คอร์ดเพลง ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   
คอร์ดเพลง ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bb Cm Dm Eb F Gm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #3 กดลดคีย์ 3 ครั้ง

INTRO | Bb F | Gm | Bb F | Gm |
INTRO | Bb | Cm F | Bb | Bb |

Bb 
  ยังคงมีเงาเจ้าในใจ
Gm 
อ้าย..
Gm 
  จบนานเท่าใ
F 
ด 
 
ใจยังไ
Bb 
ม่จาง
Bb 
  คอยข่าวค
F 
วามเคลื่อน
Dm 
ไหว 
 
มอบใจเคียงข้าง
Gm 
  ถึงจะสิ้นทางคืนดี
F 
รักเก่า..

F 
  โอนความเป็นเราให้เขาแทน
Gm 
ที่
Gm 
  ส่งคำโชค
F 
ดีที่เธอเลือ
Bb 
กเขา
Bb 
  ที่อ้ายย
F 
อมพ่าย
Dm 
แพ้ 
 
เพราะแค่ใจเจ้า
Gm 
  ที่เอียงข้างเ
F 
ขามา
Bb 
กๆ 
 
เสมอ

 
ขอให้
Dm 
เขารัก
Gm 
เธอ.. 
 
เหมือน
F 
ดังที่เธอรักเ
Bb 
ขา
 
ให้คุ้มที่อ้ายยอม
Gm 
เศร้า 
 
หลีกท
F 
างให้เข
Bb 
าครองเธอ
 
ภาว
F 
นาให้เขา
Cm 
ดูแล.. 
 
ดั่งคู่
Dm 
แท้ที่หากัน
Cm 
เจอ
 
เจ็บของอ้ายจะมีเกียรติเ
Gm 
สมอ 
 
หากทางเดินของเธอ
F 
งดงาม

F 
  เพียงเธอยังจำถ้อยคำของ
Gm 
อ้าย
Gm 
  หากมีทุกข์ใ
F 
จเมื่อใด
Bb 
ก็ตาม
Bb 
  ถูกรังแ
F 
กหรือแค่เ
Dm 
หงา 
 
หรือเขามองข้าม
Gm 
  แค่ส่งข้อค
F 
วาม 
 
จะ
Bb 
มา..หาเธอ

INSTRU | Gm | Gm | Bb | Bb | Gm |
INSTRU | Bb | Cm F | Bb |

 
ขอให้
Dm 
เขารัก
Gm 
เธอ.. 
 
เหมือน
F 
ดังที่เธอรักเ
Bb 
ขา
 
ให้คุ้มที่อ้ายยอม
Gm 
เศร้า 
 
หลีกท
F 
างให้เข
Bb 
าครองเธอ
 
ภาว
F 
นาให้เขา
Cm 
ดูแล.. 
 
ดั่งคู่
Dm 
แท้ที่หากัน
Cm 
เจอ
 
เจ็บของอ้ายจะมีเกียรติเ
Gm 
สมอ 
 
หากทางเดินของเธอ
F 
งดงาม

F 
  เพียงเธอยังจำถ้อยคำของ
Gm 
อ้าย
Gm 
  หากมีทุกข์ใ
F 
จเมื่อใด
Bb 
ก็ตาม
Bb 
  ถูกรังแ
F 
กหรือแค่เ
Dm 
หงา 
 
หรือเขามองข้าม
Gm 
  บอกอ้ายทุ
F 
กยาม.
Bb 
..จะมาหาดูแล

OUTRO | Gm | Cm | Dm | Bb | Bb |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา


ยังคงมีเงาเจ้าในใจอ้าย..
จบนานเท่าใด ใจยังไม่จาง
คอยข่าวความเคลื่อนไหว มอบใจเคียงข้าง
ถึงจะสิ้นทางคืนดีรักเก่า..

โอนความเป็นเราให้เขาแทนที่
ส่งคำโชคดีที่เธอเลือกเขา
ที่อ้ายยอมพ่ายแพ้ เพราะแค่ใจเจ้า
ที่เอียงข้างเขามากๆ เสมอ

ขอให้เขารักเธอ.. เหมือนดังที่เธอรักเขา
ให้คุ้มที่อ้ายยอมเศร้า หลีกทางให้เขาครองเธอ
ภาวนาให้เขาดูแล.. ดั่งคู่แท้ที่หากันเจอ
เจ็บของอ้ายจะมีเกียรติเสมอ หากทางเดินของเธองดงาม

เพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้าย
หากมีทุกข์ใจเมื่อใดก็ตาม
ถูกรังแกหรือแค่เหงา หรือเขามองข้าม
แค่ส่งข้อความ จะมา..หาเธอ

( ดนตรี )

ขอให้เขารักเธอ.. เหมือนดังที่เธอรักเขา
ให้คุ้มที่อ้ายยอมเศร้า หลีกทางให้เขาครองเธอ
ภาวนาให้เขาดูแล.. ดั่งคู่แท้ที่หากันเจอ
เจ็บของอ้ายจะมีเกียรติเสมอ หากทางเดินของเธองดงาม

เพียงเธอยังจำถ้อยคำของอ้าย
หากมีทุกข์ใจเมื่อใดก็ตาม
ถูกรังแกหรือแค่เหงา หรือเขามองข้าม
บอกอ้ายทุกยาม…จะมาหาดูแล

มิวสิควิดีโอ ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา มนต์แคน แก่นคูน

เพลง : ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
ติดต่องานศิลปิน : 085-484-7345
คอร์ดเพลง ให้เขารักเธอ เหมือนเธอรักเขา มนต์แคน แก่นคูน
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend