คอร์ดเพลง ไปกันใหญ่ (Crush) Slapkiss feat. ต้องตา Plastic Plastic

  
Text   
คอร์ดเพลง ไปกันใหญ่ (Crush) ศิลปิน Slapkiss คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m C#m D E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m C#m | D E | ( 4 Times )

F#m 
ใกล้ไปคงจะ
C#m 
ไม่ดี เท่าไหร่ เห
D 
มือนว่าใจหวั่นไ
A 
หว
 
เตือน
F#m 
ตัวเอง 
 
เรื่องสถานะ
C#m 
หัวใจ 
 
ต้
D 
องเป็นเพื่อนที่
A 
ดี
F#m 
แต่ 
 
ถ้าเธอเห็นฉันมี
C#m 
ท่าที 
 
 
D 
ดูแปลกไปบางค
A 
รั้ง
 
นั่นก็
F#m 
เพราะ 
 
คนที่เธอนั้น
C#m 
เคยสนิท 
 
 
D 
รู้สึกไม่เหมือนเ
A 
ดิม

A 
เปลี่ยนไปแล้วทั้ง
C#m 
หัวใจ 
 
D 
พื่อนที่เธอไว้ใ
E 
จคนนี้
A 
เปลี่ยนจากเพื่อนที่
C#m 
แสนดี 
 
D 
ลายเป็นคนที่
Dm 
คิดเกินเลย
 
ขอ
F#m 
โทษที่รักข้าง
C#m 
ในใจ 
 
D 
ก็บอาการไม่ไ
Dm 
หวจริงๆ
 
มัน
C#m 
อยากให้เธอ
F#m 
เข้าใจ 
 
ว่า
D 
ฉันชอบเธอจ
A 
ริงๆ

 
ดีแค่
F#m 
ไหน 
 
ที่ได้เป็นเพื่อนที่
C#m 
เธอสนิท
 
ใกล้
D 
ชิดได้ตามต้องก
A 
าร
 
ทร
F#m 
มาน 
 
ที่เรื่องของเรามี
C#m 
เส้นตรงกลาง
 
ที่
D 
ฉันไม่อาจข้าม
A 
ไป

F#m 
  ความสัมพันธ์ที่ยาวนาน 
 
 
C#m 
  เริ่มเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
D 
  รักคงค่อยๆ ก่อตัว และ
E 
พังคำว่า 
 
เพื่อนกันตลอดกาล
F#m 
  อย่าหาว่าฉันเป็นคนพาล 
 
 
C#m 
  ก็อยู่ใกล้เธอมาตั้งนาน
D 
  ใครเข้ามาใกล้ 
 
หรือเอาเธอ
A 
ไป กูชาร์จพลัง ฟ้องอาจารย์

F#m 
  ขอโทษแล้วกันที่ชอบเธอ 
 
 
C#m 
  เธอคงอึดอัดที่ต้องเจอ
D 
  ถ้ารักมันห้ามกันได้ 
 
ฉัน
E 
คงไม่ต้องคิดถึงจนหน้าเบลอ
Bm 
  ความรู้สึกใน 4 ปี  
C#m 
  รวมมาเป็นเพลง 4 นาที
D 
  ความในใจ ที่ฉันมี  
E 
  หัวใจของฉันคนนี้
 
  มันเลิกเป็นเพื่อนกับเธอไปแล้ว ฉันทำยังไงดี อะ
 

A 
เปลี่ยนไปแล้วทั้ง
C#m 
หัวใจ 
 
D 
พื่อนที่เธอไว้ใ
E 
จคนนี้
A 
เปลี่ยนจากเพื่อนที่
C#m 
แสนดี 
 
D 
ลายเป็นคนที่
Dm 
คิดเกินเลย
 
ขอ
F#m 
โทษที่รักข้าง
C#m 
ในใจ 
 
D 
ก็บอาการไม่ไ
Dm 
หวจริงๆ
 
มัน
C#m 
อยากให้เธอ
F#m 
เข้าใจ 
 
ว่า
D 
ฉันชอบเธอจ
A 
ริงๆ

INSTRU | A C#m | D Dm |
INSTRU | F#m C#m | D E |
INSTRU | A C#m | D Dm |
INSTRU | C#m F#m | Bm F#7 |

B 
เปลี่ยนไปแล้วทั้ง
D#m 
หัวใจ 
 
E 
พื่อนที่เธอไว้ใ
F# 
จคนนี้
B 
เปลี่ยนจากเพื่อนที่
Em 
แสนดี 
 
E 
ลายเป็นคนที่
Em 
คิดเกินเลย
 
ขอ
Gm 
โทษที่รักข้าง
D#m 
ในใจ 
 
E 
ก็บอาการไม่
Em 
ไหวจริงๆ
 
มัน
D#m 
อยากให้เธอ
G#m 
เข้าใจ 
 
ว่า
C 
ฉันชอบเ
A 
ธอ
 
ว่า
F# 
ฉันชอบเ
A 
ธอ

B 
เปลี่ยนไปแล้วทั้ง
D#m 
หัวใจ
E 
da da da da da da da
 
เพื่อนที่เ
F# 
ธอไว้ใจคนนี้
B 
เปลี่ยนจากเพื่อนที่
D#m 
แสนดี
E 
da da da da da da da
 
กลายเป็นคนที่
Em 
คิดเกินเลย
G#m 
da da da da  
D#m 
da da da
E 
เก็บอาการไม่
Em 
ไหวจริงๆ 
 
มัน
D#m 
อยาก 
 
ให้เธอ
G#m 
เข้าใจ
 
ว่า
C#m 
ฉันชอบเ
F# 
ธอจ
B 
ริงๆ

G#m 
da da da da  
D#m 
da 
 
da
E 
da da da da  
Em 
da da da da
D#m 
da da da da  
G#m 
da
E 
da da  
F# 
da da da

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไปกันใหญ่ (Crush)


ใกล้ไปคงจะไม่ดี เท่าไหร่ เหมือนว่าใจหวั่นไหว
เตือนตัวเอง เรื่องสถานะหัวใจ ต้องเป็นเพื่อนที่ดี
แต่ ถ้าเธอเห็นฉันมีท่าที ดูแปลกไปบางครั้ง
นั่นก็เพราะ คนที่เธอนั้นเคยสนิท รู้สึกไม่เหมือนเดิม

เปลี่ยนไปแล้วทั้งหัวใจ เพื่อนที่เธอไว้ใจคนนี้
เปลี่ยนจากเพื่อนที่แสนดี กลายเป็นคนที่คิดเกินเลย
ขอโทษที่รักข้างในใจ เก็บอาการไม่ไหวจริงๆ
มันอยาก ให้เธอเข้าใจ ว่าฉันชอบเธอจริงๆ

ดีแค่ไหน ที่ได้เป็นเพื่อนที่เธอสนิท
ใกล้ชิดได้ตามต้องการ
ทรมาน ที่เรื่องของเรามีเส้นตรงกลาง
ที่ฉันไม่อาจข้ามไป

ความสัมพันธ์ที่ยาวนาน เริ่มเปลี่ยนไปตามฤดูกาล
รักคงค่อยๆ ก่อตัว และพังคำว่า เพื่อนกันตลอดกาล
อย่าหาว่าฉันเป็นคนพาล ก็อยู่ใกล้เธอมาตั้งนาน
ใครเข้ามาใกล้ หรือเอาเธอไป กูชาร์จพลัง ฟ้องอาจารย์

ขอโทษแล้วกันที่ชอบเธอ เธอคงอึดอัดที่ต้องเจอ
ถ้ารักมันห้ามกันได้ ฉันคงไม่ต้องคิดถึงจนหน้าเบลอ
ความรู้สึกใน 4 ปี รวมมาเป็นเพลง 4 นาที
ความในใจ ที่ฉันมี หัวใจของฉันคนนี้
มันเลิกเป็นเพื่อนกับเธอไปแล้ว ฉันทำยังไงดี อะ

เปลี่ยนไปแล้วทั้งหัวใจ เพื่อนที่เธอไว้ใจคนนี้
เปลี่ยนจากเพื่อนที่แสนดี กลายเป็นคนที่คิดเกินเลย
ขอโทษที่รักข้างในใจ เก็บอาการไม่ไหวจริงๆ
มันอยากให้เธอเข้าใจ ว่าฉันชอบเธอจริงๆ

( ดนตรี )

เปลี่ยนไปแล้วทั้งหัวใจ เพื่อนที่เธอไว้ใจคนนี้
เปลี่ยนจากเพื่อนที่แสนดี กลายเป็นคนที่คิดเกินเลย
ขอโทษที่รักข้างในใจ เก็บอาการไม่ไหวจริงๆ
มันอยาก ให้เธอเข้าใจ ว่าฉันชอบเธอ ว่าฉันชอบเธอ

เปลี่ยนไปแล้วทั้งหัวใจ
da da da da da da da
เพื่อนที่เธอไว้ใจคนนี้
เปลี่ยนจากเพื่อนที่แสนดี
da da da da da da da
กลายเป็นคนที่คิดเกินเลย
da da da da da da da
เก็บอาการไม่ไหวจริงๆ มันอยาก ให้เธอเข้าใจ
ว่าฉันชอบเธอจริงๆ

da da da da da da da
da da da da da da da

มิวสิควิดีโอ ไปกันใหญ่ (Crush) Slapkiss

เพลง : ไปกันใหญ่ (Crush) (คอร์ด)
ศิลปิน : Slapkiss
Lyrics : Slapkiss
Composer : Pinmanus
ติดต่องานศิลปิน : 093-192-9669, 08-12345-966
คอร์ดเพลง ไปกันใหญ่ (Crush) Slapkiss
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend