คอร์ดเพลง คุณจะอยู่ยังไง SARAN feat. JONIN

  
Text   
คอร์ดเพลง คุณจะอยู่ยังไง ศิลปิน SARAN (สรัล) feat. JONIN คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Cmaj7 Gmaj7 คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ ตั้งสายกีตาร์ Eb

Tune to Eb

 
คุณจะอยู่ยัง
Cmaj7 
ไงถ้าหากคุณขาดเขา
 
คุณจะทำอย่างไรในตอนอากาศหนาว
 
 
แล้วใครจะเป็นเจ้า
Gmaj7 
ชายอยู่ในปราสาทขาว
 
โลกสีดำของคุณก็คงจะขาดขาว
 

 
และคุณจะทำอย่าง
Cmaj7 
ไรถ้าหากว่าเขาไป
 
แรกๆ คุณก็คงนอนไม่หลับคุณอาจจะเหงาใจ
 
 
คุณมักจะนึกถึงวันที่
Gmaj7 
เขาเดินแบกกระเป๋าไป
 
ต้นไม้ที่คุณเคยปลูกตอนนี้ก็คงจะเฉาตาย
 

 
ถ้าหากว่าการมี
Cmaj7 
ใครแล้วทำให้คุณไม่เป็นตัวเอง
 
หยุดก่อนก่อนที่คนทั้งสองจะเดินไปสุดตรอก
 
 
แม้พยายามจะเข้ม
Gmaj7 
แข็งแต่มันก็ติดตรงจุดอ่อน
 
คุณเลยต้องซี๊ดบุหรี่ที่มือให้ควันมันแทงไปสุดปอด
 

 
ตอนนี้เขาก็จากไป
Cmaj7 
นานไม่รู้กี่วันต่อกี่วัน
 
คุณมองรถและมองถนนไม่รู้กี่คันต่อกี่คัน
 
 
เขาทิ้งไว้เพียงแค่ยางมัด
Gmaj7 
ผมไม่รู้กี่อันต่อกี่อัน
 
ผมรู้คุณคิดถึงตรงระเบียงที่คุณนั่งสูบบุหรี่กัน
 

 
และคุณจะกอด
Cmaj7 
ใครในตอนที่คุณกำลังดาวน์
 
ใครจะคอยแบกคุณในตอนที่คุณกำลังเมา
 
 
ใครจะคอยมาทำ
Gmaj7 
แผลในตอนคุณมีเลือดกำเดา
 
ใครจะคอยเป็นยารักษาเวลาคุณป่วยช่วยบรรเทา
 

 
บางทีคุณอาจไม่
Cmaj7 
รู้แต่ผมเชื่อว่าคุณผ่านมันได้แหละ
 
การอยู่คนเดียวดูแลตัวเองผมว่าคงไม่แปลก
 
 
ถึงแม้ว่าใจของ
Gmaj7 
คุณอีกในไม่ช้าก็ใกล้แหลก
 
อย่าลืมเก็บเศษหัวใจตัวเองที่ในตอนนี้เริ่มใกล้แตก
 

 
คุณจะอยู่ยัง
Cmaj7 
ไงถ้าหากคุณขาดเขา
 
คุณจะทำอย่างไรในตอนอากาศหนาว
 
 
แล้วใครจะเป็นเจ้า
Gmaj7 
ชายอยู่ในปราสาทขาว
 
โลกสีดำของคุณก็คงจะขาดขาว
 

 
และคุณจะทำอย่าง
Cmaj7 
ไรถ้าหากว่าเขาไป
 
แรกๆ คุณก็คงนอนไม่หลับคุณอาจจะเหงาใจ
 
 
คุณมักจะนึกถึงวันที่
Gmaj7 
เขาเดินแบกกระเป๋าไป
 
ต้นไม้ที่คุณเคยปลูกตอนนี้ก็คงจะเฉาตาย
 

 
คุณจะเป็นยัง
Cmaj7 
ไงในวันที่ย่ำแย่
 
ตอนที่ชีวิตคุณเริ่มเสียหลักแล้วแม่งจะคว่ำแน่
 
 
คุณพยายามทุก
Gmaj7 
อย่างหาทางจะปล้ำแก้
 
แต่บางทีก็เป็นได้แค่ไอ้ระยำซั่มแม่
 

 
คุณคงนั่ง
Cmaj7 
แช่อยู่กับของเมาแล้วก็ฮั่นแน่
 
คุณคงปิดกั้นตัวเองจนเหมือนกับติดอยู่ในถ้ำแร่
 
 
คงเถียงกับเสียงใน
Gmaj7 
หัวที่มันตั้งแง่
 
กับความคิดคุณนั่นแหละที่มันเป็นหอกอยู่ตรงข้างแคร่
 

 
คุณคงสภาพ
Cmaj7 
แย่พอๆ 
 
กับใจที่มันกัง
 
ใช้ชีวิตไปวันๆ ทำเรื่องทุกอย่างเพียงลำพัง
 
 
คุณอยากจะพูดระ
Gmaj7 
บายแต่ก็ไม่มีใครที่มันฟัง
 
คุณคงหมกตัวอยู่แตในห้องเหมือนหลบอยู่ในที่กำบัง
 

 
คุณจะอยู่ยัง
Cmaj7 
ไงถ้าหากคุณขาดเขา
 
คุณจะทำอย่างไรในตอนอากาศหนาว
 
 
แล้วใครจะเป็นเจ้า
Gmaj7 
ชายอยู่ในปราสาทขาว
 
โลกสีดำของคุณก็คงจะขาดขาว
 

 
และคุณจะทำอย่าง
Cmaj7 
ไรถ้าหากว่าเขาไป
 
แรกๆ คุณก็คงนอนไม่หลับคุณอาจจะเหงาใจ
 
 
คุณมักจะนึกถึงวันที่
Gmaj7 
เขาเดินแบกกระเป๋าไป
 
ต้นไม้ที่คุณเคยปลูกตอนนี้ก็คงจะเฉาตาย
 

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง คุณจะอยู่ยังไง


คุณจะอยู่ยังไงถ้าหากคุณขาดเขา
คุณจะทำอย่างไรในตอนอากาศหนาว
แล้วใครจะเป็นเจ้าชายอยู่ในปราสาทขาว
โลกสีดำของคุณก็คงจะขาดขาว

และคุณจะทำอย่างไรถ้าหากว่าเขาไป
แรกๆ คุณก็คงนอนไม่หลับคุณอาจจะเหงาใจ
คุณมักจะนึกถึงวันที่เขาเดินแบกกระเป๋าไป
ต้นไม้ที่คุณเคยปลูกตอนนี้ก็คงจะเฉาตาย

ถ้าหากว่าการมีใครแล้วทำให้คุณไม่เป็นตัวเอง
หยุดก่อนก่อนที่คนทั้งสองจะเดินไปสุดตรอก
แม้พยายามจะเข้มแข็งแต่มันก็ติดตรงจุดอ่อน
คุณเลยต้องซี๊ดบุหรี่ที่มือให้ควันมันแทงไปสุดปอด

ตอนนี้เขาก็จากไปนานไม่รู้กี่วันต่อกี่วัน
คุณมองรถและมองถนนไม่รู้กี่คันต่อกี่คัน
เขาทิ้งไว้เพียงแค่ยางมัดผมไม่รู้กี่อันต่อกี่อัน
ผมรู้คุณคิดถึงตรงระเบียงที่คุณนั่งสูบบุหรี่กัน

และคุณจะกอดใครในตอนที่คุณกำลังดาวน์
ใครจะคอยแบกคุณในตอนที่คุณกำลังเมา
ใครจะคอยมาทำแผลในตอนคุณมีเลือดกำเดา
ใครจะคอยเป็นยารักษาเวลาคุณป่วยช่วยบรรเทา

บางทีคุณอาจไม่รู้แต่ผมเชื่อว่าคุณผ่านมันได้แหละ
การอยู่คนเดียวดูแลตัวเองผมว่าคงไม่แปลก
ถึงแม้ว่าใจของคุณอีกในไม่ช้าก็ใกล้แหลก
อย่าลืมเก็บเศษหัวใจตัวเองที่ในตอนนี้เริ่มใกล้แตก

คุณจะอยู่ยังไงถ้าหากคุณขาดเขา
คุณจะทำอย่างไรในตอนอากาศหนาว
แล้วใครจะเป็นเจ้าชายอยู่ในปราสาทขาว
โลกสีดำของคุณก็คงจะขาดขาว

และคุณจะทำอย่างไรถ้าหากว่าเขาไป
แรกๆ คุณก็คงนอนไม่หลับคุณอาจจะเหงาใจ
คุณมักจะนึกถึงวันที่เขาเดินแบกกระเป๋าไป
ต้นไม้ที่คุณเคยปลูกตอนนี้ก็คงจะเฉาตาย

คุณจะเป็นยังไงในวันที่ย่ำแย่
ตอนที่ชีวิตคุณเริ่มเสียหลักแล้วแม่งจะคว่ำแน่
คุณพยายามทุกอย่างหาทางจะปล้ำแก้
แต่บางทีก็เป็นได้แค่ไอ้ระยำซั่มแม่

คุณคงนั่งแช่อยู่กับของเมาแล้วก็ฮั่นแน่
คุณคงปิดกั้นตัวเองจนเหมือนกับติดอยู่ในถ้ำแร่
คงเถียงกับเสียงในหัวที่มันตั้งแง่
กับความคิดคุณนั่นแหละที่มันเป็นหอกอยู่ตรงข้างแคร่

คุณคงสภาพแย่พอๆ กับใจที่มันกัง
ใช้ชีวิตไปวันๆ ทำเรื่องทุกอย่างเพียงลำพัง
คุณอยากจะพูดระบายแต่ก็ไม่มีใครที่มันฟัง
คุณคงหมกตัวอยู่แตในห้องเหมือนหลบอยู่ในที่กำบัง

คุณจะอยู่ยังไงถ้าหากคุณขาดเขา
คุณจะทำอย่างไรในตอนอากาศหนาว
แล้วใครจะเป็นเจ้าชายอยู่ในปราสาทขาว
โลกสีดำของคุณก็คงจะขาดขาว

และคุณจะทำอย่างไรถ้าหากว่าเขาไป
แรกๆ คุณก็คงนอนไม่หลับคุณอาจจะเหงาใจ
คุณมักจะนึกถึงวันที่เขาเดินแบกกระเป๋าไป
ต้นไม้ที่คุณเคยปลูกตอนนี้ก็คงจะเฉาตาย

มิวสิควิดีโอ คุณจะอยู่ยังไง SARAN feat. JONIN

เพลง : คุณจะอยู่ยังไง (คอร์ด)
ศิลปิน : SARAN feat. JONIN
Beat Produced by Esan Ambian
Mixed & Mastered by SLOWVXNZ & SURE
IG : saranbabybigboy
คอร์ดเพลง คุณจะอยู่ยังไง SARAN feat. JONIN
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend