คอร์ดเพลง อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง – ดูโอเมย์

  
Text   

คอร์ดเพลง : อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง ดูโอเมย์

คอร์ดเพลง อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง - ดูโอเมย์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ดูโอเมย์ : อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง


INTRO | A F#m | D E | A F#m | D E |
INTRO | F#m | C#m | D | E | A |

 
ไปกับเ
A 
ขาเลย 
 
อยู่กับ
C#m 
เขาเลย
 
จาก
D 
ไปไม่มีเยื่อใย 
 
ซะเ
E 
ลยนี่หว่า
 
บอกมาสั
A 
กคำ 
 
บอกตอนนี้
C#m 
เลยดีกว่า
 
แค่เ
D 
พียงคำลา 
 
ก็
E 
ยังไม่ได้ยิน

 
เศร้าต่อ
F#m 
ไป.. ต่อไป.. ไม่
C#m 
ไหวเดี๋ยวหน้าแก่
 
ไม่มี
F#m 
เธอ.. 
 
ก็แค่เรื่องเล็ก
C#m 
น้อย
 
จะคอ
F#m 
ยดู.. สักวัน.. ที่
C#m 
เธอพูดไม่ออก
 
เพราะว่าโ
D 
ดนหลอก 
 
จะบอกตอกย้ำให้ขึ้
E 
นใจ

 
อีกหน่อยก็ถูก
A 
ทิ้ง..
F#m 
 
และ
D 
ฉันจะคอยดู
E 
วัน
 
เธอถูก
A 
ทิ้ง..
F#m 
 
วัน
D 
นั้นก็คงเป็น
E 
วัน
 
วันที่
F#m 
เธอลำบาก 
 
ฝาก
C#m 
เธอไว้อย่าง
 
ถูกทิ้งเมื่
D 
อใด.
E 
.. 
 
อย่ากลับมาหาฉันก็แล้วกัน

INSTRU | A F#m | D E | A F#m | D E |
INSTRU | F#m | C#m | D | E | A |

 
เมื่อเธอต้อ
A 
งการ 
 
ที่จะเ
C#m 
ลือกไป
 
ก็เ
D 
ธอไม่เคยเข้าใจฉันเ
E 
ลยสักอย่าง
 
ไม่ต้องหั
A 
นมา 
 
สบตาฉัน
C#m 
เลยดีกว่า
 
ปล่อย
D 
ฉันให้เป็น 
 
แค่
E 
คนหมดความหมาย

 
เศร้าต่อ
F#m 
ไป.. ต่อไป.. ไม่
C#m 
ไหวเดี๋ยวหน้าแก่
 
ไม่มี
F#m 
เธอ.. 
 
ก็แค่เรื่องเล็ก
C#m 
น้อย
 
จะคอ
F#m 
ยดู.. สักวัน.. ที่
C#m 
เธอพูดไม่ออก
 
เพราะว่าโ
D 
ดนหลอก 
 
จะบอกตอกย้ำให้ขึ้
E 
นใจ

 
อีกหน่อยก็ถูก
A 
ทิ้ง..
F#m 
 
และ
D 
ฉันจะคอยดู
E 
วัน
 
เธอถูก
A 
ทิ้ง..
F#m 
 
วัน
D 
นั้นก็คงเป็น
E 
วัน
 
วันที่
F#m 
เธอลำบาก 
 
ฝาก
C#m 
เธอไว้อย่าง
 
จำให้ขึ้
D 
นใจ 
 
โอ้.
E 
..

 
อีกหน่อยก็ถูก
A 
ทิ้ง..
F#m 
 
และ
D 
ฉันจะคอยดู
E 
วัน
 
เธอถูก
A 
ทิ้ง..
F#m 
 
วัน
D 
นั้นก็คงเป็น
E 
วัน
 
วันที่
F#m 
เธอลำบาก 
 
ฝาก
C#m 
เธอไว้อย่าง
 
ถูกทิ้งเมื่
D 
อใด.
E 
.. 
 
อย่ากลับมาหาฉันก็แล้วกัน..

OUTRO | A | F#m | D | E | ( 2 Times ) | A | A |
OUTRO อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง..
OUTRO อย่ากลับมาหาฉันก็แล้วกัน..


ไปกับเขาเลย อยู่กับเขาเลย
จากไปไม่มีเยื่อใย ซะเลยนี่หว่า
บอกมาสักคำ บอกตอนนี้เลยดีกว่า
แค่เพียงคำลา กยังไม่ได้ยิน

เศร้าต่อไป.. ต่อไป.. ไม่ไหวเดี๋ยวหน้าแก่
ไม่มีเธอ กแค่เรื่องเลกน้อย
จะคอยดู.. สักวัน.. ที่เธอพูดไม่ออก
เพราะว่าโดนหลอก จะบอกตอกย้ำให้ขึ้นใจ

อีกหน่อยกถูกทิ้ง..
และฉันจะคอยดูวัน
เธอถูกทิ้ง.. วันนั้นกคงเปนวัน
วันที่เธอลำบาก ฝากเธอไว้อย่าง
ถูกทิ้งเมื่อใด อย่ากลับมาหาฉันกแล้วกัน

( ดนตรี )

เมื่อเธอต้อง การ ที่จะเลือกไป
กเธอไม่เคยเข้าใจฉันเลยสักอย่าง
ไม่ต้องหันมา สบตาฉันเลยดีกว่า
ปล่อยฉันให้เปน แค่คนหมดความหมาย

เศร้าต่อไป.. ต่อไป.. ไม่ไหวเดี๋ยวหน้าแก่
ไม่มีเธอ กแค่เรื่องเลกน้อย
จะคอยดู.. สักวัน.. ที่เธอพูดไม่ออก
เพราะว่าโดนหลอก จะบอกตอกย้ำให้ขึ้นใจ

อีกหน่อยกถูกทิ้ง..
และฉันจะคอยดูวัน
เธอถูกทิ้ง.. วันนั้นกคงเปนวัน
วันที่เธอลำบาก ฝากเธอไว้อย่าง
จำให้ขึ้นใจ โอ้.. 

อีกหน่อยกถูกทิ้ง.. และฉันจะคอยดูวัน
เธอถูกทิ้ง..วันนั้นกคงเปนวัน
วันที่เธอลำบาก ฝากเธอไว้อย่าง
ถูกทิ้งเมื่อใด อย่ากลับมาหาฉันกแล้วกัน

อีกหน่อยกถูกทิ้ง
อย่ากลับมาหาฉันกแล้วกัน


รูปภาพคอร์ด อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง – ดูโอเมย์

คอร์ดเพลง อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง - ดูโอเมย์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง อีกหน่อยก็ถูกทิ้ง (คอร์ด)

คำร้อง : ฉัตรวี วรัดา
ทำนอง : ปกป้อง สารากรบริรักษ์
เรียบเรียง : จิระวัฒน์ ปานพุ่ม
ติดต่องานโชว์ : 095 601 4978
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend