คอร์ดเพลง ยังจำ..ทุกสิ่งที่เธอลืม – มนต์แคน แก่นคูน

  
Text   

INTRO | F | Dm | Gm Bb | C |
INTRO | F | Am | Dm | Gm C | F |

 
ถอยมาไ
F 
กลดึงตัว
Dm 
อ้าย 
 
 
Bb 
ตั้งแต่วันอก
C 
หัก
 
หน้าที่คน
F 
ฮัก 
 
จบตั้ง
Dm 
แต่ 
 
วันที่เ
Bb 
ธอรับเขาเข้า
C 
มา
 
ความเป็น
Dm 
จริง 
 
อ้ายคว
Am 
รทิ้ง 
 
ทุกคำสัญ
C 
ญา
 
แต่ต้องรีบกลั
Bb 
บมา 
 
แค่ข่าวมาว่า..น้ำตาเธอไ
C 
หล

 
บ่ว่าจัก
F 
คำ 
 
บ่ถามใด
Dm 
ๆ 
 
ด้
Bb 
วยเข้าใจทุกอ
C 
ย่าง
 
แค่เพียงเห็นเ
F 
งา 
 
ความเหงาใ
Dm 
นตา
 
บ่ต้อง
Bb 
บอกกะพอเข้าใ
C 
 
คำว่าดู
Dm 
แล 
 
ตลอด
Am 
ชีวิต 
 
ที่เคยพูดไ
C 
ว้
 
สินานเท่
Gm 
าใด 
 
ความห
C 
มายตรงที่บอกทุก
F 
คำ

 
* อ้ายยั
Bb 
งจำ 
 
ยังจำทุกความเป็
Am 
นเธอ
 
เพลงอี
Gm 
หยังชอบฟังเ
Am 
สมอ
 
ร้านใดที่
Dm 
เธอชอบไปนั่งปร
Gm 
ะจำ
C 
 
มีโอ
Dm 
กาสใกล้เธอทุ
Am 
กที 
 
เจอแ
Dm 
ต่สิ่งดีดี 
 
ทุก
Bb 
ยาม
 
ทุกรอยควา
Am 
มจำ 
 
คอยย้ำบอก
C 
ใจ 
 
ให้ดูแ
F 
ลเธอ
C 
 
F 

 
** ฮักในใ
F 
จ 
 
บ่มีมื้
Dm 
อจบ 
 
เจ็
Bb 
บก็ยังห่วงใ
C 
 
ติดตามถามท
F 
วง 
 
คอยเป็น
Dm 
ห่วง 
 
พยา
Bb 
ยามกลับมาพบเ
C 
จอ
 
มีควา
Dm 
มสุข 
 
ที่ได้จ
Am 
ดจำ 
 
และทำเพื่อเ
C 
ธอ
 
เต็มที่เต็มใจเ
Gm 
สมอ 
 
แม้เ
C 
ธอจะลืม
F 
ก็ตาม

INSTRU | F | Am Gm | Dm Am | Dm C |
INSTRU | F Dm | C Am | Gm C | F |

( *, ** )

OUTRO | F | Am | Gm C | F | F |

เนื้อเพลง
ถอยมาไกลดึงตัวอ้าย ตั้งแต่วันอกหัก
หน้าที่คนฮัก จบตั้งแต่ วันที่เธอรับเขาเข้ามา
ความเป็นจริง อ้ายควรทิ้ง ทุกคำสัญญา
แต่ต้องรีบกลับมา แค่ข่าวมาว่า..น้ำตาเธอไหล

บ่ว่าจักคำ บ่ถามใดใด ด้วยเข้าใจทุกอย่าง
แค่เพียงเห็นเงา ความเหงาในตา บ่ต้องบอกกะพอเข้าใจ
คำว่าดูแล ตลอดชีวิต ที่เคยพูดไว้
สินานเท่าใด ความหมายตรงที่บอกทุกคำ

อ้ายยังจำ ยังจำทุกความเป็นเธอ
เพลงอีหยังชอบฟังเสมอ ร้านใดที่เธอชอบไปนั่งประจำ
มีโอกาสใกล้เธอทุกที เจอแต่สิ่งดีดี ทุกยาม
ทุกรอยความจำ คอยย้ำบอกใจ ให้ดูแลเธอ

ฮักในใจ บ่มีมื้อจบ เจ็บก็ยังห่วงใย
ติดตามถามทวง คอยเป็นห่วง พยายามกลับมาพบเจอ
มีความสุข ที่ได้จดจำ และทำเพื่อเธอ
เต็มที่เต็มใจเสมอ แม้เธอจะลืมก็ตาม

อ้ายยังจำ ยังจำทุกความเป็นเธอ
เพลงอีหยังชอบฟังเสมอ ร้านใดที่เธอชอบไปนั่งประจำ
มีโอกาสใกล้เธอทุกที เจอแต่สิ่งดีดี ทุกยาม
ทุกรอยความจำ คอยย้ำบอกใจ ให้ดูแลเธอ

ฮักในใจ บ่มีมื้อจบ เจ็บก็ยังห่วงใย
ติดตามถามทวง คอยเป็นห่วง พยายามกลับมาพบเจอ
มีความสุข ที่ได้จดจำ และทำเพื่อเธอ
เต็มที่เต็มใจเสมอ แม้เธอจะลืมก็ตาม
เพลง : ยังจำ..ทุกสิ่งที่เธอลืม
ศิลปิน : มนต์แคน แก่นคูน
คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
มนต์แคน แก่นคูน - ยังจำ..ทุกสิ่งที่เธอลืม - คอร์ด เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend