คอร์ดเพลง เชื่อใจได้เลย Swing (วงสวิง)

  
Text   
คอร์ดเพลง เชื่อใจได้เลย ศิลปิน Swing (วงสวิง) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

Tune to Eb
INTRO | C | C | G |
INTRO | C | C | Em | Em |
INTRO | Dm | Dm | G | G |

C 
ขอโทษ 
 
ที่ทำให้เธอไม่บา
Em 
ยใจ
 
บางครั้งอาจมีเผล
Dm 
อไป 
 
แต่ไม่เคยคิดนอกใจ
 
ไม่เคยเลยเ
G 
ธอ

 
อย่าน้อย
C 
ใจ 
 
ยังไงก็รัก
Em 
แค่เธอ
 
ต่อให้มีผู้หญิงเป็น
Dm 
ร้อย
 
มาอ่ง มาอ่อย ก็ไม่มีทางจะเปลี่ยนใจเ
G 
ลย

 
ขอสัญ
Dm 
ญานับจากนี้ 
 
จะเลิก
Em 
ทำตัวไม่ดี
 
ไม่
F 
มีล็อกแหลก 
 
ป๊อกแ
G 
ป๊ก 
 
ฉันสัญ
C 
ญา
 
โปรดจง
Dm 
รับจงรู้เอาไว้ 
 
ว่าคนๆ
Em 
นี้จะไม่เปลี่ย
Am 
นไป
 
ให้
F 
สาบานก็ได้ 
 
ว่าใจดวง
G 
นี้จะมีแต่เธอ

 
เมื่อมีเธอแ
F 
ล้วไม่อยากมีใคร
 
ไม่อยากมอง
Em 
ใครเลยนอกจา
Am 
กเธอ
 
ให้
Dm 
เธอเป็นดั่งเจ้าห
G 
ญิง 
 
คนดีคนเ
C 
ดียว
 
มีแค่เธอ
F 
นั้นละที่เป็นที่รัก 
 
และคงรักใ
Em 
ครไม่ได้อีก
Am 
แล้ว
 
ใจดวง
Dm 
นี้ปิดตายแล้วไปแ
G 
ล้ว 
 
ยกให้แค่เ
C 
ธอ

 
เมื่อมีเธอแ
F 
ล้วไม่อยากมีใคร
 
ไม่อยากมอง
Em 
ใครเลยนอกจาก
Am 
เธอ
 
ให้
Dm 
เธอเป็นดั่งเจ้าห
G 
ญิง 
 
คนดีคนเ
C 
ดียว
 
มีแค่เธอ
F 
นั้นละที่เป็นที่รัก 
 
เรื่องเจ้า
Em 
ชู้ไม่มีอีก
Am 
แล้ว
 
ยก
Dm 
ให้เธอไปหมดแ
G 
ล้วทั้งหัว
C 
ใจ

INSTRU | F | Em Am | Dm G | C |
INSTRU | F | Em Am | Dm | G |

 
ขอสัญ
Dm 
ญานับจากนี้ 
 
จะเลิก
Em 
ทำตัวไม่ดี
 
ไม่
F 
มีล็อกแหลก 
 
ป๊อกแ
G 
ป๊ก 
 
ฉันสัญ
C 
ญา
 
โปรดจง
Dm 
รับจงรู้เอาไว้ 
 
ว่าคนๆ
Em 
นี้จะไม่เปลี่ย
Am 
นไป
 
ให้
F 
สาบานก็ได้ 
 
ว่าใจดวง
G 
นี้จะมีแต่เธอ

 
เมื่อมีเธอแ
F 
ล้วไม่อยากมีใคร
 
ไม่อยากมอง
Em 
ใครเลยนอกจา
Am 
กเธอ
 
ให้
Dm 
เธอเป็นดั่งเจ้าห
G 
ญิง 
 
คนดีคนเ
C 
ดียว
 
มีแค่เธอ
F 
นั้นละที่เป็นที่รัก 
 
และคงรักใ
Em 
ครไม่ได้อีก
Am 
แล้ว
 
ใจดวง
Dm 
นี้ปิดตายแล้วไปแ
G 
ล้ว 
 
ยกให้แค่เ
C 
ธอ

 
เมื่อมีเธอแ
F 
ล้วไม่อยากมีใคร
 
ไม่อยากมอง
Em 
ใครเลยนอกจาก
Am 
เธอ
 
ให้
Dm 
เธอเป็นดั่งเจ้าห
G 
ญิง 
 
คนดีคนเ
C 
ดียว
 
มีแค่เธอ
F 
นั้นละที่เป็นที่รัก 
 
เรื่องเจ้า
Em 
ชู้ไม่มีอีก
Am 
แล้ว
 
ยก
Dm 
ให้เธอไปหมดแ
G 
ล้วทั้งหัว
C 
ใจ

 
มีแค่เธอ
F 
นั้นละที่เป็นที่รัก 
 
เรื่องเจ้า
Em 
ชู้ไม่มีอีก
Am 
แล้ว
 
ยก
Dm 
ให้เธอไปหมดแ
G 
ล้วทั้งหัว
C 
ใจ

OUTRO | F | Em Am | Dm | G | C |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เชื่อใจได้เลย


ขอโทษ ที่ทำให้เธอไม่บายใจ
บางครั้งอาจมีเผลอไป แต่ไม่เคยคิดนอกใจ
ไม่เคยเลยเธอ

อย่าน้อยใจ ยังไงก็รักแค่เธอ
ต่อให้มีผู้หญิงเป็นร้อย
มาอ่ง มาอ่อย ก็ไม่มีทางจะเปลี่ยนใจเลย

ขอสัญญานับจากนี้ จะเลิกทำตัวไม่ดี
ไม่มีล็อกแหลก ป๊อกแป๊ก ฉันสัญญา
โปรดจงรับจงรู้เอาไว้ ว่าคนๆนี้จะไม่เปลี่ยนไป
ให้สาบานก็ได้ ว่าใจดวงนี้จะมีแต่เธอ

เมื่อมีเธอแล้วไม่อยากมีใคร
ไม่อยากมองใครเลยนอกจากเธอ
ให้เธอเป็นดั่งเจ้าหญิง คนดีคนเดียว
มีแค่เธอนั้นละที่เป็นที่รัก และคงรักใครไม่ได้อีกแล้ว
ใจดวงนี้ปิดตายแล้วไปแล้ว ยกให้แค่เธอ

เมื่อมีเธอแล้วไม่อยากมีใคร
ไม่อยากมองใครเลยนอกจากเธอ
ให้เธอเป็นดั่งเจ้าหญิง คนดีคนเดียว
มีแค่เธอนั้นละที่เป็นที่รัก เรื่องเจ้าชู้ไม่มีอีกแล้ว
ยกให้เธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ

( ดนตรี )

ขอสัญญานับจากนี้ จะเลิกทำตัวไม่ดี
ไม่มีล็อกแหลก ป๊อกแป๊ก ฉันสัญญา
โปรดจงรับจงรู้เอาไว้ ว่าคนๆนี้จะไม่เปลี่ยนไป
ให้สาบานก็ได้ ว่าใจดวงนี้จะมีแต่เธอ

เมื่อมีเธอแล้วไม่อยากมีใคร
ไม่อยากมองใครเลยนอกจากเธอ
ให้เธอเป็นดั่งเจ้าหญิง คนดีคนเดียว
มีแค่เธอนั้นละที่เป็นที่รัก และคงรักใครไม่ได้อีกแล้ว
ใจดวงนี้ปิดตายแล้วไปแล้ว ยกให้แค่เธอ

เมื่อมีเธอแล้วไม่อยากมีใคร
ไม่อยากมองใครเลยนอกจากเธอ
ให้เธอเป็นดั่งเจ้าหญิง คนดีคนเดียว
มีแค่เธอนั้นละที่เป็นที่รัก เรื่องเจ้าชู้ไม่มีอีกแล้ว
ยกให้เธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ

มีแค่เธอนั้นละที่เป็นที่รัก เรื่องเจ้าชู้ไม่มีอีกแล้ว
ยกให้เธอไปหมดแล้วทั้งหัวใจ

มิวสิควิดีโอ เชื่อใจได้เลย Swing (วงสวิง)

เพลง : เชื่อใจได้เลย (คอร์ด)
ศิลปิน : Swing (วงสวิง)
เนื้อร้อง/ทำนอง : โชเล่ย์ ชคัทพล
เรียบเรียง : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานศิลปิน : 096-142 6662
คอร์ดเพลง เชื่อใจได้เลย Swing (วงสวิง)
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend