คอร์ดเพลง ซอม เนม สุรพงศ์

  
Text   
คอร์ดเพลง ซอม ศิลปิน เนม สุรพงศ์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย G Em C D Am Bm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D |
INTRO | G | Em | C | D | D |

G 
หล่า.. 
 
เป็นตาฮักแท้
Em 
หล่า
 
เพียงแค่ได้พบห
C 
น้า 
 
บอกเลยว่ามักเบิ่
D 
ดใจ
G 
เบิ่ง 
 
แฮ่งเบิ่งแฮ่งตาฮัก
Em 
หลาย
 
เบิ่งยามเจ้าเขินอ
C 
าย 
 
แฮ่งอยากทำความรู้
D 
จัก
 
กับเจ้าเด้.
G 
..หล่า

 
บ่
Am 
มักกันกะบ่ว่า 
 
แต่อ้าย
Em 
ขอแนมหน้าหวานๆ
C 
ถือสะว่าให้ทาน 
 
กับ
D 
คนหัวใจเซอๆ

 
ขอให้อ้ายได้ซ
G 
อม 
 
ซอมเบิ่งเจ้า
Em 
คักๆ
 
ซอมเบิ่งความเป็น
Am 
ตาฮัก 
 
พอได้ตื่มแฮงใน
D 
หัวใจ
 
ขอให้อ้ายได้ซ
G 
อม 
 
ซอมเบิ่งเจ้าได้
Bm 
ไหม
 
เบิ่งฮอยยิ้มหวานใ
Em 
กล้ๆ 
 
คงบ่ล่วงเกินไปดอกห
D 
นอ
 
ให้ถอยกะคงสิย
G 
าก 
 
กะเจ้าตาฮัก
Em 
กะด้อ
 
ขอสิทธิ์แค่ซอม
Am 
ได้บ่.. 
 
 
D 
 
บ่ว่ากันเนาะ แนวคนมันมัก..
 

INSTRU | G | Em | C | D |

G 
เป็น.. 
 
เกียรติในหัวใจอ้า
Em 
ยคัก
 
เทื่อเดียวที่เจ้าเอิ้น
C 
ทัก 
 
กะเป็นเกียรติคักแล้ว
D 
ละ
G 
อ้าย คนผู้ฮ้าย ห่างไกลสา
Em 
ยตา
 
มันบ่สมน้องห
C 
ล่า 
 
มีวาสนา
D 
ส่ำนี้
 
ส่ำเห็นนิ่
G 
ละ..

 
บ่
Am 
มักกันกะบ่ว่า 
 
แต่อ้าย
Em 
ขอแนมหน้าหวานๆ
C 
ถือสะว่าให้ทาน 
 
กับ
D 
คนหัวใจเซอๆ

 
ขอให้อ้ายได้ซ
G 
อม 
 
ซอมเบิ่งเจ้า
Em 
คักๆ
 
ซอมเบิ่งความเป็น
Am 
ตาฮัก 
 
พอได้ตื่มแฮงใน
D 
หัวใจ
 
ขอให้อ้ายได้ซ
G 
อม 
 
ซอมเบิ่งเจ้าได้
Bm 
ไหม
 
เบิ่งฮอยยิ้มหวานใ
Em 
กล้ๆ 
 
คงบ่ล่วงเกินไปดอกห
D 
นอ
 
ให้ถอยกะคงสิย
G 
าก 
 
กะเจ้าตาฮัก
Em 
กะด้อ
 
ขอสิทธิ์แค่ซอม
Am 
ได้บ่.. 
 
 
D 
 
บ่ว่ากันเนาะ แนวคนมันมัก..
 

INSTRU | G | Em | Am | D |

G 
ซอม 
 
ซอมเจ้าผู้จบผู้แจ่มในใจอ้ายจั่งได้
Em 
ซอม
 
ซอมเป็นตาเบิ่งและเป็นตาบายอ้ายจั่งได้ม
C 
อง
 
มองน้องผู้งามถืกใจอิหลิ อ้ายจั่งได้เ
D 
บิ่ง
 
จั่งได้แนม จั่งได้ซอม  
 

G 
ซอม 
 
ซอมเจ้าผู้จบผู้แจ่มในใจอ้ายจั่งได้
Em 
ซอม
 
ซอมเป็นตาเบิ่งและเป็นตาบายอ้ายจั่งได้ม
C 
อง
 
มองน้องผู้งามถืกใจอิหลิ อ้ายจั่งได้เ
D 
บิ่ง
 
จั่งได้แนม จั่งได้ซอม  
 

 
ขอให้อ้ายได้ซ
G 
อม 
 
ซอมเบิ่งเจ้า
Em 
คักๆ
 
ซอมเบิ่งความเป็น
Am 
ตาฮัก 
 
พอได้ตื่มแฮงใน
D 
หัวใจ
 
ขอให้อ้ายได้ซ
G 
อม 
 
ซอมเบิ่งเจ้าได้
Bm 
ไหม
 
เบิ่งฮอยยิ้มหวานใ
Em 
กล้ๆ 
 
คงบ่ล่วงเกินไปดอกห
D 
นอ
 
ให้ถอยกะคงสิย
G 
าก 
 
กะเจ้าตาฮัก
Em 
กะด้อ
 
ขอสิทธิ์แค่ซอม
Am 
ได้บ่.. 
 
 
D 
 
บ่ว่ากันเนาะ แนวคนมันมัก..
 

OUTRO | G | Em | C | D | D | G |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ซอม


หล่า.. เป็นตาฮักแท้หล่า
เพียงแค่ได้พบหน้า บอกเลยว่ามักเบิ่ดใจ
เบิ่ง แฮ่งเบิ่งแฮ่งตาฮักหลาย
เบิ่งยามเจ้าเขินอาย แฮ่งอยากทำความรู้จัก
กับเจ้าเด้..หล่า

บ่มักกันกะบ่ว่า แต่อ้ายขอแนมหน้าหวานๆ
ถือสะว่าให้ทาน กับคนหัวใจเซอๆ

ขอให้อ้ายได้ซอม ซอมเบิ่งเจ้าคักๆ
ซอมเบิ่งความเป็นตาฮัก พอได้ตื่มแฮงในหัวใจ
ขอให้อ้ายได้ซอม ซอมเบิ่งเจ้าได้ไหม
เบิ่งฮอยยิ้มหวานใกล้ๆ คงบ่ล่วงเกินไปดอกหนอ
ให้ถอยกะคงสิยาก กะเจ้าตาฮักกะด้อ
ขอสิทธิ์แค่ซอมได้บ่..
บ่ว่ากันเนาะ แนวคนมันมัก..

( ดนตรี )

เป็น.. เกียรติในหัวใจอ้ายคัก
เทื่อเดียวที่เจ้าเอิ้นทัก กะเป็นเกียรติคักแล้วละ
อ้าย คนผู้ฮ้าย ห่างไกลสายตา
มันบ่สมน้องหล่า มีวาสนาส่ำนี้
ส่ำเห็นนิ่ละ..

บ่มักกันกะบ่ว่า แต่อ้ายขอแนมหน้าหวานๆ
ถือสะว่าให้ทาน กับคนหัวใจเซอๆ

ขอให้อ้ายได้ซอม ซอมเบิ่งเจ้าคักๆ
ซอมเบิ่งความเป็นตาฮัก พอได้ตื่มแฮงในหัวใจ
ขอให้อ้ายได้ซอม ซอมเบิ่งเจ้าได้ไหม
เบิ่งฮอยยิ้มหวานใกล้ๆ คงบ่ล่วงเกินไปดอกหนอ
ให้ถอยกะคงสิยาก กะเจ้าตาฮักกะด้อ
ขอสิทธิ์แค่ซอมได้บ่..
บ่ว่ากันเนาะ แนวคนมันมัก..

( ดนตรี )

ซอม ซอมเจ้าผู้จบผู้แจ่มในใจอ้ายจั่งได้ซอม
ซอมเป็นตาเบิ่งและเป็นตาบายอ้ายจั่งได้มอง
มองน้องผู้งามถืกใจอิหลิ อ้ายจั่งได้เบิ่ง
จั่งได้แนม จั่งได้ซอม

ซอม ซอมเจ้าผู้จบผู้แจ่มในใจอ้ายจั่งได้ซอม
ซอมเป็นตาเบิ่งและเป็นตาบายอ้ายจั่งได้มอง
มองน้องผู้งามถืกใจอิหลิ อ้ายจั่งได้เบิ่ง
จั่งได้แนม จั่งได้ซอม

ขอให้อ้ายได้ซอม ซอมเบิ่งเจ้าคักๆ
ซอมเบิ่งความเป็นตาฮัก พอได้ตื่มแฮงในหัวใจ
ขอให้อ้ายได้ซอม ซอมเบิ่งเจ้าได้ไหม
เบิ่งฮอยยิ้มหวานใกล้ๆ คงบ่ล่วงเกินไปดอกหนอ
ให้ถอยกะคงสิยาก กะเจ้าตาฮักกะด้อ
ขอสิทธิ์แค่ซอมได้บ่..
บ่ว่ากันเนาะ แนวคนมันมัก..

มิวสิควิดีโอ ซอม เนม สุรพงศ์

เพลง : ซอม (คอร์ด)
ศิลปิน : เนม สุรพงศ์
เนื้อร้อง/ทำนอง : เนม สุรพงศ์
เรียบเรียง : พิศวัสต์ ตาวงศ์
FB: Name.Suraphong1998
คอร์ดเพลง ซอม เนม สุรพงศ์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend