คอร์ดเพลง เลิกกันแล้วหม้าย – คิม คฑายุทธ

  
Text   

คอร์ดเพลง : เลิกกันแล้วหม้าย คิม คฑายุทธ

คอร์ดเพลง เลิกกันแล้วหม้าย - คิม คฑายุทธ

ศิลปิน : คิม คฑายุทธ

เนื้อร้อง/ทำนอง : เสือเก้า

คอร์ดทั้งหมด : Am,C,Em,F,G


INTRO | C G | Am Em | F Em | Dm G |

 
ไม่ได้อ
C 
ยากเป็นคนไม่ดี
 
ไม่ได้
Em 
อยากแย่งแฟนใคร
 
แต่มัน
F 
รับไม่ได้ 
 
ที่ต้อง
G 
ทนเห็นเธอมี
C 
น้ำตา 
 
 
G 

 
ไม่ได้
C 
มาเพื่อยุยง 
 
ให้พูดต
Em 
รง ๆ คงไม่กล้า
 
ไอ้เรื่องพัน
F 
นี้มันต้องใช้เวลา 
 
พี่บ่าวเข้
G 
าใจ

 
ถ้าเขาไม่
Am 
รัก 
 
ถ้าเขาไม่
Em 
แคร์
 
ถ้าเขาเอา
F 
แต่ทำร้ายหัวใ
C 
 
โปรดจงรั
Am 
บรู้ 
 
ว่าคิวต่
Em 
อไป
 
รอสแตนบ
F 
ายเพื่อความสบายใจ 
 
อยู่ทา
G 
งนี้..

 
เลิกกันแล้วห
C 
ม้าย 
 
รบกันแล้วห
G 
ม้าย
 
เลิกกันต
Am 
อใด 
 
อย่าลืมส่ง
Em 
ข่าว
 
คนรอคน
C 
นี้ ยังคอย ยังเ
G 
ฝ้า
 
แค่บอกพี่บ่
F 
าว 
 
ถ้ามันเริ่มออกล
C 
าย

 
ไม่ใช่ว่า
Am 
แช่ง 
 
แต่คนมันหวั
G 
งดี
 
ถ้าเธอโดนย่ำ
F 
ยี 
 
ทำร้ายหั
C 
วใจ
 
ก็รีบถ
F 
อยออกมาให้ไว อย่าฝืน อย่า
G 
ทน..
 
คนที่รอมันก็รักจ
C 
ริง 
 
 
G 

INSTRU | Am Em | F G C |
INSTRU | Am Em | F G |
INSTRU | Am Em | F G C |
INSTRU | Am Em | F | G |

 
เลิกกันแล้วห
C 
ม้าย 
 
รบกันแล้วห
G 
ม้าย
 
เลิกกันต
Am 
อใด 
 
อย่าลืมส่ง
Em 
ข่าว
 
คนรอคน
C 
นี้ ยังคอย ยังเ
G 
ฝ้า
 
แค่บอกพี่บ่
F 
าว 
 
ถ้ามันเริ่มออกล
C 
าย

 
ไม่ใช่ว่า
Am 
แช่ง 
 
แต่คนมันหวั
G 
งดี
 
ถ้าเธอโดนย่ำ
F 
ยี 
 
ทำร้ายหั
C 
วใจ
 
ก็รีบถ
F 
อยออกมาให้ไว อย่าฝืน อย่า
G 
ทน..

 
เลิกกันแล้วห
C 
ม้าย 
 
รบกันแล้วห
G 
ม้าย
 
เลิกกันต
Am 
อใด 
 
อย่าลืมส่ง
Em 
ข่าว
 
คนรอคน
C 
นี้ ยังคอย ยังเ
G 
ฝ้า
 
แค่บอกพี่บ่
F 
าว 
 
ถ้ามันเริ่มออกล
C 
าย

 
ไม่ใช่ว่า
Am 
แช่ง 
 
แต่คนมันหวั
G 
งดี
 
ถ้าเธอโดนย่ำ
F 
ยี 
 
ทำร้ายหั
C 
วใจ
 
ก็รีบถ
F 
อยออกมาให้ไว อย่าฝืน อย่า
G 
ทน..
 
คนที่รอมันก็รักจ
C 
ริง…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เลิกกันแล้วหม้าย


ไม่ได้อยากเป็นคนไม่ดี ไม่ได้อยากแย่งแฟนใคร
แต่มันรับไม่ได้ที่ต้องทนเห็นเธอมีน้ำตา
ไม่ได้มาเพื่อยุยง ให้พูดตรงๆ คงไม่กล้า
ไอ้เรื่องพรรค์นี้มันต้องใช้เวลาพี่บ่าวเข้าใจ

ถ้าเขาไม่รัก ถ้าเขาไม่แคร์
ถ้าเขาเอาแต่ทำร้ายหัวใจ
โปรดจงรับรู้ ว่าคิวต่อไป
รอสแตนด์บายเพื่อความสบายใจ อยู่ทางนี้

เลิกกันแล้วหม้าย รบกันแล้วหม้าย
เลิกกันตอใด อย่าลืมส่งข่าว
คนรอคนนี้ยังคอยยังเฝ้า
แคปบอกพี่บ่าวถ้ามันเริ่มออกลาย

ไม่ใช่ว่าแช่งแต่คนมันหวังดี
ถ้าเธอโดนย่ำยีทำร้ายหัวใจ
ก็รีบถอยออกมาให้ไว อย่าฝืนอย่าทน
คนที่รอมันก็รักจริง

เลิกกันแล้วหม้าย รบกันแล้วหม้าย
เลิกกันตอใด อย่าลืมส่งข่าว
คนรอคนนี้ยังคอยยังเฝ้า
แคปบอกพี่บ่าวถ้ามันเริ่มออกลาย

ไม่ใช่ว่าแช่งแต่คนมันหวังดี
ถ้าเธอโดนย่ำยีทำร้ายหัวใจ
ก็รีบถอยออกมาให้ไว อย่าฝืนอย่าทน

เลิกกันแล้วหม้าย รบกันแล้วหม้าย
เลิกกันตอใด อย่าลืมส่งข่าว
คนรอคนนี้ยังคอยยังเฝ้า
แคปบอกพี่บ่าวถ้ามันเริ่มออกลาย

ไม่ใช่ว่าแช่งแต่คนมันหวังดี
ถ้าเธอโดนย่ำยีทำร้ายหัวใจ
ก็รีบถอยออกมาให้ไว อย่าฝืนอย่าทน
คนที่รอมันก็รักจริง

มิวสิควิดีโอเพลง เลิกกันแล้วหม้าย คิม คฑายุทธ

เพลง เลิกกันแล้วหม้าย
ศิลปิน คิม คฑายุทธ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
โทร 093-7380249 (คิม คฑายุทธ)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend