คอร์ดเพลง ทำเถ้า ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   
คอร์ดเพลง ทำเถ้า ศิลปิน ธีเดช ทองอภิชาติ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย A Bm C#m D E F#m คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | C#m | Bm | E |

 
ทำ
F#m 
นู้ 
 
กะถูก
C#m 
ด่าทันที
 
พอ
Bm 
ทำนี้ 
 
ไม่โถ
E 
กใจ
 
ทำ
F#m 
นั้น 
 
แหลง
C#m 
คิดไปไกล
 
อิทำ
Bm 
ไหร 
 
กะไม่เข้า
E 
ท่า

 
คนเลี้ยง
D 
วัวเค้าแหลงเรื่องห
E 
ญ้า
 
คนทำ
C#m 
นาเค้าแหลงเรื่อง
F#m 
ข้าว
 
คนทำเ
D 
ถ้า.. 
 
เค้าแหลงเรื่องไ
E 
หร

 
เลี้ยง
F#m 
วัว 
 
ไม่
C#m 
โถกใจ
 
พอเลี้ย
Bm 
งไก่ 
 
กะโถ
E 
กด่า
 
ทำ
F#m 
งาน 
 
กะโถ
C#m 
กว่า
 
พักทำไห
Bm 
รสา 
 
ชาดน่าก
E 
ลัว

 
ไอ้คนเลี้ยง
D 
วัวเค้าแหลงเรื่องห
E 
ญ้า
 
คนทำ
C#m 
นาเค้าแหลงเรื่อง
F#m 
ข้าว
 
ไอ้คนที่ทำเ
D 
ถ้า.. 
 
มันแหลงแต่เรื่องเ
E 
พื่อน

 
วันวันไม่ทำไ
A 
หร 
 
แหลงได้แต่เรื่องเ
E 
พื่อน
 
แหลงให้เ
D 
ทือน 
 
แหลงให้บาย
E 
ใจ..
 
วันวันไม่ทำไ
A 
หร 
 
แหลงได้แหลง
E 
ไป
 
อิพรือ
D 
ไรก็แหลงไม่เสีย
E 
ตัง
 
แหลงให้
F#m 
คนรัก 
 
เท่า
C#m 
ผืนหนัง
 
แหลงให้
Bm 
คนชัง 
 
เท่า
E 
ผืนสาด
 
แหลงให้ฉ
D 
าด.
E 
.. 
 
แหลงแต่เรื่องเ
A 
พื่อน 
 
 
E 

INSTRU | A E | D E | A E | D E |
INSTRU | F#m C#m | D E | F#m C#m | D | E |

 
ไอ้คนเลี้ยง
D 
วัวเค้าแหลงเรื่องห
E 
ญ้า
 
คนทำ
C#m 
นาเค้าแหลงเรื่อง
F#m 
ข้าว
 
ไอ้คนที่ทำเ
D 
ถ้า.. 
 
มันแหลงแต่เรื่องเ
E 
พื่อน

 
วันวันไม่ทำไ
A 
หร 
 
แหลงได้แต่เรื่องเ
E 
พื่อน
 
แหลงให้เ
D 
ทือน 
 
แหลงให้บาย
E 
ใจ..
 
วันวันไม่ทำไ
A 
หร 
 
แหลงได้แหลง
E 
ไป
 
อิพรือ
D 
ไรก็แหลงไม่เสีย
E 
ตัง
 
แหลงให้
F#m 
คนรัก 
 
เท่า
C#m 
ผืนหนัง
 
แหลงให้
Bm 
คนชัง 
 
เท่า
E 
ผืนสาด
 
แหลงให้ฉ
D 
าด.
E 
.. 
 
แหลงแต่เรื่องเ
A 
พื่อน 
 
 
E 

 
วันวันไม่ทำไ
A 
หร 
 
แหลงได้แต่เรื่องเ
E 
พื่อน
 
แหลงให้เ
D 
ทือน 
 
แหลงให้บาย
E 
ใจ..
 
วันวันไม่ทำไ
A 
หร 
 
แหลงได้แหลง
E 
ไป
 
อิพรือ
D 
ไรก็แหลงไม่เสีย
E 
ตัง
 
แหลงให้
F#m 
คนรัก 
 
เท่า
C#m 
ผืนหนัง
 
แหลงให้
Bm 
คนชัง 
 
เท่า
E 
ผืนสาด
 
แหลงให้ฉ
D 
าด.
E 
.. 
 
แหลงแต่เรื่องเ
A 
พื่อน 
 
 
E 

OUTRO | F#m | C#m | Bm | E | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ทำเถ้า


ทำนู้ กะถูกด่าทันที
พอทำนี้ ไม่โถกใจ
ทำนั้น แหลงคิดไปไกล
อิทำไหร กะไม่เข้าท่า

คนเลี้ยงวัวเค้าแหลงเรื่องหญ้า
คนทำนาเค้าแหลงเรื่องข้าว
คนทำเถ้า.. เค้าแหลงเรื่องไหร

เลี้ยงวัว ไม่โถกใจ
พอเลี้ยงไก่ กะโถกด่า
ทำงาน กะโถกว่า
พักทำไหรสา ชาดน่ากลัว

ไอ้คนเลี้ยงวัวเค้าแหลงเรื่องหญ้า
คนทำนาเค้าแหลงเรื่องข้าว
ไอ้คนที่ทำเถ้า.. มันแหลงแต่เรื่องเพื่อน

วันวันไม่ทำไหร แหลงได้แต่เรื่องเพื่อน
แหลงให้เทือน แหลงให้บายใจ..
วันวันไม่ทำไหร แหลงได้แหลงไป
อิพรือไรก็แหลงไม่เสียตัง
แหลงให้คนรัก เท่าผืนหนัง
แหลงให้คนชัง เท่าผืนสาด
แหลงให้ฉาด… แหลงแต่เรื่องเพื่อน

( ดนตรี )

ไอ้คนเลี้ยงวัวเค้าแหลงเรื่องหญ้า
คนทำนาเค้าแหลงเรื่องข้าว
ไอ้คนที่ทำเถ้า.. มันแหลงแต่เรื่องเพื่อน

วันวันไม่ทำไหร แหลงได้แต่เรื่องเพื่อน
แหลงให้เทือน แหลงให้บายใจ..
วันวันไม่ทำไหร แหลงได้แหลงไป
อิพรือไรก็แหลงไม่เสียตัง
แหลงให้คนรัก เท่าผืนหนัง
แหลงให้คนชัง เท่าผืนสาด
แหลงให้ฉาด… แหลงแต่เรื่องเพื่อน

วันวันไม่ทำไหร แหลงได้แต่เรื่องเพื่อน
แหลงให้เทือน แหลงให้บายใจ..
วันวันไม่ทำไหร แหลงได้แหลงไป
อิพรือไรก็แหลงไม่เสียตัง
แหลงให้คนรัก เท่าผืนหนัง
แหลงให้คนชัง เท่าผืนสาด
แหลงให้ฉาด… แหลงแต่เรื่องเพื่อน

มิวสิควิดีโอ ทำเถ้า ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : ทำเถ้า (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : Sanu
เรียบเรียง : ศุภกาญจน์ พรหมเกิด
ติดต่องานศิลปิน :
คอร์ดเพลง ทำเถ้า ธีเดช ทองอภิชาติ
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend