คอร์ดเพลง ไม่เคยจางหาย โต๋เหน่อ

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่เคยจางหาย ศิลปิน โต๋เหน่อ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | G | G | C | C |
INTRO | Em D/F# | C | C |

G 
  ภาพเธอยังวนเ
C 
วียนอยู่ที่เดิม
G 
  ในห้องมุมเดิมที่เ
C 
คยมีสองเรา
G 
  ยังคงใช้ชีวิตเหมือน
C 
วันเก่าๆ
G 
  ไม่เคยลบเลือนลางไปจ
C 
ากหัวใจ

 
ฉัน
Em 
พึ่งเข้าใจว่าความรัก
 
มัน
D 
ยากเกินที่จะเข้าใจ
 
ยิ่งพ
C 
ยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งไกลห่
G 
าง
 
เรื่อง
Em 
ราวของเรามันสอนให้ฉัน
 
ได้
D 
รู้ถึงความปวดร้าว
 
ให้เว
C 
ลาช่วยคอยดูแลเยียวยารัก
D 
ษาใจ

 
แค่หลับตา
G 
ลง.. 
 
ก็
D/F# 
ยังเห็นภาพ
Em 
เธอ
 
เหมือนเ
D 
ธอไม่เคยจางหา
C 
ยไป
 
หัว
Bm 
ใจ 
 
ทำไ
Am 
มยังคิดถึงเ
D 
ธอ
 
แค่อยากจะ
G 
รู้เธออยู่ตรง
D/F# 
นั่นเป็นอย่า
Em 
งไร
 
ลืมคนอย่าง
D 
ฉันแล้วใช่ไ
C 
หม
 
หรือ
Bm 
เธอไม่เคยจำ 
 
เรื่อง
Am 
ราวดีๆ 
 
เหล่า
D 
นั้น
 
ของฉันและเ
G 
ธอ..

F 
  คงเป็นเพราะฉัน
 
  ที่จำเรื่อง
Em 
ราวดีๆ 
 
ที่สำคัญ
Eb 
  ทำให้ใจของฉันไม่อาจลื
D 
มเธอ

INSTRU | G | G | C | C |
INSTRU | Em | D | C | C |
INSTRU | G | G | C | C |
INSTRU | Em | D/F# | C | C | D |


 
ฉัน
Em 
พึ่งเข้าใจว่าความรัก
 
มัน
D 
ยากเกินที่จะเข้าใจ
 
ยิ่งพ
C 
ยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งไกลห่
G 
าง
 
เรื่อง
Em 
ราวของเรามันสอนให้ฉัน
 
ได้
D 
รู้ถึงความปวดร้าว
 
ให้เว
C 
ลาช่วยคอยดูแลเยียวยารัก
D 
ษาใจ

 
แค่หลับตา
G 
ลง.. 
 
ก็
D/F# 
ยังเห็นภาพ
Em 
เธอ
 
เหมือนเ
D 
ธอไม่เคยจางหา
C 
ยไป
 
หัว
Bm 
ใจ 
 
ทำไ
Am 
มยังคิดถึงเ
D 
ธอ
 
แค่อยากจะ
G 
รู้เธออยู่ตรง
D/F# 
นั่นเป็นอย่า
Em 
งไร
 
ลืมคนอย่าง
D 
ฉันแล้วใช่ไ
C 
หม
 
หรือ
Bm 
เธอไม่เคยจำ 
 
เรื่อง
Am 
ราวดีๆ 
 
เหล่า
D 
นั้น

 
แค่หลับตา
G 
ลง.. 
 
ก็
D/F# 
ยังเห็นภาพ
Em 
เธอ
 
เหมือนเ
D 
ธอไม่เคยจางหา
C 
ยไป
 
หัว
Bm 
ใจ 
 
ทำไ
Am 
มยังคิดถึงเ
D 
ธอ
 
แค่อยากจะ
G 
รู้เธออยู่ตรง
D/F# 
นั่นเป็นอย่า
Em 
งไร
 
ลืมคนอย่าง
D 
ฉันแล้วใช่ไ
C 
หม
 
หรือ
Bm 
เธอไม่เคยจำ 
 
เรื่อง
Am 
ราวดีๆ 
 
เหล่า
D 
นั้น
 
ของฉันและเ
G 
ธอ..

INSTRU | C | C | Bm | E |

Am 
  หรือเธอไม่เคยจำ
 
  เรื่องร
C 
าวดีๆ 
 
เหล่า
Cm 
นั้น
 
  ที่ฉันและเ
G 
ธอ…

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่เคยจางหาย


ภาพเธอยังวนเวียนอยู่ที่เดิม
ในห้องมุมเดิมที่เคยมีสองเรา
ยังคงใช้ชีวิตเหมือนวันเก่าๆ
ไม่เคยลบเลือนลางไปจากหัวใจ

ฉันพึ่งเข้าใจว่าความรัก
มันยากเกินที่จะเข้าใจ
ยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งไกลห่าง
เรื่องราวของเรามันสอนให้ฉัน
ได้รู้ถึงความปวดร้าว
ให้เวลาช่วยคอยดูแลเยียวยารักษาใจ

แค่หลับตาลง.. ก็ยังเห็นภาพเธอ
เหมือนเธอไม่เคยจางหายไป
หัวใจ ทำไมยังคิดถึงเธอ
แค่อยากจะรู้เธออยู่ตรงนั่นเป็นอย่างไร
ลืมคนอย่างฉันแล้วใช่ไหม
หรือเธอไม่เคยจำ เรื่องราวดีๆ เหล่านั้น
ของฉันและเธอ

คงเป็นเพราะฉัน
ที่จำเรื่องราวดีๆ ที่สำคัญ
ทำให้ใจของฉันไม่อาจลืมเธอ

( ดนตรี )

ฉันพึ่งเข้าใจว่าความรัก
มันยากเกินที่จะเข้าใจ
ยิ่งพยายามเท่าไหร่ก็ยิ่งไกลห่าง
เรื่องราวของเรามันสอนให้ฉัน
ได้รู้ถึงความปวดร้าว
ให้เวลาช่วยคอยดูแลเยียวยารักษาใจ

แค่หลับตาลง.. ก็ยังเห็นภาพเธอ
เหมือนเธอไม่เคยจางหายไป
หัวใจ ทำไมยังคิดถึงเธอ
แค่อยากจะรู้เธออยู่ตรงนั่นเป็นอย่างไร
ลืมคนอย่างฉันแล้วใช่ไหม
หรือเธอไม่เคยจำ เรื่องราวดีๆ เหล่านั้น

แค่หลับตาลง.. ก็ยังเห็นภาพเธอ
เหมือนเธอไม่เคยจางหายไป
หัวใจ ทำไมยังคิดถึงเธอ
แค่อยากจะรู้เธออยู่ตรงนั่นเป็นอย่างไร
ลืมคนอย่างฉันแล้วใช่ไหม
หรือเธอไม่เคยจำ เรื่องราวดีๆ เหล่านั้น
ของฉันและเธอ

( ดนตรี )

หรือเธอไม่เคยจำ
เรื่องราวดีๆ เหล่านั้น
ที่ฉันและเธอ

มิวสิควิดีโอ ไม่เคยจางหาย โต๋เหน่อ

เพลง : ไม่เคยจางหาย (คอร์ด)
ศิลปิน : โต๋เหน่อ
เนื้อร้อง/ทำนอง : ปาล์ม เพอซี่
Mix Master : tawan petcharat
#เสียงเพลงของโจร
คอร์ดเพลง ไม่เคยจางหาย โต๋เหน่อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend