตอนเธอเสี
F#m 
ยใจ 
 
ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
 
ที่มันทำให้เ
B 
ธอกลับมายิ้มได้

INSTRU | E | C#m | F#m | B |

E 
  วันนั้นเธอมี
B/D# 
น้ำตา 
 
เธอโดนเขา
C#m 
ทิ้งมา.. 
 
 
B 
E 
  แค่เพียงได้มอ
B/D# 
งตาก็รู้เธอไม่เ
C#m 
หลือใคร.. 
 
 
B 
E 
  เป็นฉันที่คอย
B/D# 
ดูแล 
 
ที่คอย
C#m 
รักษาแผล
B 
ใจ..
A 
  ทำให้เธอยิ้มไ
B 
ด้.. 
 
อีกค
E 
รั้ง..

F#m 
แต่เหมือนเธอ..
 
ไม่เคยจะ
G#m 
ลืมเขาไปไ
C#m 
ด้เลย
 
บอกว่าเ
A 
ขาดีอย่างนั้น 
 
ตอนคบกันดีอย่างนี้
 
มัน
B 
พอกันที..

 
ก็ใครมันจะไป
E 
ดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
 
ใครมันจะไป
C#m 
ดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
 
ตอนเธอเสี
F#m 
ยใจ 
 
ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
 
ที่มันทำให้เ
B 
ธอกลับมายิ้มได้

 
ใครมันจะไป
E 
ดีเหมือนคน ๆ นั้น
 
คนที่ทำให้
C#m 
เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
 
ไอ้คนอย่าง
F#m 
ฉันดีไปก็เท่านั้น
 
เมื่อทั้งหัวใจเธอ
A 
นั้น.. 
 
 
B 
 
ไม่เคยลืมเ
E 
ขา

F#m 
คนทำดีไม่ได้ดี 
 
 
G#m 
เธอไม่ลืมเขาสักที
F#m 
ยังจะชมเขาแสนดี 
 
 
G#m 
มันตลกสิ้นดี
F#m 
ตอนที่เธอเจ็บช้ำใครกัน
G#m 
ที่คอยรักษา
A 
พอตอนที่เธอหายฉันก็กลายเป็นห
B 
มา..

INSTRU | E | C#m | F#m | B |

F#m 
แต่เหมือนเธอ..
 
ไม่เคยจะ
G#m 
ลืมเขาไปไ
C#m 
ด้เลย
 
บอกว่าเ
A 
ขาดีอย่างนั้น 
 
ตอนคบกันดีอย่างนี้
 
มัน
B 
พอกันที..

 
ก็ใครมันจะไป
E 
ดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
 
ใครมันจะไป
C#m 
ดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
 
ตอนเธอเสี
F#m 
ยใจ 
 
ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
 
ที่มันทำให้เ
B 
ธอกลับมายิ้มได้

 
ใครมันจะไป
E 
ดีเหมือนคน ๆ นั้น
 
คนที่ทำให้
C#m 
เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
 
ไอ้คนอย่าง
F#m 
ฉันดีไปก็เท่านั้น
 
เมื่อทั้งหัวใจเธอ
A 
นั้น.. 
 
 
B 

 
ก็ใครมันจะไป
E 
ดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
 
ใครมันจะไป
C#m 
ดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
 
ตอนเธอเสี
F#m 
ยใจ 
 
ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
 
ที่มันทำให้เ
B 
ธอกลับมายิ้มได้

 
ใครมันจะไป
E 
ดีเหมือนคน ๆ นั้น
 
คนที่ทำให้
C#m 
เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
 
ไอ้คนอย่าง
F#m 
ฉันดีไปก็เท่านั้น
 
เมื่อทั้งหัวใจเธอ
A 
นั้น.. 
 
 
B 
 
ไม่เคยลืมเ
E 
ขา

 
เมื่อทั้งหัวใจเธอ
F#m 
นั้น.. 
 
 
B 
 
ไม่เคยลืมเ
E 
ขา..

OUTRO | E | Emaj7 |


ก็ใครมันจะไปดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ใครมันจะไปดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
ตอนเธอเสียใจ ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
ที่มันทำให้เธอกลับมายิ้มได้

( ดนตรี )

วันนั้นเธอมีน้ำตา เธอโดนเขาทิ้งมา..
แค่เพียงได้มองตาก็รู้เธอไม่เหลือใคร..
เป็นฉันที่คอยดูแล ที่คอยรักษาแผลใจ..
ทำให้เธอยิ้มได้.. อีกครั้ง..

แต่เหมือนเธอ..
ไม่เคยจะลืมเขาไปได้เลย
บอกว่าเขาดีอย่างนั้น ตอนคบกันดีอย่างนี้
มันพอกันที..

ก็ใครมันจะไปดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ใครมันจะไปดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
ตอนเธอเสียใจ ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
ที่มันทำให้เธอกลับมายิ้มได้

ใครมันจะไปดีเหมือนคน ๆ นั้น
คนที่ทำให้เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
ไอ้คนอย่างฉันดีไปก็เท่านั้น
เมื่อทั้งหัวใจเธอนั้น..
ไม่เคยลืมเขา

คนทำดีไม่ได้ดี เธอไม่ลืมเขาสักที
ยังจะชมเขาแสนดี มันตลกสิ้นดี
ตอนที่เธอเจ็บช้ำใครกันที่คอยรักษา
พอตอนที่เธอหายฉันก็กลายเป็นหมา..

( ดนตรี )

แต่เหมือนเธอ..
ไม่เคยจะลืมเขาไปได้เลย
บอกว่าเขาดีอย่างนั้น ตอนคบกันดีอย่างนี้
มันพอกันที..

ก็ใครมันจะไปดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ใครมันจะไปดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
ตอนเธอเสียใจ ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
ที่มันทำให้เธอกลับมายิ้มได้

ใครมันจะไปดีเหมือนคน ๆ นั้น
คนที่ทำให้เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
ไอ้คนอย่างฉันดีไปก็เท่านั้น
เมื่อทั้งหัวใจเธอนั้น..

ก็ใครมันจะไปดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ใครมันจะไปดีเหมือนคนที่ทิ้งเธอ
ตอนเธอเสียใจ ฉันคนนี้ไม่ใช่เหรอ
ที่มันทำให้เธอกลับมายิ้มได้

ใครมันจะไปดีเหมือนคน ๆ นั้น
คนที่ทำให้เธอร้องไห้อยู่ทุกวัน
ไอ้คนอย่างฉันดีไปก็เท่านั้น
เมื่อทั้งหัวใจเธอนั้น..
ไม่เคยลืมเขา

เมื่อทั้งหัวใจเธอนั้น..
ไม่เคยลืมเขา..

มิวสิควิดีโอ ใครจะดีเหมือนแฟนเก่าเธอ คิม คฑายุทธ

เพลง : ใครจะดีเหมือนแฟนเก่าเธอ
ศิลปิน : คิม คฑายุทธ
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend