คอร์ดเพลง ชนแก้ว ดู-โอเมย์

  
Text   
คอร์ดเพลง ชนแก้ว ดู-โอเมย์

คอร์ด :

ศิลปิน : ดู-โอเมย์

เนื้อร้อง : อ๋าโนอาห์ เปรี่ยมไธสง / คุณ การษณี

คอร์ดในเพลง : C,Am,F,G,E


INTRO | C | C | Am | Am | F | F | G | G |
INTRO | Am | F | C | G | ( 2 Times ) | G |

 
วันนี้ได้
Am 
เมากับมึงแล้วเคลียร์ใจ
 
ไม่ต้องรีบไปยังไงคืนนี้ส
C 
ว่าง
 
เรามันก็เ
F 
งี้ย.. 
 
มันคิดถึงมันอ้างว้าง
 
อกหักกันบ้
G 
างเมาคนเดียวมาแสน
Am 
นาน
G 

 
วันที่หล่อนจาก
Am 
ไปหัวใจกูแทบขาด
 
ใจพังพินาศยับเยินไม่เหลือ
C 
ดี
 
อยากเมากับ
F 
มึง 
 
ขออยู่กันยันเช้า
 
กูเอาความเศ
G 
ร้าเททิ้งลงแ
Am 
ก้วยาว

F 
ชน ชน ชน ชน ชน
 
ชน ชน ชน  
G 
ชน ชน ชน  
Am 
ชน
F 
ยาว ยาว ยาว ยาวไป
 
ยาวไป ยาวไ
G 
ป ยาวไป ยาว..ไ
E 
ป๊…

 
ดื่มเท่าไ
F 
หร่แม่งก็ไม่เ
G 
มา
 
ก็เพราะว่า
C 
กูยังไ
G/B 
ม่ลืม
Am 
มัน
 
มีมึงกับ
F 
กูเท่า
G 
นั้น 
 
ที่หัวอกเดีย
Am 
วกัน
 
ไม่ต้อง
C 
มีโซดา 
 
ไม่ต้อง
Am 
มีเวลา
 
F 
พียวๆไปเลยไอ้น้
G 
อง..
 
ไม่ต้องมีก
C 
ลางคืน 
 
ไม่ต้องมีก
Am 
ลางวัน
 
มีแต่เ
F 
มาเมามันส์มึงกับ
G 
กู

 
ยกแก้ว
C 
นี้ดื่มสุดท้ายให้ลืม
Am 
เธอ
 
แล้วเ
F 
รา.
G 
..ชนแ
C 
ก้ว..
G 

INSTRU | Am | F | C | G |
INSTRU | Am | F | C | G | G |

 
วันที่หล่อนจาก
Am 
ไปหัวใจกูแทบขาด
 
ใจพังพินาศยับเยินไม่เหลือ
C 
ดี
 
อยากเมากับ
F 
มึง 
 
ขออยู่กันยันเช้า
 
กูเอาความเศ
G 
ร้าเททิ้งลงแ
Am 
ก้วยาว

F 
ชน ชน ชน ชน ชน
 
ชน ชน ชน  
G 
ชน ชน ชน  
Am 
ชน
F 
ยาว ยาว ยาว ยาวไป
 
ยาวไป ยาวไ
G 
ป ยาวไป ยาว..ไ
E 
ป๊…

F 
ชน ชน ชน ชน ชน
 
ชน ชน ชน  
G 
ชน ชน ชน  
Am 
ชน
F 
ยาว ยาว ยาว ยาวไป
 
ยาวไป ยาวไ
G 
ป ยาวไป ยาว..ไ
E 
ป๊…

 
ดื่มเท่าไ
F 
หร่แม่งก็ไม่เ
G 
มา
 
ก็เพราะว่า
C 
กูยังไ
G/B 
ม่ลืม
Am 
มัน
 
มีมึงกับ
F 
กูเท่า
G 
นั้น 
 
ที่หัวอกเดีย
Am 
วกัน
 
ไม่ต้อง
C 
มีโซดา 
 
ไม่ต้อง
Am 
มีเวลา
 
F 
พียวๆไปเลยไนะอ้น้
G 
อง..
 
ไม่ต้องมีก
C 
ลางคืน 
 
ไม่ต้องมีก
Am 
ลางวัน
 
มีแต่เ
F 
มาเมามันส์มึงกับ
G 
กู

 
ไม่ต้อง
C 
มีโซดา 
 
ไม่ต้อง
Am 
มีเวลา
 
F 
พียวๆไปเลยไนะอ้น้
G 
อง..
 
ไม่ต้องมีก
C 
ลางคืน 
 
ไม่ต้องมีก
Am 
ลางวัน
 
มีแต่เ
F 
มาเมามันส์มึงกับ
G 
กู

 
ยกแก้ว
C 
นี้ดื่มสุดท้ายให้ลืม
Am 
เธอ
 
แล้วเ
F 
รา.
G 
..ช
C 
นแก้ว..
G 

OUTRO | Am | F | C | G | ( 2 Times )
OUTRO | Am | F | C | G | G | C |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ชนแก้ว


วันนี้ได้เมากับมึงแล้วเคลียร์ใจ
ไม่ต้องรีบไปยังไงคืนนี้สว่าง
เรามันก็เงี้ย.. มันคิดถึงมันอ้างว้าง
อกหักกันบ้างเมาคนเดียวมาแสนนาน

วันที่หล่อนจากไปหัวใจกูแทบขาด
ใจพังพินาศยับเยินไม่เหลือดี
อยากเมากับมึง ขออยู่กันยันเช้า
กูเอาความเศร้าเททิ้งลงแก้วยาว

ชน ชน ชน ชน ชน
ชน ชน ชน ชน ชน ชน ชน
ยาว ยาว ยาว ยาวไป
ยาวไป ยาวไป ยาวไป ยาว..ไป๊…

ดื่มเท่าไหร่แม่งก็ไม่เมา
ก็เพราะว่ากูยังไม่ลืมมัน
มีมึงกับกูเท่านั้น ที่หัวอกเดียวกัน
ไม่ต้องมีโซดา ไม่ต้องมีเวลา
เพียวๆไปเลยไอ้น้อง..
ไม่ต้องมีกลางคืน ไม่ต้องมีกลางวัน
มีแต่เมาเมามันส์มึงกับกู

ยกแก้วนี้ดื่มสุดท้ายให้ลืมเธอ
แล้วเรา…ชนแก้ว..

( ดนตรี )

วันที่หล่อนจากไปหัวใจกูแทบขาด
ใจพังพินาศยับเยินไม่เหลือดี
อยากเมากับมึง ขออยู่กันยันเช้า
กูเอาความเศร้าเททิ้งลงแก้วยาว

ชน ชน ชน ชน ชน
ชน ชน ชน ชน ชน ชน ชน
ยาว ยาว ยาว ยาวไป
ยาวไป ยาวไป ยาวไป ยาว..ไป๊…

ชน ชน ชน ชน ชน
ชน ชน ชน ชน ชน ชน ชน
ยาว ยาว ยาว ยาวไป
ยาวไป ยาวไป ยาวไป ยาว..ไป๊…

ดื่มเท่าไหร่แม่งก็ไม่เมา
ก็เพราะว่ากูยังไม่ลืมมัน
มีมึงกับกูเท่านั้น ที่หัวอกเดียวกัน
ไม่ต้องมีโซดา ไม่ต้องมีเวลา
เพียวๆไปเลยไนะอ้น้อง..
ไม่ต้องมีกลางคืน ไม่ต้องมีกลางวัน
มีแต่เมาเมามันส์มึงกับกู

ไม่ต้องมีโซดา ไม่ต้องมีเวลา
เพียวๆไปเลยไนะอ้น้อง..
ไม่ต้องมีกลางคืน ไม่ต้องมีกลางวัน
มีแต่เมาเมามันส์มึงกับกู

ยกแก้วนี้ดื่มสุดท้ายให้ลืมเธอ
แล้วเรา…ชนแก้ว..

มิวสิควิดีโอ ชนแก้ว ดู-โอเมย์

เพลง : ชนแก้ว
ศิลปิน : ดู-โอเมย์
เรียบเรียง : คุณ การษณี
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend