คอร์ดเพลง น้ำตาเทียม ด็อกเตอร์อ๋อง

  
Text   
คอร์ดเพลง น้ำตาเทียม ศิลปิน ด็อกเตอร์อ๋อง คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Am Bm C D Em คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

 
เป็นแค่น้ำตาเ
G 
ทียมซื่อๆดอกหวา
 
ใช้ประ
Em 
กอบบทการแสดง
 
เฮาแค่แก
C 
ล้งเสียใจ 
 
เฮาบ่ได้เ
D 
ป็นหยังหลาย
 
ที่เ
C 
ห็นว่าเฮาสะอื้น 
 
ย้อนอิน
Bm 
เนอร์จากเธอ
Em 
ส่งให้
 
แค่คิด
Am 
ว่าเจ้าสิถิ่มไป 
 
 
D 
โฮ..โฮ..โฮ..
 
น้ำตาเทียมก็ไหลออ
G 
กมา

INSTRU | G Bm | Em | Am D | G |

 
จอมป
G 
ลอมตั้งแต่ความฮักที่เจ้าให้
Em 
มา
 
นักแส
C 
ดงรางวัลออส
D 
ก้าร์ 
 
ยั
G 
งอาย
 
คนอีห
C 
ยังจังแม่นตีเ
D 
นียนเก่ง
 
ตั๋วให้
Bm 
คนหลงฮักตัว
Em 
เองได้
 
กอบโ
Am 
กยเอาหัวใจไ
D 
ปเทถิ่ม
G 
ซือๆ

 
แผนซ้อน
Am 
แผน 
 
สแตน
D 
อินบ่มี
 
มา
Bm 
ถึงจุดนี้บ่
Em 
มีการบือ
 
บทที่เ
C 
จ้าบังคับให้เล่นกะคือบท
D 
คนเสียใจ

 
เป็นแค่น้ำตาเ
G 
ทียมซื่อๆดอกหวา
 
ใช้ประ
Em 
กอบบทการแสดง
 
เฮาแค่แก
C 
ล้งเสียใจ 
 
เฮาบ่ได้เ
D 
ป็นหยังหลาย
 
ที่เ
C 
ห็นว่าเฮาสะอื้น 
 
ย้อนอิน
Bm 
เนอร์จากเธอ
Em 
ส่งให้
 
แค่คิด
Am 
ว่าเจ้าสิถิ่มไป 
 
 
D 
โฮ..โฮ..โฮ..
 
น้ำตาเทียมก็ไหลออ
G 
กมา

INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Bm Em | Am D | G |

 
แผนซ้อน
Am 
แผน 
 
สแตน
D 
อินบ่มี
 
มา
Bm 
ถึงจุดนี้บ่
Em 
มีการบือ
 
บทที่เ
C 
จ้าบังคับให้เล่นกะคือบท
D 
คนเสียใจ

 
เป็นแค่น้ำตาเ
G 
ทียมซื่อๆดอกหวา
 
ใช้ประ
Em 
กอบบทการแสดง
 
เฮาแค่แก
C 
ล้งเสียใจ 
 
เฮาบ่ได้เ
D 
ป็นหยังหลาย
 
ที่เ
C 
ห็นว่าเฮาสะอื้น 
 
ย้อนอิน
Bm 
เนอร์จากเธอ
Em 
ส่งให้
 
แค่คิด
Am 
ว่าเจ้าสิถิ่มไป 
 
 
D 
โฮ..โฮ..โฮ..

 
เป็นแค่น้ำตาเ
G 
ทียมซื่อๆดอกหวา
 
ใช้ประ
Em 
กอบบทการแสดง
 
เฮาแค่แก
C 
ล้งเสียใจ 
 
เฮาบ่ได้เ
D 
ป็นหยังหลาย
 
ที่เ
C 
ห็นว่าเฮาสะอื้น 
 
ย้อนอิน
Bm 
เนอร์จากเธอ
Em 
ส่งให้
 
แค่คิด
Am 
ว่าเจ้าสิถิ่มไป 
 
 
D 
โฮ..โฮ..โฮ..
 
น้ำตาเทียมก็ไหลออ
G 
กมา

OUTRO | G Bm | Em | Am D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง น้ำตาเทียม


เป็นแค่น้ำตาเทียมซื่อๆดอกหวา
ใช้ประกอบบทการแสดง
เฮาแค่แกล้งเสียใจ เฮาบ่ได้เป็นหยังหลาย
ที่เห็นว่าเฮาสะอื้น ย้อนอินเนอร์จากเธอส่งให้
แค่คิดว่าเจ้าสิถิ่มไป โฮ..โฮ..โฮ..
น้ำตาเทียมก็ไหลออกมา

( ดนตรี )

จอมปลอมตั้งแต่ความฮักที่เจ้าให้มา
นักแสดงรางวัลออสก้าร์ ยังอาย
คนอีหยังจังแม่นตีเนียนเก่ง
ตั๋วให้คนหลงฮักตัวเองได้
กอบโกยเอาหัวใจไปเทถิ่มซือๆ

แผนซ้อนแผน สแตนอินบ่มี
มาถึงจุดนี้บ่มีการบือ
บทที่เจ้าบังคับให้เล่นกะคือบทคนเสียใจ

เป็นแค่น้ำตาเทียมซื่อๆดอกหวา
ใช้ประกอบบทการแสดง
เฮาแค่แกล้งเสียใจ เฮาบ่ได้เป็นหยังหลาย
ที่เห็นว่าเฮาสะอื้น ย้อนอินเนอร์จากเธอส่งให้
แค่คิดว่าเจ้าสิถิ่มไป โฮ..โฮ..โฮ..
น้ำตาเทียมก็ไหลออกมา

( ดนตรี )

แผนซ้อนแผน สแตนอินบ่มี
มาถึงจุดนี้บ่มีการบือ
บทที่เจ้าบังคับให้เล่นกะคือบทคนเสียใจ

เป็นแค่น้ำตาเทียมซื่อๆดอกหวา
ใช้ประกอบบทการแสดง
เฮาแค่แกล้งเสียใจ เฮาบ่ได้เป็นหยังหลาย
ที่เห็นว่าเฮาสะอื้น ย้อนอินเนอร์จากเธอส่งให้
แค่คิดว่าเจ้าสิถิ่มไป โฮ..โฮ..โฮ..

เป็นแค่น้ำตาเทียมซื่อๆดอกหวา
ใช้ประกอบบทการแสดง
เฮาแค่แกล้งเสียใจ เฮาบ่ได้เป็นหยังหลาย
ที่เห็นว่าเฮาสะอื้น ย้อนอินเนอร์จากเธอส่งให้
แค่คิดว่าเจ้าสิถิ่มไป โฮ..โฮ..โฮ..
น้ำตาเทียมก็ไหลออกมา

มิวสิควิดีโอ น้ำตาเทียม ด็อกเตอร์อ๋อง

เพลง : น้ำตาเทียม (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : มิกซ์ ถิรวิทย์
เรียบเรียง : อาร์ม อบอุ่น
ติดต่องานศิลปิน : โทร 0979898488
คอร์ดเพลง น้ำตาเทียม ด็อกเตอร์อ๋อง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend