คอร์ดเพลง กว่าจะมีกันและกัน นายแว่นตา x โต๋เหน่อ

  
Text   
คอร์ดเพลง กว่าจะมีกันและกัน ศิลปิน นายแว่นตา x โต๋เหน่อ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย E F#m G#m A B C#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #4 กดลดคีย์ 4 ครั้ง

INTRO | C#m B | A | C#m B | A | Am |

E 
  มีคำถามอยู่ในหัวใจ
C#m 
  ว่าเธอนั้นยังรักกัน
A 
อยู่ไหม 
 
 
G#m 
 
  เหมือน
F#m 
วันแรกที่ได้เ
B 
จอ

E 
  เพราะว่าในวันนี้เธอเริ่มเปลี่ยนไป
C#m 
  จากคนเดิมเธอกลายเป็นค
A 
นใหม่
 
  ไม่เ
G#m 
หมือนเดิม 
 
ฉัน
F#m 
เองเริ่มไม่แน่
B 
ใจ

E 
  แต่ถ้าหากเธอคิดจะนอกใจกัน
C#m 
  มีอย่างเดียวที่ฉันจะ
A 
ขอ 
 
จาก
G#m 
เธอนั้น
 
  
F#m 
จงฟังให้
B 
ดี

C#m 
  อยากให้เธอลองมองย้อน
G#m 
ดูสักนิดนึง
 
  กว่าที่เ
A 
ราจะถึงจุด
B 
นี้นั้นมันยากไ
E 
หม
 
  จับมือ
C#m 
กันมานานแสนนาน
 
  จู่ๆจะ
G#m 
เลิกมันเกินไปไหม
 
  เหตุ
A 
ผลที่ทำให้เราทะเลาะเพราะคนอื่นทั้ง
B 
นั้น

 
กว่าจะมี
E 
กันและกันมันไม่ง่
B 
ายเลยเธอว่า
C#m 
ไหม
 
เราต้องใ
B 
ช้เวลาสักเท่
A 
าไหร่ 
 
 
G#m 
  กว่าจะได้เ
A 
จอได้รู้จัก
B 
กัน
 
แต่หากจะ
E 
ทิ้งให้ลองทบท
B 
วนดูอีกสัก
C#m 
ครั้ง
 
ว่ามันสมค
B 
วรพอแล้วหรือ
A 
ยัง 
 
 
G#m 
 
ที่เราส
A 
องต้องมาผิด
G#m 
หวัง
 
กับอนา
A 
คตที่เราทั้งส
B 
อง 
 
ร่วมฝันกันไ
E 
ว้ 
 
 
Am 
 
B 

INSTRU | E | A B | E | A B |
INSTRU | C#m B | A | C#m B | A | C# |

Ebm 
  อยากให้เธอลองมองย้อน
Bbm 
ดูสักนิดนึง
 
  กว่าที่เ
B 
ราจะถึงจุด
C# 
นี้นั้นมันยากไ
F# 
หม
 
  จับมือ
B 
กันมานานแสนนาน
 
  จู่ๆจะ
Bbm 
เลิกมันเกินไปไหม
 
  เหตุ
B 
ผลที่ทำให้เราทะเลาะเพราะคนอื่นทั้ง
C# 
นั้น

 
กว่าจะมี
F# 
กันและกันมันไม่ง่
Bbm 
ายเลยเธอว่า
Ebm 
ไหม
 
เราต้องใ
C# 
ช้เวลาสักเท่
B 
าไหร่ 
 
 
Bbm 
  ที่จะได้เ
G#m 
จอได้รู้จัก
C# 
กัน
 
แต่หากจะ
F# 
ทิ้งให้ลองทบท
C# 
วนดูอีกสัก
Ebm 
ครั้ง
 
ว่ามันสมค
C# 
วรพอแล้วหรือ
B 
ยัง 
 
 
Bbm 
 
ที่เราทั้งส
F 
อง..

 
กว่าจะมี
Bb 
กันและกันมันไม่ง่
F 
ายเลยเธอว่า
Gm 
ไหม
 
เราต้องใ
F 
ช้เวลาสักเท่
Eb 
าไหร่ 
 
 
Dm 
  กว่าจะได้เ
Eb 
จอได้รู้จัก
F 
กัน
 
แต่หากจะ
Bb 
ทิ้งให้ลองทบท
F 
วนดูอีกสัก
Gm 
ครั้ง
 
ว่ามันสมค
F 
วรพอแล้วหรือ
Eb 
ยัง 
 
 
Dm 
 
ที่เราส
Cm 
องต้องมาผิด
Dm 
หวัง
 
กับอนา
Cm 
คตที่เราทั้งส
F 
อง 
 
ร่วมฝันกันไ
Bb 
ว้.

 
ที่เราทั้ง
Cm 
สองต้องมาผิด
Dm 
หวัง
 
กับอนา
Cm 
คตที่เราทั้ง
Ebm 
สอง 
 
ร่วมฝันกัน
Bb 
ไว้

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง กว่าจะมีกันและกัน


มีคำถามอยู่ในหัวใจ
ว่าเธอนั้นยังรักกันอยู่ไหม
เหมือนวันแรกที่ได้เจอ

เพราะว่าในวันนี้เธอเริ่มเปลี่ยนไป
จากคนเดิมเธอกลายเป็นคนใหม่ ไม่เหมือนเดิม
ฉันเองเริ่มไม่แน่ใจ

แต่ถ้าหากเธอคิดจะนอกใจกัน
มีอย่างเดียวที่ฉันจะขอ จากเธอนั้น
จงฟังให้ดี

อยากให้เธอลองมองย้อนดูสักนิดนึง
กว่าที่เราจะถึงจุดนี้นั้นมันยากไหม
จับมือกันมานานแสนนาน จู่ๆจะเลิกมันเกินไปไหม
เหตุผลที่ทำให้เราทะเลาะเพราะคนอื่นทั้งนั้น

กว่าจะมีกันและกันมันไม่ง่ายเลยเธอว่าไหม
เราต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ กว่าจะได้เจอได้รู้จักกัน
แต่หากจะทิ้งให้ลองทบทวนดูอีกสักครั้ง
ว่ามันสมควรพอแล้วหรือยัง
ที่เราสองต้องมาผิดหวัง
กับอนาคตที่เราทั้งสอง ร่วมฝันกันไว้

( ดนตรี )

อยากให้เธอลองมองย้อนดูสักนิดนึง
ก่อนที่เราจะถึงจุดนี้นั้นมันยากไหม
จับมือกันมานานแสนนาน จู่ๆจะเลิกมันเกินไปไหม
เหตุผลที่ทำให้เราทะเลาะเพราะคนอื่นทั้งนั้น

กว่าจะมีกันและกันมันไม่ง่ายเลยเธอว่าไหม
เราต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ ที่จะได้เจอได้รู้จักกัน
แต่หากจะทิ้งให้ลองทบทวนดูอีกสักครั้ง
ว่ามันสมควรพอแล้วหรือยัง
ที่เราทั้งสอง..

กว่าจะมีกันและกันมันไม่ง่ายเลยเธอว่าไหม
เราต้องใช้เวลาสักเท่าไหร่ ที่จะได้เจอได้รู้จักกัน
แต่หากจะทิ้งให้ลองทบทวนดูอีกสักครั้ง
ว่ามันสมควรพอแล้วหรือยัง
ที่เราทั้งสองต้องมาผิดหวัง
กับอนาคตที่เราทั้งสอง ร่วมฝันกันไว้

ที่เราทั้งสองต้องมาผิดหวัง
กับอนาคตที่เราทั้งสอง ร่วมฝันกันไว้

มิวสิควิดีโอ กว่าจะมีกันและกัน นายแว่นตา x โต๋เหน่อ

เพลง : กว่าจะมีกันและกัน (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้าร์ ทัศน์นรินทร์
Mix Master : tawan petcharat
#เสียงเพลงของโจร
คอร์ดเพลง กว่าจะมีกันและกัน นายแว่นตา x โต๋เหน่อ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend