คอร์ดเพลง เลี้ยงดู พ็อก บิ๊กอายส์

  
Text   


Tune to Eb

 
ให้ทำอย่า
Em 
งไร 
 
เมื่อรักเธอไ
D 
ปหมดใ
C 
 
ให้ทำอย่า
Am 
งไร 
 
เมื่อความสวยใ
D 
สเธอได้คะแน
G 
นเต็ม
C 
เพียงอ้อนด้วยส
D 
ายตา 
 
ให้
Bm 
พาไปดูหนังฟังเ
Em 
พลง
 
เรื่องแค่
Am 
นี้เอง 
 
หรือจะขัดใ
B7 

 
ต้นเดือนไ
Em 
ม่รอ 
 
ให้งอนให้
D 
ง้อ 
 
ให้หน้าง
C 
อใส่
 
ค่ากินค่า
Am 
ใช้ ค่า Wi-
D 
Fi 
 
ไม่ให้ขาด
G 
ตอน
C 
เสื้อผ้าเ
D 
บื่อหรือยัง 
 
ให้บอก
Bm 
มานะแม่บัง
Em 
อร
 
ชุดนงชุด
Am 
นอน 
 
ที่ไม่ได้น
D 
อน 
 
ให้เธอพอใ
G 
จ 
 
 
Am 
 
D 

 
หน้า
C 
ที่ไม่เคยบกพร่อง
 
น้องก็ไม่เ
G 
คยจะเหลวไหล
 
รัก
C 
พี่คนเดียวตลอด
 
บอกรักและก
G 
อดก่อนออกไปไหน
 
พี่
Am 
มีหน้าที่เลี้ยงดู 
 
และพี่รัก
Bm 
หนูกว่าใ
Em 
คร
 
เป็นเด็ก
F 
ดีของพี่ต่อไปอย่าดื้ออย่
D 
าซน

 
เป็นอารมณ์
G 
ดีของพี่ต่อไป
 
เป็นกำลังใ
Em 
จด้วยความเดียงสา
 
ยิ้มเธอเป็น
C 
ดังคาถา 
 
สะกดความเหนื่อย
D 
ล้าให้หายไป
 
ให้พี่มีแ
G 
รงได้ทำงาน 
 
อยู่เป็นควา
Bm 
มสุขทาง
Em 
ใจ
 
ตลอ
Am 
ดไป
D 
   
 
จะคอยเลี้ย
G 
งดู

INSTRU | C | Bm Em | Am D | G |
INSTRU | C | Bm Em | Am D | G | G7 |

 
หน้า
C 
ที่ไม่เคยบกพร่อง
 
น้องก็ไม่เ
G 
คยจะเหลวไหล
 
รัก
C 
พี่คนเดียวตลอด
 
บอกรักและก
G 
อดก่อนออกไปไหน
 
พี่
Am 
มีหน้าที่เลี้ยงดู 
 
และพี่รัก
Bm 
หนูกว่าใ
Em 
คร
 
เป็นเด็ก
F 
ดีของพี่ต่อไปอย่าดื้ออย่
D 
าซน

 
เป็นอารมณ์
G 
ดีของพี่ต่อไป
 
เป็นกำลังใ
Em 
จด้วยความเดียงสา
 
ยิ้มเธอเป็น
C 
ดังคาถา 
 
สะกดความเหนื่อย
D 
ล้าให้หายไป
 
ให้พี่มีแ
G 
รงได้ทำงาน 
 
อยู่เป็นควา
Bm 
มสุขทาง
Em 
ใจ
 
ตลอ
Am 
ดไป
D 
   
 
จะคอยเลี้ย
G 
งดู

 
เป็นอารมณ์
G 
ดีของพี่ต่อไป
 
เป็นกำลังใ
Em 
จด้วยความเดียงสา
 
ยิ้มเธอเป็น
C 
ดังคาถา 
 
สะกดความเหนื่อย
D 
ล้าให้หายไป
 
ให้พี่มีแ
G 
รงได้ทำงาน 
 
อยู่เป็นควา
Bm 
มสุขทาง
Em 
ใจ
 
ตลอ
Am 
ดไป
D 
   
 
จะคอยเลี้ย
G 
งดู

INSTRU | G F E D |

 
จะคอยเลี้
G 
ยงดู..


ให้ทำอย่างไร เมื่อรักเธอไปหมดใจ
ให้ทำอย่างไร เมื่อความสวยใสเธอได้คะแนนเต็ม
เพียงอ้อนด้วยสายตา ให้พาไปดูหนังฟังเพลง
เรื่องแค่นี้เอง หรือจะขัดใจ

ต้นเดือนไม่รอ ให้งอนให้ง้อ ให้หน้างอใส่
ค่ากินค่าใช้ค่า Wi-Fi ไม่ให้ขาดตอน
เสื้อผ้าเบื่อหรือยัง ให้บอกมานะแม่บังอร
ชุดนงชุดนอน ที่ไม่ได้นอน ให้เธอพอใจ

หน้าที่ไม่เคยบกพร่อง
น้องก็ไม่เคยจะเหลวไหล
รักพี่คนเดียวตลอด
บอกรักและกอดก่อนออกไปไหน
พี่มีหน้าที่เลี้ยงดู และพี่รักหนูกว่าใคร
เป็นเด็กดีของพี่ต่อไปอย่าดื้ออย่าซน

เป็นอารมณ์ดีของพี่ต่อไป
เป็นกำลังใจด้วยความเดียงสา
ยิ้มเธอเป็นดังคาถา สะกดความเหนื่อยล้าให้หายไป
ให้พี่มีแรงได้ทำงาน อยู่เป็นความสุขทางใจ
ตลอดไป จะคอยเลี้ยงดู

( ดนตรี )

หน้าที่ไม่เคยบกพร่อง น้องก็ไม่เคยจะเหลวไหล
รักพี่คนเดียวตลอด บอกรักและกอดก่อนออกไปไหน
พี่มีหน้าที่เลี้ยงดู และพี่รักหนูกว่าใคร
เป็นเด็กดีของพี่ต่อไปอย่าดื้ออย่าซน

เป็นอารมณ์ดีของพี่ต่อไป
เป็นกำลังใจด้วยความเดียงสา
ยิ้มเธอเป็นดังคาถา สะกดความเหนื่อยล้าให้หายไป
ให้พี่มีแรงได้ทำงาน อยู่เป็นความสุขทางใจ
ตลอดไป จะคอยเลี้ยงดู

เป็นอารมณ์ดีของพี่ต่อไป
เป็นกำลังใจด้วยความเดียงสา
ยิ้มเธอเป็นดังคาถา สะกดความเหนื่อยล้าให้หายไป
ให้พี่มีแรงได้ทำงาน อยู่เป็นความสุขทางใจ
ตลอดไป จะคอยเลี้ยงดู

จะคอยเลี้ยงดู..

มิวสิควิดีโอ เลี้ยงดู พ็อก บิ๊กอายส์

เพลง : เลี้ยงดู (คอร์ด)
ศิลปิน : พ็อก บิ๊กอายส์
เนื้อร้อง/ทำนอง : พ็อก บิ๊กอายส์
เรียบเรียง : ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท
ติดต่องานศิลปิน : 062- 3849355

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend