คอร์ดเพลง รอเธอทุกฤดูกาล Liltan

  
Text   
คอร์ดเพลง รอเธอทุกฤดูกาล ศิลปิน Liltan คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Eb F Gm Bb คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

 
อากาศกำลังจะห
Bb 
นาว 
 
ที่นั้นเธอหนาวหรือ
F 
ยัง
 
ห่มผ้าให้
Gm 
หนาๆ 
 
ก่อนที่จะพบเจอกัน
Eb 
อีกที

Bb 
  ที่รอวันนี้ก็ใกล้เข้า
F 
มา 
 
ฉันจะได้เวลาไ
Gm 
ปหา.. 
 
เธอ
 
  
Eb 
คนที่อยู่ห่างไกล
Bb 
  คิดถึงแต่หน้าเธอ 
 
 
F 
  คิดถึงอ้อมกอ
Gm 
ดนั้น
 
  
Eb 
เฝ้ารอวันที่จะได้เจอ

Bb 
  ที่จะได้พบกัน 
 
 
F 
  ที่ฉันได้พบเธอ
Gm 
  ละเมออยู่ทุกคืนวัน 
 
 
Eb 
ว่าได้เจอเธอในความฝัน
Bb 
  ข้างๆ กายขอมีเธอ  
F 
  ไม่อยากจะนอนละเมอ
Gm 
  ให้ทุกฤดูมีเธอ 
 
Eb 
อ้ว..

 
อากาศกำลังจะห
Bb 
นาว 
 
ที่นั้นเธอหนาวหรือ
F 
ยัง
 
ห่มผ้าให้
Gm 
หนาๆ 
 
ก่อนที่จะพบเจอกัน
Eb 
อีกที
 
ส่งความคิดถึงกับ
Bb 
ลมหนาว 
 
ช่วยพัดไปบอกเธอ
F 
ที
 
ว่าหัวใจดวง
Gm 
น้อยๆ 
 
ดวงนี้.
Eb 
.. 
 
รอเจอเธอทุกฤดูกาล

Bb 
  ฉันคิดถึงเธอทุกเวลา
 
  
F 
ถ้าวันที่ได้เจอหวังว่าไม่เกินมีนา
 
  
Gm 
นั่งดูปฏิทินทำไมเวลามันช้า
 
  
Eb 
แล้วคนที่รอทางนั้น 
 
จะเป็นเหมือนกันบ้างไหม

Bb 
ฮืม.. 
 
บรรยากาศเริ่มหนาว
F 
แต่ว่าภายในใจของฉันกำลังเริ่มเฉา
Gm 
โอ้ย! 
 
เอาไม่อยู่แล้วเสื้อหนาว
 
หรือ
Eb 
ผ้าที่ห่มนอนก็ไม่เท่ากอดแม่สาว

Bb 
  สายลมที่พัดเพลาๆ 
 
 
F 
  พร้อมกับกระซิบเบาๆ
Gm 
  ว่าได้เวลาไปเจอ 
 
 
Eb 
ในที่เดิมที่มีเพียงเรา
Bb 
  แม้ว่าจะผ่านไปนาน 
 
 
F 
ไม่ว่ายังไงให้เราได้คู่กัน
Gm 
  จะอีกกี่ฝนจะอีกกี่
Eb 
หนาว 
 
ก็ขอให้เรานั้นคิดถึงกัน

 
อากาศกำลังจะห
Bb 
นาว 
 
ที่นั้นเธอหนาวหรือ
F 
ยัง
 
ห่มผ้าให้
Gm 
หนาๆ 
 
ก่อนที่จะพบเจอกัน
Eb 
อีกที
 
ส่งความคิดถึงกับ
Bb 
ลมหนาว 
 
ช่วยพัดไปบอกเธอ
F 
ที
 
ว่าหัวใจดวง
Gm 
น้อยๆ 
 
ดวงนี้.
Eb 
.. 
 
รอเจอเธอทุกฤดูกาล

Bb 
  สายลมที่พัดเพลาๆ 
 
 
F 
  พร้อมกับกระซิบเบาๆ
Gm 
  ว่าได้เวลาไปเจอ 
 
 
Eb 
ในที่เดิมที่มีเพียงเรา
Bb 
  แม้ว่าจะผ่านไปนาน 
 
 
F 
ไม่ว่ายังไงให้เราได้คู่กัน
Gm 
  จะอีกกี่ฝนจะอีกกี่
Eb 
หนาว

 
อากาศกำลังจะห
Bb 
นาว 
 
ที่นั้นเธอหนาวหรือ
F 
ยัง
 
ห่มผ้าให้
Gm 
หนาๆ 
 
ก่อนที่จะพบเจอกัน
Eb 
อีกที
 
ส่งความคิดถึงกับ
Bb 
ลมหนาว 
 
ช่วยพัดไปบอกเธอ
F 
ที
 
ว่าหัวใจดวง
Gm 
น้อยๆ 
 
ดวงนี้.
Eb 
.. 
 
รอเจอเธอทุกฤดูกาล

 
อากาศกำลังจะห
Bb 
นาว 
 
ที่นั้นเธอหนาวหรือ
F 
ยัง
 
ห่มผ้าให้
Gm 
หนาๆ 
 
ก่อนที่จะพบเจอกัน
Eb 
อีกที
 
ส่งความคิดถึงกับ
Bb 
ลมหนาว 
 
ช่วยพัดไปบอกเธอ
F 
ที
 
ว่าหัวใจดวง
Gm 
น้อยๆ 
 
ดวงนี้.
Eb 
.. 
 
รอเจอเธอทุกฤดูกาล

OUTRO | Bb | F | Gm | Eb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง รอเธอทุกฤดูกาล


อากาศกำลังจะหนาว ที่นั้นเธอหนาวหรือยัง
ห่มผ้าให้หนาๆ ก่อนที่จะพบเจอกันอีกที

ที่รอวันนี้ก็ใกล้เข้ามา
ฉันจะได้เวลาไปหา.. เธอ
คนที่อยู่ห่างไกล
คิดถึงแต่หน้าเธอ คิดถึงอ้อมกอดนั้น
เฝ้ารอวันที่จะได้เจอ

ที่จะได้พบกัน ที่ฉันได้พบเธอ
ละเมออยู่ทุกคืนวัน ว่าได้เจอเธอในความฝัน
ข้างๆ กายขอมีเธอ ไม่อยากจะนอนละเมอ
ให้ทุกฤดูมีเธอ โอ้ว..

อากาศกำลังจะหนาว ที่นั้นเธอหนาวหรือยัง
ห่มผ้าให้หนาๆ ก่อนที่จะพบเจอกันอีกที
ส่งความคิดถึงกับลมหนาว ช่วยพัดไปบอกเธอที
ว่าหัวใจดวงน้อยๆ ดวงนี้.. รอเจอเธอทุกฤดูกาล

ฉันคิดถึงเธอทุกเวลา
ถ้าวันที่ได้เจอหวังว่าไม่เกินมีนา
นั่งดูปฏิทินทำไมเวลามันช้า
แล้วคนที่รอทางนั้น
จะเป็นเหมือนกันบ้างไหม

ฮืม.. บรรยากาศเริ่มหนาว
แต่ว่าภายในใจของฉันกำลังเริ่มเฉา
โอ้ย! เอาไม่อยู่แล้วเสื้อหนาว
หรือผ้าที่ห่มนอนก็ไม่เท่ากอดแม่สาว

สายลมที่พัดเพลาๆ พร้อมกับกระซิบเบาๆ
ว่าได้เวลาไปเจอ ในที่เดิมที่มีเพียงเรา
แม้ว่าจะผ่านไปนาน ไม่ว่ายังไงให้เราได้คู่กัน
จะอีกกี่ฝนจะอีกกี่หนาว ก็ขอให้เรานั้นคิดถึงกัน

อากาศกำลังจะหนาว ที่นั้นเธอหนาวหรือยัง
ห่มผ้าให้หนาๆ ก่อนที่จะพบเจอกันอีกที
ส่งความคิดถึงกับลมหนาว ช่วยพัดไปบอกเธอที
ว่าหัวใจดวงน้อยๆ ดวงนี้.. รอเจอเธอทุกฤดูกาล

สายลมที่พัดเพลาๆ พร้อมกับกระซิบเบาๆ
ว่าได้เวลาไปเจอ ในที่เดิมที่มีเพียงเรา
แม้ว่าจะผ่านไปนาน ไม่ว่ายังไงให้เราได้คู่กัน
จะอีกกี่ฝนจะอีกกี่หนาว

อากาศกำลังจะหนาว ที่นั้นเธอหนาวหรือยัง
ห่มผ้าให้หนาๆ ก่อนที่จะพบเจอกันอีกที
ส่งความคิดถึงกับลมหนาว ช่วยพัดไปบอกเธอที
ว่าหัวใจดวงน้อยๆ ดวงนี้.. รอเจอเธอทุกฤดูกาล

อากาศกำลังจะหนาว ที่นั้นเธอหนาวหรือยัง
ห่มผ้าให้หนาๆ ก่อนที่จะพบเจอกันอีกที
ส่งความคิดถึงกับลมหนาว ช่วยพัดไปบอกเธอที
ว่าหัวใจดวงน้อยๆ ดวงนี้.. รอเจอเธอทุกฤดูกาล

มิวสิควิดีโอ รอเธอทุกฤดูกาล Liltan

เพลง : รอเธอทุกฤดูกาล (คอร์ด)
ศิลปิน : Liltan
Lyrics : Lil tan
Prod. bezimeni music
Mixed & Mastered : By Lil tan
คอร์ดเพลง รอเธอทุกฤดูกาล Liltan
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend