คอร์ดเพลง ออกมาเถอะเธอ พ็อก บิ๊กอายส์

  
Text   
คอร์ดเพลง ออกมาเถอะเธอ ศิลปิน พ็อก บิ๊กอายส์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C G F Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C | G | F G | C |

C 
รู้ดีว่าบางทีเธอมีควา
G 
มสุข
 
แต่
F 
สุขจริงๆ 
 
หรือ
G 
ชั่วคราวเท่า
C 
นั้น
C 
เสพติดความรักไม่ต่างอะไ
G 
รกัน
 
กับเสพติด
Am 
ยามึนเมา
F 
รู้ว่ามันไม่
G 
ดีแต่ยังไม่ยอ
C 
มหยุด

 
ทำไมเ
F 
ราจึงปล่อยให้คนคนนึง
 
ทำร้
G 
ายกันได้นานขนา
Am 
ดนี้
 
ความสัม
F 
พันธ์ที่มีเธอเองก็รู้
G 
ดีว่ามันจบอ
C 
ย่างไร
 
หาก
F 
มันไม่ชัดเ
G 
จน 
 
เธอเองที่
Am 
เสียใจ
 
เธอเคย
F 
มีความสุขมากม
G 
ายกว่าที่เ
C 
ป็นอยู่ 
 
 
G 

 
เดินออก
C 
มาซะเถอะเธอ
 
ที่ตรง
G 
นั้น 
 
ไม่ใช่ที่ของเธอ
 
อย่า
Am 
ฝืน 
 
รักคนอื่นที่เ
F 
ขาไม่ได้รักเธอ
 
หลุดออก
C 
ไปใช้ชีวิตของเธอ
 
ชี
G 
วิตเธอมีค่าเสมอ 
 
ไม่มีใ
Am 
ครด้อยค่าเธอ
 
นอกจากเ
F 
ธอ.
G 
..ด้อยค่าตัวเ
C 
อง 
 
 
G 

C 
มันต้องจบลงไปในที่
G 
สุด
F 
สุดทางไม่อาจ
G 
ทำให้สมห
C 
วัง
C 
ออกจากความสัมพันธ์ที่บั่นท
G 
อนพลัง
 
มันอาจต้อง
Am 
ใช้เวลา 
 
แต่สุดท้
F 
ายมันก็คุ้ม
G 
ค่าที่
C 
สุด

 
ทำไมเ
F 
ราจึงปล่อยให้คนคนนึง
 
ทำร้
G 
ายกันได้นานขนา
Am 
ดนี้
 
ความสัม
F 
พันธ์ที่มีเธอเองก็รู้
G 
ดีว่ามันจบอ
C 
ย่างไร
 
หาก
F 
มันไม่ชัดเ
G 
จน 
 
เธอเองที่
Am 
เสียใจ
 
เธอเคย
F 
มีความสุขมากม
G 
ายกว่าที่เ
C 
ป็นอยู่ 
 
 
G 

 
เดินออก
C 
มาซะเถอะเธอ
 
ที่ตรง
G 
นั้น 
 
ไม่ใช่ที่ของเธอ
 
อย่า
Am 
ฝืน 
 
รักคนอื่นที่เ
F 
ขาไม่ได้รักเธอ
 
หลุดออก
C 
ไปใช้ชีวิตของเธอ
 
ชี
G 
วิตเธอมีค่าเสมอ 
 
ไม่มีใ
Am 
ครด้อยค่าเธอ
 
นอกจากเ
F 
ธอ.
G 
..ด้อยค่าตัวเ
C 
อง

INSTRU | F G | Am | F G | C |
INSTRU | F G | Am | F G | C | G |

 
เดินออก
C 
มาซะเถอะเธอ
 
ที่ตรง
G 
นั้น 
 
ไม่ใช่ที่ของเธอ
 
อย่า
Am 
ฝืน 
 
รักคนอื่นที่เ
F 
ขาไม่ได้รักเธอ

 
เดินออก
C 
ไปใช้ชีวิตของเธอ
 
ชี
G 
วิตเธอมีค่าเสมอ 
 
ไม่มีใ
Am 
ครด้อยค่าเธอ
 
นอกจากเ
F 
ธอ.
G 
..ด้อยค่าตัวเ
C 
อง

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ออกมาเถอะเธอ


รู้ดีว่าบางทีเธอมีความสุข
แต่สุขจริงๆ หรือชั่วคราวเท่านั้น
เสพติดความรักไม่ต่างอะไรกัน
กับเสพติดยามึนเมา
รู้ว่ามันไม่ดีแต่ยังไม่ยอมหยุด

ทำไมเราจึงปล่อยให้คนคนนึง
ทำร้ายกันได้นานขนาดนี้
ความสัมพันธ์ที่มีเธอเองก็รู้ดีว่ามันจบอย่างไร
หากมันไม่ชัดเจน เธอเองที่เสียใจ
เธอเคยมีความสุขมากมายกว่าที่เป็นอยู่

เดินออกมาซะเถอะเธอ
ที่ตรงนั้น ไม่ใช่ที่ของเธอ
อย่าฝืน รักคนอื่นที่เขาไม่ได้รักเธอ
หลุดออกไปใช้ชีวิตของเธอ
ชีวิตเธอมีค่าเสมอ ไม่มีใครด้อยค่าเธอ
นอกจากเธอ..ด้อยค่าตัวเอง

มันต้องจบลงไปในที่สุด
สุดทางไม่อาจทำให้สมหวัง
ออกจากความสัมพันธ์ที่บั่นทอนพลัง
มันอาจต้องใช้เวลา แต่สุดท้ายมันก็คุ้มค่าที่สุด

ทำไมเราจึงปล่อยให้คนคนนึง
ทำร้ายกันได้นานขนาดนี้
ความสัมพันธ์ที่มีเธอเองก็รู้ดีว่ามันจบอย่างไร
หากมันไม่ชัดเจน เธอเองที่เสียใจ
เธอเคยมีความสุขมากมายกว่าที่เป็นอยู่

เดินออกมาซะเถอะเธอ
ที่ตรงนั้น ไม่ใช่ที่ของเธอ
อย่าฝืน รักคนอื่นที่เขาไม่ได้รักเธอ
หลุดออกไปใช้ชีวิตของเธอ
ชีวิตเธอมีค่าเสมอ ไม่มีใครด้อยค่าเธอ
นอกจากเธอ..ด้อยค่าตัวเอง

( ดนตรี )

เดินออกมาซะเถอะเธอ
ที่ตรงนั้น ไม่ใช่ที่ของเธอ
อย่าฝืน รักคนอื่นที่เขาไม่ได้รักเธอ
หลุดออกไปใช้ชีวิตของเธอ
ชีวิตเธอมีค่าเสมอ ไม่มีใครด้อยค่าเธอ
นอกจากเธอ..ด้อยค่าตัวเอง

มิวสิควิดีโอ ออกมาเถอะเธอ พ็อก บิ๊กอายส์

เพลง : ออกมาเถอะเธอ (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : พ็อก บิ๊กอายส์
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานศิลปิน : 062-384935
คอร์ดเพลง ออกมาเถอะเธอ พ็อก บิ๊กอายส์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend