คอร์ดเพลง เพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮา มนต์แคน แก่นคูน x ลำเพลิน วงศกร

  
Text   
คอร์ดเพลง เพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮา ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน x ลำเพลิน วงศกร คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m A Bm C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | Bm | C#m | F#m |

 
ได้พ้อกันแล้วแท้
F#m 
แท้
 
แต่สิทธิ์
Bm 
ดูแล 
 
 
C#m 
ซาตินี้บ่แม่น
F#m 
อ้าย
 
แม่นวาปิ้นเบิ่ง
Bm 
หัวใจ
 
จากนี้จนต
D 
าย 
 
สิยังเป็นเจ้าเท่
C#7 
านั้น

 
ให้เจ้าลอยอ่องล่
D 
อง
 
เฮียงกันลอ
E 
งซอง 
 
กับ
C#m 
เขาอยู่เทิง
F#m 
สวรรค์
 
หมาวัดถืกเจ้าย่า
Bm 
งผ่าน
 
ได้เห่าได้
C#7 
ฝัน 
 
กะดีใจ
F#m 
หลาย

 
เพิ่นบ่แม่นผู้ส
D 
าว..ขอ
E 
งเฮา 
 
จือ
C#m 
เอาคักคักเด้
F#m 
อใจ
 
แม่นสิยังฮักเ
D 
ขา..คือเ
E 
ก่า 
 
กะต้อง
C#m 
ถอยออกมาไกล
F#m 
ไกล
 
ตอนนี้เพิ่นเป็
D 
นแฟน..ค
E 
นอื่น 
 
จำ
A 
ใส่..
E/G# 
สมองเอ
F#m 
าไว้
 
แม่นน้ำตาสิ
Bm 
ไหล 
 
ก็ต้องเฮ็
C#7 
ดใจ 
 
ยามคิดฮอ
F#m 
ดเขา

 
คาดสิบ่ได้
F#m 
เป็นคู่ 
 
ฟ้าเพิ่น
Bm 
บ่ยู้ 
 
 
C#m 
ซุกเฮาใส่ปลาย
F#m 
ฝัน
 
เอาใจส่อยนำ
Bm 
ซุอัน 
 
ให้โซคให้ห
D 
มาน 
 
ได้รางวัลใหญ่เด้
C#7 
อสาว
 
เพื่อคนที่อ้าย
D 
ฮัก 
 
เจ้าอยู่หม่อง
E 
ใด๋ 
 
 
C#m 
กะดีใจนำคือ
F#m 
เก่า
 
บ่เคียดบ่ขมใ
Bm 
ห้เจ้า 
 
ที่ถิ่มฮั
C#7 
กเฮา 
 
ให้เจ้านั้
F#m 
นไป

 
เพิ่นบ่แม่นผู้ส
D 
าว..ขอ
E 
งเฮา 
 
จือ
C#m 
เอาคักคักเด้
F#m 
อใจ
 
แม่นสิยังฮักเ
D 
ขา..คือเ
E 
ก่า 
 
กะต้อง
C#m 
ถอยออกมาไกล
F#m 
ไกล
 
ตอนนี้เพิ่นเป็
D 
นแฟน..ค
E 
นอื่น 
 
จำ
A 
ใส่..
E/G# 
สมองเอ
F#m 
าไว้
 
แม่นน้ำตาสิ
Bm 
ไหล 
 
ก็ต้องเฮ็
C#7 
ดใจ 
 
ยามคิดฮอ
F#m 
ดเขา

INSTRU | D | E | C#m | F#m |
INSTRU | Bm | C#m | F#m | F#m |

 
เพิ่นบ่แม่นผู้ส
D 
าว..ขอ
E 
งเฮา 
 
จือ
C#m 
เอาคักคักเด้
F#m 
อใจ
 
แม่นสิยังฮักเ
D 
ขา (สิยังฮักเขา) คื
E 
อเก่า 
 
(คือเก่า)
 
กะต้อง
C#m 
ถอยออกมาไกล
F#m 
ไกล
 
ตอนนี้เพิ่นเป็
D 
นแฟน 
 
(กะเพินเป็นแฟน)
 
คน
E 
อื่น (คนอื่น) จำ
C#m 
ใส่สมองเอ
F#m 
าไว้
 
แม่นน้ำตาสิ
Bm 
ไหล 
 
ก็ต้องเฮ็
C#7 
ดใจ 
 
ยามคิดฮอ
F#m 
ดเขา

 
แม่นน้ำตาสิ
Bm 
ไหล 
 
ก็ต้องบอก
E 
ใจ..ว่า
C#m 
เพิ่น..
 
บ่แม่นผู้สาว
F#m 
เฮาแล้ว..

OUTRO | Bm | D | E C#m | F#m |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง เพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮา


ได้พ้อกันแล้วแท้แท้
แต่สิทธิ์ดูแล ซาตินี้บ่แม่นอ้าย
แม่นวาปิ้นเบิ่งหัวใจ
จากนี้จนตาย สิยังเป็นเจ้าเท่านั้น

ให้เจ้าลอยอ่องล่อง
เฮียงกันลองซอง กับเขาอยู่เทิงสวรรค์
หมาวัดถืกเจ้าย่างผ่าน
ได้เห่าได้ฝัน กะดีใจหลาย

เพิ่นบ่แม่นผู้สาว..ของเฮา จือเอาคักคักเด้อใจ
แม่นสิยังฮักเขา..คือเก่า กะต้องถอยออกมาไกลไกล
ตอนนี้เพิ่นเป็นแฟน..คนอื่น จำใส่สมองเอาไว้
แม่นน้ำตาสิไหล ก็ต้องเฮ็ดใจ ยามคิดฮอดเขา

คาดสิบ่ได้เป็นคู่ ฟ้าเพิ่นบ่ยู้ ซุกเฮาใส่ปลายฝัน
เอาใจส่อยนำซุอัน ให้โซคให้หมาน ได้รางวัลใหญ่เด้อสาว
เพื่อคนที่อ้ายฮัก เจ้าอยู่หม่องใด๋ กะดีใจนำคือเก่า
บ่เคียดบ่ขมให้เจ้า ที่ถิ่มฮักเฮา ให้เจ้านั้นไป

เพิ่นบ่แม่นผู้สาว..ของเฮา จือเอาคักคักเด้อใจ
แม่นสิยังฮักเขา..คือเก่า กะต้องถอยออกมาไกลไกล
ตอนนี้เพิ่นเป็นแฟน..คนอื่น จำใส่สมองเอาไว้
แม่นน้ำตาสิไหล ก็ต้องเฮ็ดใจ ยามคิดฮอดเขา

( ดนตรี )

เพิ่นบ่แม่นผู้สาว..ของเฮา จือเอาคักคักเด้อใจ
แม่นสิยังฮักเขา (สิยังฮักเขา) คือเก่า (คือเก่า)
กะต้องถอยออกมาไกลไกล
ตอนนี้เพิ่นเป็นแฟน (กะเพินเป็นแฟน)
คนอื่น (คนอื่น) จำใส่สมองเอาไว้
แม่นน้ำตาสิไหล ก็ต้องเฮ็ดใจ ยามคิดฮอดเขา

แม่นน้ำตาสิไหล ก็ต้องบอกใจ..ว่าเพิ่น..
บ่แม่นผู้สาวเฮาแล้ว

มิวสิควิดีโอ เพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮา มนต์แคน x ลำเพลิน

เพลง : เพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
คอร์ดเพลง เพิ่นบ่แม่นผู้สาวเฮา มนต์แคน แก่นคูน x ลำเพลิน วงศกร
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend