หน้าแรก » มนต์แคน แก่นคูน » คอร์ดเพลง กรณิการ์ – มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง กรณิการ์ – มนต์แคน แก่นคูน

คอร์ดเพลง กรณิการ์
ศิลปิน มนต์แคน แก่นคูน
คอร์ดเพลงลูกทุ่ง

คีย์คอร์ดเพลง กรณิการ์ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | Dm | Gm | Am | Dm |
INTRO | Dm C | Dm | Gm Am |
INTRO | Dm C Am | Dm |

 
อยู่กับความเ
Dm 
หงา 
 
เหมือน
คนที่เมาน้ำ
Dm 
ตา
 
ผู้หญิงชื่อกรณิ
Gm 
การ์ 
 
ปาดน้ำตามาราดดว
Am 
งใจ
 
มาอยู่มา
พัก ทำให้รักมาก แล้วก็จา
Gm 
กไป
 
เกิด
G7 
มาไม่เคยโด
Gm 
นใคร 
 
ทำใจพี่เจ็บอย่าง
นี้

 
รักกันนา
Dm 
นปี 
 
ไม่
มีความหมายหรื
Dm 
อไร
 
ผู้ชายที่มีแ
Gm 
ต่ให้ 
 
ผิดเรื่องใดจึงไม่ปร
Am 
าณี
 
เขาดีแค่ไ
หน 
 
จึงกล้านอกใจผู้ชายค
Gm 
นนี้
 
แอบ
คบ 
 
แอบทำย่ำ
Am 
ยี 
 
หนีตามเ
ขาไปไ
Dm 
ม่ลา

 
*  
กรณิการ์อยู่ไ
Dm 
หน 
 
หัวใจพี่ค
ร่ำครวญ
หา
 
ทุกทุ
Gm 
กที 
 
ที่เราเคยใกล้
Dm 
ชิด 
 
 
 
มองนิ
Dm 
ดนิด 
 
ยังสะกิดน้ำ
Gm 
ตา
 
เจ้าหลงผิด
ไป 
 
หรือตั้งใจหนี
Dm 
หน้า
 
ช่วยกลับ
Gm 
มา 
 
เล่า
G7 
ให้ฟังได้ไ
หม

 
** ถูกรอยความ
Dm 
หลัง 
 
สั่ง
คำกับใจทุ
Dm 
กวัน
 
ให้ตามเจ้าคืนรั
Gm 
กกัน 
 
ปลูกต้นฝันแทนต้นทำ
Am 
ใจ
 
อกพี่ที่
ช้ำ 
 
แต่ยังท่องจำคำว่า
Gm 
อภัย
 
อยากก
อดรับเจ้าคื
Am 
นใจ
 
ได้ยินไ
หมน้องกร
Dm 
ณิการ์

INSTRU | Dm | Dm |
INSTRU | Dm C | Dm | Gm Am |
INSTRU | Am C | Dm |

( *, ** )

 
อยากกอดรับเจ้าคื
Am 
นใจ
 
กลับมาได้ไ
หม 
 
น้
องกรณิการ์

OUTRO | Dm C | Dm | Dm |

เนื้อเพลง
อยู่กับความเหงา เหมือนคนที่เมาน้ำตา
ผู้หญิงชื่อกรณิการ์ ปาดน้ำตามาราดดวงใจ
มาอยู่มาพัก ทำให้รักมาก แล้วก็จากไป
เกิดมาไม่เคยโดนใคร ทำใจพี่เจ็บอย่างนี้

รักกันนานปี ไม่มีความหมายหรือไร
ผู้ชายที่มีแต่ให้ ผิดเรื่องใดจึงไม่ปราณี
เขาดีแค่ไหน จึงกล้านอกใจผู้ชายคนนี้
แอบคบ แอบทำย่ำยี หนีตามเขาไปไม่ลา

* กรณิการ์อยู่ไหน หัวใจพี่คร่ำครวญหา
ทุกทุกที ที่เราเคยใกล้ชิด
มองนิดนิด ยังสะกิดน้ำตา
เจ้าหลงผิดไป หรือตั้งใจหนีหน้า
ช่วยกลับมา เล่าให้ฟังได้ไหม

** ถูกรอยความหลัง สั่งคำกับใจทุกวัน
ให้ตามเจ้าคืนรักกัน
ปลูกต้นฝันแทนต้นทำใจ
อกพี่ที่ช้ำ แต่ยังท่องจำคำว่าอภัย
อยากกอดรับเจ้าคืนใจ
ได้ยินไหมน้องกรณิการ์

(ดนตรี)

( *, ** )

อยากกอดรับเจ้าคืนใจ
กลับมาได้ไหมน้องกรณิการ์
เพลง : กรณิการ์
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
คำร้อง-ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
มนต์แคน แก่นคูน - คอร์ด เนื้อเพลง
เพิ่มไว้ในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน

🎸 คอร์ดเพลงแนะนำ :