คอร์ดเพลง หน้าที่สุดท้าย กล้วย แสตมป์

  
Text   
คอร์ดเพลง หน้าที่สุดท้าย ศิลปิน กล้วย แสตมป์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย D Em F#m G A Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | D A | Bm A | G | A |

D 
ใครต่อใครถามเ
A 
ธอว่าไซรเลือก
Bm 
ฉันคนนี้ 
 
 
A 
G 
มันไม่มี 
 
 
F#m 
อะไรดีสักอย่าง
Em 
เลย 
 
 
A 
D 
ฉันเองพอเข้าใ
A 
จทำไมเขา
Bm 
พูดแบบนั้น 
 
 
A 
G 
เพราะที่เขาพูด
F#m 
กันมันจริงทุก
Em 
อย่าง 
 
ฉันเข้าใ
A 

 
รักมัน
G 
กินไม่ได้ 
 
ไม่อยาก
F#m 
ทำร้ายเธอ
 
ให้
Em 
มาลำบ
A 
ากกับ
D 
ฉัน
 
รักสองเ
G 
ราจบลงแค่
F#m 
นี้แล้วกัน
Em 
ฉันขอเป็นฝ่าย
A 
ไป

 
ให้น้องเข้า
D 
ใจที่พี่หายไ
A 
ปไม่ใช่ไม่
Bm 
รัก
 
สาก
A 
ลัวเธออิลำบ
G 
าก 
 
หาก
F#m 
อยู่ 
 
กับ
Em 
คนไม่มีอะ
A 
ไร
 
ให้น้องได้เ
D 
จอกับคนที่
A 
ดี 
 
ที่ดูแล
Bm 
เธอได้
 
ขอ
A 
ทำหน้าที่สุดท้
G 
าย 
 
ของ
F#m 
คนรักกัน
 
คือ
Em 
ฉันต้องเป็นฝ่าย
A 
ไป 
 
ให้เธอได้เจอคนที่ดี

INSTRU | D A | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |
INSTRU | D A | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
รักมัน
G 
กินไม่ได้ 
 
ไม่อยาก
F#m 
ทำร้ายเธอ
 
ให้
Em 
มาลำบ
A 
ากกับ
D 
ฉัน
 
รักสองเ
G 
ราจบลงแค่
F#m 
นี้แล้วกัน
Em 
ฉันขอเป็นฝ่าย
A 
ไป

 
ให้น้องเข้า
D 
ใจที่พี่หายไ
A 
ปไม่ใช่ไม่
Bm 
รัก
 
สาก
A 
ลัวเธออิลำบ
G 
าก 
 
หาก
F#m 
อยู่ 
 
กับ
Em 
คนไม่มีอะ
A 
ไร
 
ให้น้องได้เ
D 
จอกับคนที่
A 
ดี 
 
ที่ดูแล
Bm 
เธอได้
 
ขอ
A 
ทำหน้าที่สุดท้
G 
าย 
 
ของ
F#m 
คนรักกัน
 
คือ
Em 
ฉันต้องเป็นฝ่าย
A 
ไป

 
ให้น้องเข้า
D 
ใจที่พี่หายไ
A 
ปไม่ใช่ไม่
Bm 
รัก
 
สาก
A 
ลัวเธออิลำบ
G 
าก 
 
หาก
F#m 
อยู่ 
 
กับ
Em 
คนไม่มีอะ
A 
ไร
 
ให้น้องได้เ
D 
จอกับคนที่
A 
ดี 
 
ที่ดูแล
Bm 
เธอได้
 
ขอ
A 
ทำหน้าที่สุดท้
G 
าย 
 
ของ
F#m 
คนรักกัน
 
คือ
Em 
ฉันต้องเป็นฝ่าย
A 
ไป 
 
ให้เธอได้เจอคนที่ดี

OUTRO | D | A | D |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หน้าที่สุดท้าย


ใครต่อใครถามเธอว่าไซรเลือกฉันคนนี้
มันไม่มีอะไรดีสักอย่างเลย
ฉันเองพอเข้าใจทำไมเขาพูดแบบนั้น
เพราะที่เขาพูดกันมันจริงทุกอย่างฉันเข้าใจ

รักมันกินไม่ได้ ไม่อยากทำร้ายเธอ
ให้มาลำบากกับฉัน
รักสองเราจบลงแค่นี้แล้วกัน
ฉันขอเป็นฝ่ายไป

ให้น้องเข้าใจที่พี่หายไปไม่ใช่ไม่รัก
สากลัวเธออิลำบาก หากอยู่ กับคนไม่มีอะไร
ให้น้องได้เจอกับคนที่ดี ที่ดูแลเธอได้
ขอทำหน้าที่สุดท้าย ของคนรักกัน
คือฉันต้องเป็นฝ่ายไป ให้เธอได้เจอคนที่ดี

( ดนตรี )

รักมันกินไม่ได้ ไม่อยากทำร้ายเธอ
ให้มาลำบากกับฉัน
รักสองเราจบลงแค่นี้แล้วกัน
ฉันขอเป็นฝ่ายไป

ให้น้องเข้าใจที่พี่หายไปไม่ใช่ไม่รัก
สากลัวเธออิลำบาก หากอยู่ กับคนไม่มีอะไร
ให้น้องได้เจอกับคนที่ดี ที่ดูแลเธอได้
ขอทำหน้าที่สุดท้าย ของคนรักกัน
คือฉันต้องเป็นฝ่ายไป

ให้น้องเข้าใจที่พี่หายไปไม่ใช่ไม่รัก
สากลัวเธออิลำบาก
หากอยู่ กับคนไม่มีอะไร
ให้น้องได้เจอกับคนที่ดี ที่ดูแลเธอได้
ขอทำหน้าที่สุดท้าย ของคนรักกัน
คือฉันต้องเป็นฝ่ายไป ให้เธอได้เจอคนที่ดี

มิวสิควิดีโอ หน้าที่สุดท้าย กล้วย แสตมป์

เพลง : หน้าที่สุดท้าย (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ศรชัย สังเมียน
เรียบเรียง : บังรอน กีตาร์
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง หน้าที่สุดท้าย กล้วย แสตมป์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend