คอร์ดเพลง ตลอดกาล – พ็อก บิ๊กอายส์

  
Text   

คอร์ดเพลง : ตลอดกาล พ็อก บิ๊กอายส์

คอร์ดเพลง ตลอดกาล - พ็อก บิ๊กอายส์

เพลง :

ศิลปิน : พ็อก บิ๊กอายส์

เนื้อร้อง/ทำนอง : พ็อก บิ๊กอายส์

คอร์ดทั้งหมด : Em,C,D,G,Am,A


INTRO | Em | C | D | Em | Em |

 
เมื่อก
G 
าลเวลานำพาชีวิตของเ
D 
ธอไปจากฉัน
 
กี่
Em 
ปีกี่เดือนกี่วัน 
 
ถึง
D 
ฉันจะรับไหว
 
ไม่
Bm 
มีใครรู้เลย 
 
ว่าปลาย
Em 
ทางมันอยู่ที่ใด
 
แค่
C 
รู้ว่าเร็วเกินไปไหมเ
D 
ธอ

 
เข้าใ
G 
จว่าทุกชีวิต 
 
ล้วนเกิ
D 
ดมา
 
ต้อง
C 
จบด้วยการจาก
D 
ลา..เส
G 
มอ
 
มีคน
Bm 
อื่นอีกเท่าไร 
 
ทำไ
Em 
มต้องเป็นเธอ
 
ในตอ
Am 
นนี้ 
 
ไม่คาด
C 
คิดไม่คาด
D 
ฝัน

 
ทิ้งไว้เพียงความทรง
C 
จำดีๆ 
 
ที่มีของเ
G 
รา
 
รอยยิ้มคำพูดเก่
C 
าๆ 
 
เหล่า
D 
นั้นเคยสัญ
G 
ญา
 
ร้องไห้ให้ฟ้าถ
C 
ล่มเธอก็
D 
คง 
 
ไม่อาจ
Bm 
หวนคืน
Em 
มา
 
ให้รู้ไ
Am 
ว้ว่า 
 
เธอไม่เคยห
C 
ายไปจากใ
D 
จฉัน

 
ต่อจาก
G 
นี้ 
 
คงเป็นเพียงเวลาของค
Em 
วามคิดถึง
 
เพียงห
C 
นึ่งสิ่งเดียวที่ฉัน
D 
ทำได้
 
อยากตะโ
G 
กนให้ก้องฟ้าเธอจะได้
Em 
ยินฉันไหม
 
แม้ตัวเธอห่
C 
างไกล 
 
ฉันจะ
D 
อยู่ให้ไหว 
 
ไม่ต้องห่วงเลย

INSTRU | G | D | Em | D |
INSTRU | C | Bm | C | D | D |

 
ทิ้งไว้เพียงความทรง
C 
จำดีๆ 
 
ที่มีของเ
G 
รา
 
รอยยิ้มคำพูดเก่
C 
าๆ 
 
เหล่า
D 
นั้นเคยสัญ
G 
ญา
 
ร้องไห้ให้ฟ้าถ
C 
ล่มเธอก็
D 
คง 
 
ไม่อาจ
Bm 
หวนคืน
Em 
มา
 
ให้รู้ไ
Am 
ว้ว่า 
 
เธอไม่เคยห
C 
ายไปจากใ
D 
จฉัน

 
ต่อจาก
G 
นี้ 
 
คงเป็นเพียงเวลาของค
Em 
วามคิดถึง
 
เพียงห
C 
นึ่งสิ่งเดียวที่ฉัน
D 
ทำได้
 
อยากตะโ
G 
กน ให้ก้องฟ้า เธอจะได้
Em 
ยินฉันไหม
 
แม้ตัวเธอห่
C 
างไกล 
 
ฉันจะ
D 
อยู่ให้ไหว

E 
ต่อจาก
A 
นี้ 
 
คงเป็นเพียงเวลาของค
F#m 
วามคิดถึง
 
เพียงห
D 
นึ่งสิ่งเดียวที่ฉัน
E 
ทำได้
 
อยากตะโ
A 
กน 
 
ให้ก้องฟ้าเธอจะได้
F#m 
ยินฉันไหม
 
แม้ตัวเธอห่า
D 
งไกล 
 
ฉันจะ
E 
อยู่ให้ไหว
 
ไม่ต้องห่ว
A 
งเลย 
 
 
E 
 
D 

 
ฉันจะ
E 
อยู่ให้ไหว.. 
 
ไม่ต้องห่วงเ
A 
ลย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ตลอดกาล


เมื่อกาลเวลานำพาชีวิตของเธอไปจากฉัน
กี่ปีกี่เดือนกี่วัน ถึงฉันจะรับไหว
ไม่มีใครรู้เลย ว่าปลายทางมันอยู่ที่ใด
แค่รู้ว่าเร็วเกินไปไหมเธอ

เข้าใจว่าทุกชีวิต ล้วนเกิดมา
ต้องจบด้วยการจากลา..เสมอ
มีคนอื่นอีกเท่าไร ทำไมต้องเป็นเธอ
ในตอนนี้ ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน

ทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆ ที่มีของเรา
รอยยิ้มคำพูดเก่าๆ เหล่านั้นเคยสัญญา
ร้องไห้ให้ฟ้าถล่มเธอก็คง ไม่อาจหวนคืนมา
ให้รู้ไว้ว่า เธอไม่เคยหายไปจากใจฉัน

ต่อจากนี้ คงเป็นเพียงเวลาของความคิดถึง
เพียงหนึ่งสิ่งเดียวที่ฉันทำได้
อยากตะโกนให้ก้องฟ้าเธอจะได้ยินฉันไหม
แม้ตัวเธอห่างไกล ฉันจะอยู่ให้ไหว ไม่ต้องห่วงเลย

( ดนตรี )

ทิ้งไว้เพียงความทรงจำดีๆ ที่มีของเรา
รอยยิ้มคำพูดเก่าๆ เหล่านั้นเคยสัญญา
ร้องไห้ให้ฟ้าถล่มเธอก็คง ไม่อาจหวนคืนมา
ให้รู้ไว้ว่า เธอไม่เคยหายไปจากใจฉัน

ต่อจากนี้ คงเป็นเพียงเวลาของความคิดถึง
เพียงหนึ่งสิ่งเดียวที่ฉันทำได้
อยากตะโกน ให้ก้องฟ้า เธอจะได้ยินฉันไหม
แม้ตัวเธอห่างไกล ฉันจะอยู่ให้ไหว

ต่อจากนี้ คงเป็นเพียงเวลาของความคิดถึง
เพียงหนึ่งสิ่งเดียวที่ฉันทำได้
อยากตะโกน ให้ก้องฟ้าเธอจะได้ยินฉันไหม
แม้ตัวเธอห่างไกล ฉันจะอยู่ให้ไหว
ไม่ต้องห่วงเลย

ฉันจะอยู่ให้ไหว.. ไม่ต้องห่วงเลย..

มิวสิควิดีโอ ตลอดกาล พ็อก บิ๊กอายส์

เพลง ตลอดกาล
ศิลปิน : พ็อก บิ๊กอายส์
เรียบเรียง : พ็อก บิ๊กอายส์
ติดต่องานแสดง : 062- 3849355
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend