คอร์ดเพลง หมาหล่าว ช่างโคช ปิงปองมิวสิค

  
Text   
คอร์ดเพลง หมาหล่าว ศิลปิน ช่างโคช ปิงปองมิวสิค คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m | B | C#m | B A G# |
INTRO | C#m | B | A | G# | G# |

 
ไม่เจอกับตัวไม่รู้
C#m 
หรอก 
 
 
B 
 
กูบอกมึงแล้วให้ชั่ง
E 
ใจ 
 
 
C#m 
 
ไม่โดนสักทีไม่เข้า
B 
ใจ
 
ต้องนั่งร้อง
A 
ไห้ 
 
เพราะเค้าให้กินห
G# 
ญ้า

 
ไม่เห็นกับตาก็ไม่
C#m 
เชื่อ 
 
 
B 
 
คำพูดเพื่อนมึงไม่เชื่อ
E 
ใจ 
 
 
C#m 
 
แล้วเถียงตาตั้งว่าโหมเด็ก
B 
มึงใสๆ
 
กะแล้วว่า
A 
ไซ 
 
โดนใจมั้ยเพื่อน
G# 
ฉัน

 
ชาดสมน้ำหน้า หมาเหมือน
C#m 
เดิม 
 
 
B 
 
โดนเค้าทำเมินได้แต่เ
E 
ห่า 
 
 
C#m 
 
ทุ่มเทลงไปเหลือเพียงเ
B 
งา
 
ต้องขวัดด้องเป
A 
ล่า
 
เป็นหมาแล้วหลาว เพื่อ
G# 
นเห้อ

C#m 
  กูเคยแหลงเคยเตือน 
 
แล้วทำเชือนไม่ฟัง
B 
  อีโดนแทงข้างหลัง 
 
เข้าหูซ้ายลุหูขวา
C#m 
  ว่าผู้หญิงจริงใจอย่ามองแค่หน้าตา
B 
  ยังมาขำส่ายหน้าหาว่ากูหยอกเล่น
C#m 
  ยังทำหน้าทะเล้น 
 
คำพูดเพื่อนเป็นของตาย
B 
  แต่ว่าผลสุดท้ายคลานกลับมาเป็นหมา
C#m 
  มีรางวัลปลอบใจได้ของขวัญเป็นหญ้า
B 
  แล้วชาดสมน้ำหน้า ฮาย ว่ากูบอกแ
A 
ล้ว
 
  เพื่อนเ
B 
ห้อ

 
อีนี้มัน
C#m 
หลอก มันมั่ว มัน
B 
ชั่วอีตาย
 
เป็นคนมักง่
A 
าย เห็นใครก็ได้ เป็นว่าเ
E 
ล่น
 
อีนี้มัน
C#m 
หยอด ไปทั่ว คบใครก็
B 
กินเล่นๆ
 
จัดให้สัก
A 
ทีแบบเน้นๆ 
 
เก็บเป็นแ
E 
ต้ม
 
อีนี้มัน
C#m 
หลอกให้เปย์ 
 
 
B 
เยๆๆ
 
เสร็จแล้วก็ต้
A 
องโดนเท 
 
E 
ฮๆ
 
กูแหลงกี่
C#m 
หนไม่สน 
 
ไม่
B 
ฟังคำเตือน
 
เมื่อมึงไม่เ
A 
คยเชื่อเพื่อนแล้วเป็น
G# 
ไง
 
ว่าหมาแล้วหลาวเพื่อ
C#m 
นกู

INSTRU | A | B | C#m | A | G# |
INSTRU | C#m | C#m | A | B | G# | G# |

C#m 
  กูเคยแหลงเคยเตือน 
 
แล้วทำเชือนไม่ฟัง
B 
  อีโดนแทงข้างหลัง 
 
เข้าหูซ้ายลุหูขวา
C#m 
  ว่าผู้หญิงจริงใจอย่ามองแค่หน้าตา
B 
  ยังมาขำส่ายหน้าหาว่ากูหยอกเล่น
C#m 
  ยังทำหน้าทะเล้น 
 
คำพูดเพื่อนเป็นของตาย
B 
  แต่ว่าผลสุดท้ายคลานกลับมาเป็นหมา
C#m 
  มีรางวัลปลอบใจได้ของขวัญเป็นหญ้า
B 
  แล้วชาดสมน้ำหน้า ฮาย ว่ากูบอกแ
A 
ล้ว
 
  เพื่อนเ
B 
ห้อ

 
อีนี้มัน
C#m 
หลอก มันมั่ว มัน
B 
ชั่วอีตาย
 
เป็นคนมักง่
A 
าย เห็นใครก็ได้ เป็นว่าเ
E 
ล่น
 
อีนี้มัน
C#m 
หยอด ไปทั่ว คบใครก็
B 
กินเล่นๆ
 
จัดให้สัก
A 
ทีแบบเน้นๆ 
 
เก็บเป็นแ
E 
ต้ม
 
อีนี้มัน
C#m 
หลอกให้เปย์ 
 
 
B 
เยๆๆ
 
เสร็จแล้วก็ต้
A 
องโดนเท 
 
E 
ฮๆ
 
กูแหลงกี่
C#m 
หนไม่สน 
 
ไม่
B 
ฟังคำเตือน
 
เมื่อมึงไม่เ
A 
คยเชื่อเพื่อนแล้วเป็น
G# 
ไง
 
ว่าหมาแล้วหลาวเพื่อ
C#m 
นกู

INSTRU | A | B | G# | G# |

 
สุดท้ายก็ต้องเสียเ
C#m 
ปล่า..

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง หมาหล่าว


ไม่เจอกับตัวไม่รู้หรอก
กูบอกมึงแล้วให้ชั่งใจ
ไม่โดนสักทีไม่เข้าใจ
ต้องนั่งร้องไห้ เพราะเค้าให้กินหญ้า

ไม่เห็นกับตาก็ไม่เชื่อ
คำพูดเพื่อนมึงไม่เชื่อใจ
แล้วเถียงตาตั้งว่าโหมเด็กมึงใสๆ
กะแล้วว่าไซ โดนใจมั้ยเพื่อนฉัน

ชาดสมน้ำหน้า หมาเหมือนเดิม
โดนเค้าทำเมินได้แต่เห่า
ทุ่มเทลงไปเหลือเพียงเงา
ต้องขวัดด้องเปล่า
เป็นหมาแล้วหลาว เพื่อนเห้อ

กูเคยแหลงเคยเตือน แล้วทำเชือนไม่ฟัง
อีโดนแทงข้างหลัง เข้าหูซ้ายลุหูขวา
ว่าผู้หญิงจริงใจอย่ามองแค่หน้าตา
ยังมาขำส่ายหน้าหาว่ากูหยอกเล่น
ยังทำหน้าทะเล้น คำพูดเพื่อนเป็นของตาย
แต่ว่าผลสุดท้ายคลานกลับมาเป็นหมา
มีรางวัลปลอบใจได้ของขวัญเป็นหญ้า
แล้วชาดสมน้ำหน้า ฮาย ว่ากูบอกแล้ว
เพื่อนเห้อ

อีนี้มันหลอก มันมั่ว มันชั่วอีตาย
เป็นคนมักง่าย เห็นใครก็ได้ เป็นว่าเล่น
อีนี้มันหยอด ไปทั่ว คบใครก็กินเล่นๆ
จัดให้สักทีแบบเน้นๆ เก็บเป็นแต้ม
อีนี้มันหลอกให้เปย์ เยๆๆ
เสร็จแล้วก็ต้องโดนเท เฮๆ
กูแหลงกี่หนไม่สน ไม่ฟังคำเตือน
เมื่อมึงไม่เคยเชื่อเพื่อนแล้วเป็นไง
ว่าหมาแล้วหลาวเพื่อนกู

( ดนตรี )

กูเคยแหลงเคยเตือน แล้วทำเชือนไม่ฟัง
อีโดนแทงข้างหลัง เข้าหูซ้ายลุหูขวา
ว่าผู้หญิงจริงใจอย่ามองแค่หน้าตา
ยังมาขำส่ายหน้าหาว่ากูหยอกเล่น
ยังทำหน้าทะเล้น คำพูดเพื่อนเป็นของตาย
แต่ว่าผลสุดท้ายคลานกลับมาเป็นหมา
มีรางวัลปลอบใจได้ของขวัญเป็นหญ้า
แล้วชาดสมน้ำหน้า ฮาย ว่ากูบอกแล้ว
เพื่อนเห้อ

อีนี้มันหลอก มันมั่ว มันชั่วอีตาย
เป็นคนมักง่าย เห็นใครก็ได้ เป็นว่าเล่น
อีนี้มันหยอด ไปทั่ว คบใครก็กินเล่นๆ
จัดให้สักทีแบบเน้นๆ เก็บเป็นแต้ม
อีนี้มันหลอกให้เปย์ เยๆๆ
เสร็จแล้วก็ต้องโดนเท เฮๆ
กูแหลงกี่หนไม่สน ไม่ฟังคำเตือน
เมื่อมึงไม่เคยเชื่อเพื่อนแล้วเป็นไง
ว่าหมาแล้วหลาวเพื่อนกู

( ดนตรี )

สุดท้ายก็ต้องเสียเปล่า..

มิวสิควิดีโอ หมาหล่าว ช่างโคช ปิงปองมิวสิค

เพลง : หมาหล่าว (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ช่างโคช
เรียบเรียง : ปริทัศน์ ระฆังทอง
ติดต่องานศิลปิน : 062-892-6145
คอร์ดเพลง หมาหล่าว ช่างโคช ปิงปองมิวสิค
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend