คอร์ดเพลง จากใจกวี ช่างโคช (สุนทรภู่)

  
Text   
คอร์ดเพลง จากใจกวี ศิลปิน ช่างโคช (สุนทรภู่) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Em D C G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

Em 
  ว่าอ้อ 
 
D 
อ้ย 
 
อ่อรัก
C 
  รัก
D 
กันตรงไหน
Em 
  ว่าอ้อ 
 
D 
อ้ย 
 
อ่อรัก
C 
  รัก
D 
กันอย่าง
Em 
ไร..

INSTRU | Em D | C D |
INSTRU | Em D | C D | Em |

Em 
  เขาบอกว่าขุนช้
D 
างอาภัพรัก..
C 
  เลยใ
D 
ช้เงินตรา
Em 
  เลยได้ร่างก
D 
ายวันทองมา
C 
  เพราะติดสิน
D 
บนบิดรมารดา

Em 
  แล้วว่าขุนแ
D 
ผนใช้หน้าตา
C 
  ร่ายมนต์คา
D 
ถาให้หลงไหล
Em 
  เมียหนึ่งเมียส
D 
องก็ครองใจ
C 
  ให้หลงใ
D 
หลที่รูปงาม

Em 
  ตัวดำดังเงาะ
D 
ป่าจิตใจงาม
C 
  ยังซ่อนร่างก
D 
ายที่เป็นทอง
Em 
  เขามีเอก
D 
ลักษณ์ที่น่าครอบครอง
C 
  เลยได้ครอบค
D 
รองใจมเห
Em 
สี..

 
แต่ตัว
C 
กู.. 
 
ไม่มีอะ
D 
ไร..
 
มีแต่ความจริง
Em 
ใจ
 
มีแค่เพียงหัวใ
C 
จ.. 
 
ที่ซื่อต
D 
รง

Em 
  กูเพียงกวีเขียนบทกลอน
C 
  กูใช้นามว่าสุนทรภู่
G 
  เล่าคำว่ารักของตัวกู
D 
  เป็นบทสวยหรูได้แค่นั้น
Em 
  ไม่มีกายทองจะครองใจ
C 
  ไม่มีคาถามัดใจกัน
G 
  ไม่มีเงินตราให้เจ้านั้น
D 
  มีแค่เพียงใจที่ซื่อตรง
Em 
  ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
C 
  กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
G 
  คำว่ารักที่เขียนไว้
D 
  กลั่นมาจากใจของ
Em 
กวี

 
เท่า
C 
นี้.. 
 
โอเ
D 
อ้ย.. 
 
โอ้ความ
Em 
รัก
 
ว่าออว่า
C 
ออ.. 
 
ออเ
D 
อ้ย.. 
 
โว..

INSTRU | Em | C | G | D |
INSTRU | Em | C | G | D |

 
แต่ตัว
C 
กู.. 
 
ไม่มีอะ
D 
ไร..
 
มีแต่ความจริง
Em 
ใจ
 
มีแค่เพียงหัวใ
C 
จ.. 
 
ที่ซื่อต
D 
รง

Em 
  กูเพียงกวีเขียนบทกลอน
C 
  กูใช้นามว่าสุนทรภู่
G 
  เล่าคำว่ารักของตัวกู
D 
  เป็นบทสวยหรูได้แค่นั้น
Em 
  ไม่มีกายทองจะครองใจ
C 
  ไม่มีคาถามัดใจกัน
G 
  ไม่มีเงินตราให้เจ้านั้น
D 
  มีแค่เพียงใจที่ซื่อตรง
Em 
  ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
C 
  กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
G 
  คำว่ารักที่เขียนไว้
D 
  กลั่นมาจากใจของ
Em 
กวี

 
เท่า
C 
นี้.. 
 
โอเ
D 
อ้ย.. 
 
โอ้ความ
Em 
รัก
 
ว่าออว่า
C 
ออ.. 
 
ออเ
D 
อ้ย.. 
 
โว..

Em 
  ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
C 
  กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
G 
  คำว่ารักที่เขียนไว้
D 
  กลั่นมาจากใจของ
Em 
กวี

 
เท่า
C 
นี้.. 
 
โอเ
D 
อ้ย.. 
 
โอ้ความ
Em 
รัก
 
ว่าออว่า
C 
ออ.. 
 
ออเ
D 
อ้ย..

OUTRO | Em |


ว่าอ้อ เอ้ย อ่อรัก
รักกันตรงไหน
ว่าอ้อ เอ้ย อ่อรัก
รักกันอย่างไร..

( ดนตรี )

เขาบอกว่าขุนช้างอาภัพรัก..
เลยใช้เงินตรา
เลยได้ร่างกายวันทองมา
เพราะติดสินบนบิดรมารดา

แล้วว่าขุนแผนใช้หน้าตา
ร่ายมนต์คาถาให้หลงไหล
เมียหนึ่งเมียสองก็ครองใจ
ให้หลงใหลที่รูปงาม

ตัวดำดังเงาะป่าจิตใจงาม
ยังซ่อนร่างกายที่เป็นทอง
เขามีเอกลักษณ์ที่น่าครอบครอง
เลยได้ครอบครองใจมเหสี..

แต่ตัวกู.. ไม่มีอะไร..
มีแต่ความจริงใจ
มีแค่เพียงหัวใจ.. ที่ซื่อตรง

กูเพียงกวีเขียนบทกลอน
กูใช้นามว่าสุนทรภู่
เล่าคำว่ารักของตัวกู
เป็นบทสวยหรูได้แค่นั้น
ไม่มีกายทองจะครองใจ
ไม่มีคาถามัดใจกัน
ไม่มีเงินตราให้เจ้านั้น
มีแค่เพียงใจที่ซื่อตรง
ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
คำว่ารักที่เขียนไว้
กลั่นมาจากใจของกวี

เท่านี้.. โอเอ้ย.. โอ้ความรัก
ว่าออว่าออ.. ออเอ้ย.. โว..

( ดนตรี )

แต่ตัวกู.. ไม่มีอะไร..
มีแต่ความจริงใจ
มีแค่เพียงหัวใจ.. ที่ซื่อตรง

กูเพียงกวีเขียนบทกลอน
กูใช้นามว่าสุนทรภู่
เล่าคำว่ารักของตัวกู
เป็นบทสวยหรูได้แค่นั้น
ไม่มีกายทองจะครองใจ
ไม่มีคาถามัดใจกัน
ไม่มีเงินตราให้เจ้านั้น
มีแค่เพียงใจที่ซื่อตรง
ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
คำว่ารักที่เขียนไว้
กลั่นมาจากใจของกวี

เท่านี้.. โอเอ้ย.. โอ้ความรัก
ว่าออว่าออ.. ออเอ้ย.. โว..

ถ่ายทอดออกมาเป็นบทกลอน
กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
คำว่ารักที่เขียนไว้
กลั่นมาจากใจของกวี

เท่านี้.. โอเอ้ย.. โอ้ความรัก
ว่าออว่าออ.. ออเอ้ย..

มิวสิควิดีโอ จากใจกวี ช่างโคช (สุนทรภู่)

เพลง : จากใจกวี (คอร์ด)
ศิลปิน : ช่างโคช (สุนทรภู่)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ช่างโคช
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 0628926145

1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend