คอร์ดเพลง น้องอย่าหวั่น พ็อก บิ๊กอายส์ x กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   


INTRO | C#m | C#m | C#m | C#m |
INTRO | E | C#m | A | B |
INTRO | E | C#m | A | B | B |

 
ก็ยังยืน
E 
ยัน คำเดิม เหมือนวันแรก
C#m 
ที่พบ
 
พี่อิหม้ายยอม
F#m 
หล๊บ ไปไหน ถ้าน้องหม้ายรับ
B 
รัก
 
ก็ยิ้มเธอหวานพัน
E 
นั้น น้องรู้หม้าย ทำใจพี่เสีย
C#m 
หลัก
 
เธอทำเด็กใ
A 
ต้ 
 
หัว
B 
ปัก 
 
รักสาวอิสานอย่างแ
E 
รง

 
หากอ้ายยืน
E 
ยัน ว่าฮัก น้องกะสิเปิ
C#m 
ดใจ
 
สิยอม
F#m 
ฮับฮัก เด็กใต้ สิให้บายแก้
B 
มแดง
 
แต่มีปัญ
E 
หา อยู่อย่างเดียว ที่น้องหวั่นใ
C#m 
จแฮง
 
ย้านใจอ้
A 
าย 
 
เปลี่ยนแ
B 
ปลง 
 
ในยามที่เราห่า
E 
งกัน

 
จะไกลแค่ไ
A 
หน น้องอย่าหวั่น เธอเท่านั้น
 
รักของฉัน มีเพียงแต่
G#m 
เธอ 
 
จะไม่เผลอจะไม่มอง
 
น้องได้ยินห
A 
ม้าย แม่เนื้อทอง เชื่อเถอะน้อง
 
ทุกสี่ห้องใจมีแค่เ
E 
ธอ มีเพียงเธอ เธอและฉัน
 
รักเธอจนเห
F#m 
ม็ดใจ 
 
แม้ห่างไกลอย่าได้ห
B 
วั่น
 
เพราะรักสาวอิสานอย่างแ
E 
รง 
 
 
B 

 
หากเธอยังห
E 
ม้าย มั่นใจ ในระยะ
C#m 
ทาง
 
พี่อิ
F#m 
แคบ ขายยาง มาขอแ
B 
ต่ง

 
สิแต่งเลย
E 
บ้อ
 
แต่งเห๊อะ ก่อนสินสอดอิ
C#m 
แพง
 
แต่งกะแ
A 
ต่ง
 
ถ้าแต่งแล้วย้
B 
ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วย
E 
กัน

INSTRU | A | B | G#m | C#m |
INSTRU | A | B | E | B |

 
จะไกลแค่ไ
A 
หน น้องอย่าหวั่น เธอเท่านั้น
 
รักของฉัน มีเพียงแต่
G#m 
เธอ 
 
จะไม่เผลอจะไม่มอง
 
น้องได้ยินห
A 
ม้าย แม่เนื้อทอง เชื่อเถอะน้อง
 
ทุกสี่ห้องใจมีแค่เ
E 
ธอ มีเพียงเธอ เธอและฉัน
 
รักเธอจนเห
F#m 
ม็ดใจ 
 
แม้ห่างไกลอย่าได้ห
B 
วั่น
 
เพราะรักสาวอิสานอย่างแ
E 
รง 
 
 
B 

 
หากเธอยังห
E 
ม้าย มั่นใจ ในระยะ
C#m 
ทาง
 
พี่อิ
F#m 
แคบ ขายยาง มาขอแ
B 
ต่ง

 
สิแต่งเลย
E 
บ้อ
 
แต่งเห๊อะ ก่อนสินสอดอิ
C#m 
แพง
 
แต่งกะแ
A 
ต่ง
 
ถ้าแต่งแล้วย้
B 
ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วย
E 
กัน

 
แต่งกะแ
A 
ต่ง
 
ถ้าแต่งแล้วย้
B 
ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วย
E 
กัน

C#m 
  น้องอย่าหวั่น 
 
น้องอย่าหวั่น
A 
  น้องอย่าหวั่น 
 
น้องอย่าหวั่น
C#m 
  น้องอย่าหวั่น น้องอย่าหวั่น  
B 

OUTRO | E | C#m | A | B |
OUTRO | E | C#m | A | B | B | E |


ก็ยังยืนยัน คำเดิม เหมือนวันแรกที่พบ
พี่อิหม้ายยอมหล๊บ ไปไหน ถ้าน้องหม้ายรับรัก
ก็ยิ้มเธอหวานพันนั้น น้องรู้หม้าย ทำใจพี่เสียหลัก
เธอทำเด็กใต้ หัวปัก รักสาวอิสานอย่างแรง

หากอ้ายยืนยัน ว่าฮัก น้องกะสิเปิดใจ
สิยอมฮับฮัก เด็กใต้ สิให้บายแก้มแดง
แต่มีปัญหา อยู่อย่างเดียว ที่น้องหวั่นใจแฮง
ย้านใจอ้าย เปลี่ยนแปลง ในยามที่เราห่างกัน

จะไกลแค่ไหน น้องอย่าหวั่น เธอเท่านั้น
รักของฉัน มีเพียงแต่เธอ จะไม่เผลอจะไม่มอง
น้องได้ยินหม้าย แม่เนื้อทอง เชื่อเถอะน้อง
ทุกสี่ห้องใจมีแค่เธอมีเพียงเธอ เธอและฉัน
รักเธอจนเหม็ดใจ แม้ห่างไกลอย่าได้หวั่น
เพราะรักสาวอิสานอย่างแรง

หากเธอยังหม้าย มั่นใจ ในระยะทาง
พี่อิแคบ ขายยาง มาขอแต่ง

สิแต่งเลยบ้อ
แต่งเห๊อะ ก่อนสินสอดอิแพง
แต่งกะแต่ง
ถ้าแต่งแล้วย้ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วยกัน

( ดนตรี )

จะไกลแค่ไหน น้องอย่าหวั่น เธอเท่านั้น
รักของฉัน มีเพียงแต่เธอ จะไม่เผลอจะไม่มอง
น้องได้ยินหม้าย แม่เนื้อทอง เชื่อเถอะน้อง
ทุกสี่ห้องใจมีแค่เธอมีเพียงเธอ เธอและฉัน
รักเธอจนเหม็ดใจ แม้ห่างไกลอย่าได้หวั่น
เพราะรักสาวอิสานอย่างแรง

หากเธอยังหม้าย มั่นใจ ในระยะทาง
พี่อิแคบ ขายยาง มาขอแต่ง

สิแต่งเลยบ้อ
แต่งเห๊อะ ก่อนสินสอดอิแพง
แต่งกะแต่ง
ถ้าแต่งแล้วย้ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วยกัน

แต่งกะแต่ง
ถ้าแต่งแล้วย้ายไปอยู่ปักษ์ใต้ด้วยกัน

น้องอย่าหวั่น น้องอย่าหวั่น
น้องอย่าหวั่น น้องอย่าหวั่น
น้องอย่าหวั่น น้องอย่าหวั่น

มิวสิควิดีโอ น้องอย่าหวั่น พ็อก บิ๊กอายส์ x กระต่าย

เพลง : น้องอย่าหวั่น
ศิลปิน : พ็อก บิ๊กอายส์ x กระต่าย พรรณนิภา
เรียบเรียง : จักรี อบมา
ติดต่องานแสดง : 082-8532307
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend