คอร์ดเพลง ไม่สนลูกใคร พ็อก บิ๊กอายส์

  
Text   
คอร์ดเพลง ไม่สนลูกใคร ศิลปิน พ็อก บิ๊กอายส์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Bm D E Em F#7 G คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | Bm A | Bm | Bm A | Bm |
INTRO | G | E | Bm |

 
ไม่เคยเห็นหน้าค่า
Em 
ตา 
 
จน
A 
มาเจอเธอครั้งแ
D 
รก
 
หัวใจมัน
Bm 
เต้นโอ้ยมันเต้นแป
D 
ลกๆ
 
เหตุการณ์เหมือน
Bm 
ฝันตอนกลางวันแ
D 
สกๆ
 
ตกหลุมรักเพียงครั้งแ
G 
รก 
 
โอ้ย..จะบ้าต
F#7 
าย
 
เป็นลูกสาวใคร ถึงงามอย่า
Bm 
งนี้

Em 
จะมีกี่คนมา
Bm 
จีบ
Em 
จะมีกี่คนมา
Bm 
แข่ง 
 
G 
อกเลย
A 
ว่าไม่ง่
D 
าย
 
ต้อง
Em 
ข้ามศพฉันไป
Bm 
ก่อน
 
จะห
G 
ล่อรวยมาจากไ
D 
หน
 
ก็ล
G 
อง ลอง ลอง เปิดใจให้
A 
ฉันบ้าง 
 
 
F#7 

 
ไม่มีคา
G 
ถา..
A 
ใดจะทำให้
Bm 
หลง
 
โอ้แม่โฉม
G 
ยง.. 
 
 
A 
จะคลุมผ้าชนเข้า
D 
ใส่
 
จะตามจะ
Bm 
ตื๊อจนกว่าจะรักไม่สน
Em 
ลูกใคร
 
หากโดนลูก
Bm 
ซองของคุณพ่อตาไม่เป็
Em 
นไร
 
ชาตินี้พร้อมยอมต
A 
าย.. 
 
 
F#7 

 
ไม่มีคา
G 
ถา..
A 
ใดจะทำให้
Bm 
รัก
 
จะคอยฟูม
G 
ฟัก 
 
เผื่อเ
A 
ธอรับรักเอา
D 
ไว้
 
จะลูกคุณ
Bm 
หนูคุณนายคุณท่านไม่เคย
Em 
ท้อใจ
 
เมื่อใจมัน
Bm 
รัก 
 
อยากได้มาครองให้ทำ
Em 
ยังไง
 
แต่จะให้ปล่อยเธ
F#7 
อไป 
 
คงไม่
Bm 
ยอม

INSTRU | Bm | Bm | G | G |
INSTRU | A | F#7 | F#7 |
INSTRU | G | G | D | D |
INSTRU | G | G | F G | A | Bm |

Em 
จะมีกี่คนมา
Bm 
จีบ
Em 
จะมีกี่คนมา
Bm 
แข่ง 
 
G 
อกเลย
A 
ว่าไม่ง่
D 
าย
 
ต้อง
Em 
ข้ามศพฉันไป
Bm 
ก่อน
 
จะห
G 
ล่อรวยมาจากไ
D 
หน
 
ก็ล
G 
อง ลอง ลอง เปิดใจให้
A 
ฉันบ้าง 
 
 
F#7 

 
ไม่มีคา
G 
ถา..
A 
ใดจะทำให้
Bm 
หลง
 
โอ้แม่โฉม
G 
ยง.. 
 
 
A 
จะคลุมผ้าชนเข้า
D 
ใส่
 
จะตามจะ
Bm 
ตื๊อจนกว่าจะรักไม่สน
Em 
ลูกใคร
 
หากโดนลูก
Bm 
ซองของคุณพ่อตาไม่เป็
Em 
นไร
 
ชาตินี้พร้อมยอมต
A 
าย.. 
 
 
F#7 

 
ไม่มีคา
G 
ถา..
A 
ใดจะทำให้
Bm 
รัก
 
จะคอยฟูม
G 
ฟัก 
 
เผื่อเ
A 
ธอรับรักเอา
D 
ไว้
 
จะลูกคุณ
Bm 
หนูคุณนายคุณท่านไม่เคย
Em 
ท้อใจ
 
เมื่อใจมัน
Bm 
รัก 
 
อยากได้มาครองให้ทำ
Em 
ยังไง
 
แต่จะให้ปล่อยเธ
F#7 
อไป 
 
คงไม่
Bm 
ยอม

OUTRO | G | Em | Bm |

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง ไม่สนลูกใคร


ไม่เคยเห็นหน้าค่าตา จนมาเจอเธอครั้งแรก
หัวใจมันเต้นโอ้ยมันเต้นแปลกๆ
เหตุการณ์เหมือนฝันตอนกลางวันแสกๆ
ตกหลุมรักเพียงครั้งแรก โอ้ยจะบ้าตาย
เป็นลูกสาวใครถึงงามอย่างนี้

จะมีกี่คนมาจีบ
จะมีกี่คนมาแข่ง บอกเลยว่าไม่ง่าย
ต้องข้ามศพฉันไปก่อน จะหล่อรวยมาจากไหน
ก็ลอง ลอง ลอง เปิดใจให้ฉันบ้าง

ไม่มีคาถาใดจะทำให้หลง
โอ้แม่โฉมยง จะคลุมผ้าชนเข้าใส่
จะตามจะตื๊อจนกว่าจะรักไม่สนลูกใคร
หากโดนลูกซองของคุณพ่อตาไม่เป็นไร
ชาตินี้พร้อมยอมตาย

ไม่มีคาถาใดจะทำให้รัก
จะคอยฟูมฟัก เผื่อเธอรับรักเอาไว้
จะลูกคุณหนูคุณนายคุณท่านไม่เคยท้อใจ
เมื่อใจมันรัก อยากได้มาครองให้ทำยังไง
แต่จะให้ปล่อยเธอไป คงไม่ยอมซ้ำ

( ดนตรี )

จะมีกี่คนมาจีบ
จะมีกี่คนมาแข่ง บอกเลยว่าไม่ง่าย
ต้องข้ามศพฉันไปก่อน จะหล่อรวยมาจากไหน
ก็ลอง ลอง ลอง เปิดใจให้ฉันบ้าง

ไม่มีคาถาใดจะทำให้หลง
โอ้แม่โฉมยง จะคลุมผ้าชนเข้าใส่
จะตามจะตื๊อจนกว่าจะรักไม่สนลูกใคร
หากโดนลูกซองของคุณพ่อตาไม่เป็นไร
ชาตินี้พร้อมยอมตาย

ไม่มีคาถาใดจะทำให้รัก
จะคอยฟูมฟัก เผื่อเธอรับรักเอาไว้
จะลูกคุณหนูคุณนายคุณท่านไม่เคยท้อใจ
เมื่อใจมันรัก อยากได้มาครองให้ทำยังไง
แต่จะให้ปล่อยเธอไป คงไม่ยอมซ้ำ

มิวสิควิดีโอ ไม่สนลูกใคร พ็อก บิ๊กอายส์

เพลง : ไม่สนลูกใคร (คอร์ด)
เนื้อร้อง/ทำนอง : พ็อก บิ๊กอายส์
เรียบเรียง : Artseven
ติดต่องานศิลปิน : 062 – 3849355
คอร์ดเพลง ไม่สนลูกใคร พ็อก บิ๊กอายส์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend