คอร์ดเพลง กรณิการ์ – มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   

คอร์ดเพลง กรณิการ์
ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน
คอร์ดเพลงลูกทุ่ง

คีย์คอร์ดเพลง กรณิการ์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | Gm | Am | Dm |
INTRO | Dm C | Dm | Gm Am |
INTRO | Dm C Am | Dm |

 
อยู่กับความเ
Dm 
หงา 
 
เหมือน
C 
คนที่เมาน้ำ
Dm 
ตา
 
ผู้หญิงชื่อกรณิ
Gm 
การ์ 
 
ปาดน้ำตามาราดดว
Am 
งใจ
 
มาอยู่มา
F 
พัก ทำให้รักมาก แล้วก็จา
Gm 
กไป
 
เกิด
G7 
มาไม่เคยโด
Gm 
นใคร 
 
ทำใจพี่เจ็บอย่าง
C 
นี้

 
รักกันนา
Dm 
นปี 
 
ไม่
C 
มีความหมายหรื
Dm 
อไร
 
ผู้ชายที่มีแ
Gm 
ต่ให้ 
 
ผิดเรื่องใดจึงไม่ปร
Am 
าณี
 
เขาดีแค่ไ
F 
หน 
 
จึงกล้านอกใจผู้ชายค
Gm 
นนี้
 
แอบ
C 
คบ 
 
แอบทำย่ำ
Am 
ยี 
 
หนีตามเ
C 
ขาไปไ
Dm 
ม่ลา

 
*  
G 
กรณิการ์อยู่ไ
Dm 
หน 
 
หัวใจพี่ค
C 
ร่ำครวญ
F 
หา
 
ทุกทุ
Gm 
กที 
 
ที่เราเคยใกล้
Dm 
ชิด 
 
 
C 
 
มองนิ
Dm 
ดนิด 
 
ยังสะกิดน้ำ
Gm 
ตา
 
เจ้าหลงผิด
F 
ไป 
 
หรือตั้งใจหนี
Dm 
หน้า
 
ช่วยกลับ
Gm 
มา 
 
เล่า
G7 
ให้ฟังได้ไ
C 
หม

 
** ถูกรอยความ
Dm 
หลัง 
 
สั่ง
C 
คำกับใจทุ
Dm 
กวัน
 
ให้ตามเจ้าคืนรั
Gm 
กกัน 
 
ปลูกต้นฝันแทนต้นทำ
Am 
ใจ
 
อกพี่ที่
F 
ช้ำ 
 
แต่ยังท่องจำคำว่า
Gm 
อภัย
 
อยากก
C 
อดรับเจ้าคื
Am 
นใจ
 
ได้ยินไ
C 
หมน้องกร
Dm 
ณิการ์

INSTRU | Dm | Dm |
INSTRU | Dm C | Dm | Gm Am |
INSTRU | Am C | Dm |

( *, ** )

 
อยากกอดรับเจ้าคื
Am 
นใจ
 
กลับมาได้ไ
C 
หม 
 
น้
F 
องกรณิการ์

OUTRO | Dm C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
อยู่กับความเหงา เหมือนคนที่เมาน้ำตา
ผู้หญิงชื่อกรณิการ์ ปาดน้ำตามาราดดวงใจ
มาอยู่มาพัก ทำให้รักมาก แล้วก็จากไป
เกิดมาไม่เคยโดนใคร ทำใจพี่เจ็บอย่างนี้

รักกันนานปี ไม่มีความหมายหรือไร
ผู้ชายที่มีแต่ให้ ผิดเรื่องใดจึงไม่ปราณี
เขาดีแค่ไหน จึงกล้านอกใจผู้ชายคนนี้
แอบคบ แอบทำย่ำยี หนีตามเขาไปไม่ลา

* กรณิการ์อยู่ไหน หัวใจพี่คร่ำครวญหา
ทุกทุกที ที่เราเคยใกล้ชิด
มองนิดนิด ยังสะกิดน้ำตา
เจ้าหลงผิดไป หรือตั้งใจหนีหน้า
ช่วยกลับมา เล่าให้ฟังได้ไหม

** ถูกรอยความหลัง สั่งคำกับใจทุกวัน
ให้ตามเจ้าคืนรักกัน
ปลูกต้นฝันแทนต้นทำใจ
อกพี่ที่ช้ำ แต่ยังท่องจำคำว่าอภัย
อยากกอดรับเจ้าคืนใจ
ได้ยินไหมน้องกรณิการ์

(ดนตรี)

( *, ** )

อยากกอดรับเจ้าคืนใจ
กลับมาได้ไหมน้องกรณิการ์
เพลง : กรณิการ์
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
คำร้อง-ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
มนต์แคน แก่นคูน - คอร์ด เนื้อเพลง
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend