คอร์ดเพลง คิดถึงเมื่อไหร่ค่อยกลับมา นายแว่นตา

  
Text   


INTRO | F#m | B | E | E |
INTRO | F#m | B | E | E |

F#m 
  ฉันมีเ
B 
ธอ 
 
เธอมี
E 
ฉัน..
F#m 
  เรามี
B 
กัน..อยู่อย่าง
E 
นี้..
F#m 
  แล้ววันห
B 
นึ่งเธอกลับ..ห
E 
ายไป..
F#m 
  จนทำให้ใ
B 
จฉันเริ่มอ่อนแ
E 
รง..

C#m 
วันหนึ่ง.. 
 
ฉันนั้นเคยมี
G#m 
เธออยู่
 
อยากบอกใ
C#m 
ห้รู้ 
 
แม้เธอจะอยู่แสนไ
G#m 
กล
 
ไม่ว่าอย่า
F#m 
งไร 
 
ฉันก็
B 
ยัง..รักเ
E 
ธอ..

A 
  อยากจะ
B 
ขอรอเธอได้ไ
E 
หม.. 
 
 
C#m 
A 
คิด..ถึง
B 
กันเมื่อไ
 
หร่..ค่อยกลั
E 
บมา
F#m 
โปรดเถอะ
B 
จันทร์ 
 
ช่วยนำ
F#m 
พาเธอมาหา
B 
กัน..
 
และ
F#m 
ทำให้ชีวิต
B 
ฉัน..นั้นมีเธอ
E 
อยู่

INSTRU | C#m | C#m | G#m | G#m |
INSTRU | C#m | C#m | G#m | G#m |
INSTRU | F#m | B | E | E |

C#m 
วันหนึ่ง.. 
 
ฉันนั้นเคยมี
G#m 
เธออยู่
 
อยากบอกใ
C#m 
ห้รู้ 
 
แม้เธอจะอยู่แสนไ
G#m 
กล
 
ไม่ว่าอย่า
F#m 
งไร 
 
ฉันก็
B 
ยัง..รักเ
E 
ธอ..

A 
  อยากจะ
B 
ขอรอเธอได้ไ
E 
หม.. 
 
 
C#m 
A 
คิด..ถึง
B 
กันเมื่อไ
 
หร่..ค่อยกลั
E 
บมา
F#m 
โปรดเถอะ
B 
จันทร์ 
 
ช่วยนำ
F#m 
พาเธอมาหา
B 
กัน..
 
และ
F#m 
ทำให้ชีวิต
B 
ฉัน..นั้นมีเธอ
E 
อยู่

A 
  อยากจะ
B 
ขอรอเธอได้ไ
E 
หม.. 
 
 
C#m 
A 
คิด..ถึง
B 
กันเมื่อไ
 
หร่..ค่อยกลั
E 
บมา
F#m 
โปรดเถอะ
B 
จันทร์ 
 
ช่วยนำ
F#m 
พาเธอมาหา
B 
กัน..
 
และ
F#m 
ทำให้ชีวิต
B 
ฉัน..นั้นมีเธอ
E 
อยู่

F#m 
โปรดเถอะ
B 
จันทร์ 
 
ช่วยนำ
F#m 
พาเธอมาหา
B 
กัน..
 
และ
F#m 
ทำให้ชีวิต
B 
ฉัน..นั้นมีเธอ
E 
อยู่

OUTRO | C#m | C#m | G#m | G#m |
OUTRO | C#m | C#m | G#m | G#m |
OUTRO | F#m | B | E |


ฉันมีเธอ เธอมีฉัน
เรามีกันอยู่อย่างนี้
แล้ววันนึงเธอกลับ หายไป
จนทำให้ใจฉันเริ่มอ่อนแรง

วันหนึ่ง ฉันนั้นเคยมีเธออยู่
อยากบอกให้รู้ แม้เธอจะอยู่แสนไกล
ไม่ว่าอย่างไร ฉันก็ยัง รักเธอ

อยากจะขอรอเธอได้ไหม ฮือ ฮือ
คิดถึงกันเมื่อไหร่ ค่อยกลับมา
โปรดเถอะจันทร์ ช่วยนำพาเธอมาหากัน
และทำให้ชีวิตฉัน นั้นมีเธออยู่

ดนตรี

วันหนึ่ง ฉันนั้นเคยมีเธออยู่
อยากบอกให้รู้ แม้เธอจะอยู่แสนไกล
ไม่ว่าอย่างไร ฉันก็ยัง รักเธอ

อยากจะขอรอเธอได้ไหม ฮือ ฮือ
คิดถึงกันเมื่อไหร่ ค่อยกลับมา
โปรดเถอะจันทร์ ช่วยนำพาเธอมาหากัน
และทำให้ชีวิตฉัน นั้นมีเธออยู่

อยากจะขอรอเธอได้ไหม ฮือ ฮือ
คิดถึงกันเมื่อไหร่ ค่อยกลับมา
โปรดเถอะจันทร์ ช่วยนำพาเธอมาหากัน
และทำให้ชีวิตฉัน นั้นมีเธออยู่

โปรดเถอะจันทร์ ช่วยนำพาเธอมาหากัน
และทำให้ชีวิตฉัน นั้นมีเธออยู่

มิวสิควิดีโอ คิดถึงเมื่อไหร่ค่อยกลับมา นายแว่นตา

เพลง : คิดถึงเมื่อไหร่ค่อยกลับมา
ศิลปิน : นายแว่นตา
เนื้อร้อง/ทำนอง : นายแว่นตา
เรียบเรียง : ปู จิรนันท์
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend