คอร์ดเพลง วันนี้ปีที่แล้ว MEYOU

  
Text   
คอร์ดเพลง วันนี้ปีที่แล้ว ศิลปิน MEYOU (มิว) คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Ab Eb Fm Db Cm Bbm คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #1 กดลดคีย์ 1 ครั้ง

 
ในวัน
Ab 
นี้ 
 
เมื่อ
Eb 
ปีที่แล้ว 
 
คือ
Fm 
วันที่เรานั้นเ
Eb 
ลิกกัน
 
ตอน
Db 
นั้นฉัน
Cm 
คิดว่ามันคง
Db 
ดีถ้าไม่มีเ
Eb 
ธอ
 
แต่วัน
Ab 
นี้ 
 
ไม่
Eb 
มีอีกแล้ว 
 
และ
Fm 
ต่อให้ฉันขอร้
Eb 
องเท่า
Db 
ไร
 
เธอ
Cm 
คงไม่กลับมา
Db 
หา 
 
คนที่
Eb 
ไล่ให้เธอ
Ab 
ไป

Ab 
กว่าจะรู้ว่าอยู่ไม่ไ
Eb 
หว 
 
กว่าจะรู้ตัวว่า
Fm 
สาย
 
กว่าจะเข้าใจ เ
Db 
ธอก็เดินไป 
 
Eb 
ธอไม่รอแล้ว
Ab 
หยุดก่อน 
 
ฉันขอโทษที่โ
Eb 
ง่ไป 
 
ฉันขอโทษที่
Fm 
ไล่เธอไป
 
ช่วยกลับมาอยู่ตรง
Db 
นี้เหมือนเดิมได้ไ
Eb 
หม

 
แต่ก็
Bbm 
รู้อยู่ 
 
มันคงส
Db 
ายไป 
 
กับคำว่า
Bbm 
เสียใจ
 
ผ่านมาตั้งน
Db 
านทำไมเพิ่งเข้า
Eb 
ใจ

 
ในวัน
Ab 
นี้ 
 
เมื่อ
Eb 
ปีที่แล้ว 
 
คือ
Fm 
วันที่เรานั้นเ
Eb 
ลิกกัน
 
ตอน
Db 
นั้นฉัน
Cm 
คิดว่ามันคง
Db 
ดีถ้าไม่มีเ
Eb 
ธอ
 
แต่วัน
Ab 
นี้ 
 
ไม่
Eb 
มีอีกแล้ว 
 
และ
Fm 
ต่อให้ฉันขอร้
Eb 
องเท่า
Db 
ไร
 
เธอ
Cm 
คงไม่กลับมา
Db 
หา 
 
คนที่
Eb 
ไล่ให้เธอ
Ab 
ไป

Ab 
Every night i miss you รู้บ้างไ
Eb 
หม
 
Tryna call แต่โดนตัด
Fm 
สาย
 
แต่มันก็สมควร เพราะว่าที่
Db 
ฉันทำไป 
 
มันไม่
Eb 
น่าให้อภัย
Ab 
  รู้ดีว่าฉันนั้นเป็นผู้ร้
Eb 
าย
 
And I made you cry so many  
Fm 
times
 
แต่อยากจะ
Db 
ขอเธอคืนได้ไ
Eb 
หม

 
แต่ก็
Bbm 
รู้อยู่ 
 
มันคงส
Db 
ายไป 
 
กับคำว่า
Bbm 
เสียใจ
 
ผ่านมาตั้งน
Db 
านทำไมเพิ่งเข้า
Eb 
ใจ

 
ในวัน
Ab 
นี้ 
 
เมื่อ
Eb 
ปีที่แล้ว 
 
คือ
Fm 
วันที่เรานั้นเ
Eb 
ลิกกัน
 
ตอน
Db 
นั้นฉัน
Cm 
คิดว่ามันคง
Db 
ดีถ้าไม่มีเ
Eb 
ธอ
 
แต่วัน
Ab 
นี้ 
 
ไม่
Eb 
มีอีกแล้ว 
 
และ
Fm 
ต่อให้ฉันขอร้
Eb 
องเท่า
Db 
ไร
 
เธอ
Cm 
คงไม่กลับมา
Db 
หา 
 
คนที่
Eb 
ไล่ให้เธอ
Ab 
ไป

 
อธิษฐ
Ab 
านบอกกับ
Eb 
ฟ้า 
 
ขอเธอ
Fm 
คืนกลับมาได้ไ
Eb 
หม
 
อธิษฐ
Db 
านบอก
Cm 
กับฝน 
 
ขอให้
Db 
ลมโหดร้ายจงผ่
Eb 
านไป
 
อธิษฐ
Ab 
านบอกกับ
Eb 
ฟ้า 
 
ขอเธอ
Fm 
คืนกลับมาได้ไ
Eb 
หม
 
ขอร้
Db 
อง.
Cm 
.. 
 
ขอร้
Db 
อง..
Eb 

 
ในวัน
Ab 
นี้ 
 
เมื่อ
Eb 
ปีที่แล้ว 
 
คือ
Fm 
วันที่เรานั้นเ
Eb 
ลิกกัน
 
ตอน
Db 
นั้นฉัน
Cm 
คิดว่ามันคง
Db 
ดีถ้าไม่มีเ
Eb 
ธอ
 
แต่วัน
Ab 
นี้ 
 
ไม่
Eb 
มีอีกแล้ว 
 
และ
Fm 
ต่อให้ฉันขอร้
Eb 
องเท่า
Db 
ไร
 
เธอ
Cm 
คงไม่กลับมา
Db 
หา 
 
คนที่
Eb 
ไล่ให้เธอ
Ab 
ไป

รูปแบบกีตาร์คอร์ด เพลง วันนี้ปีที่แล้ว


ในวันนี้ เมื่อปีที่แล้ว คือวันที่เรานั้นเลิกกัน
ตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงดีถ้าไม่มีเธอ
แต่วันนี้ ไม่มีอีกแล้ว และต่อให้ฉันขอร้องเท่าไร
เธอคงไม่กลับมาหา คนที่ไล่ให้เธอไป

กว่าจะรู้ว่าอยู่ไม่ไหว กว่าจะรู้ตัวว่าสาย
กว่าจะเข้าใจ เธอก็เดินไป เธอไม่รอแล้ว
หยุดก่อน ฉันขอโทษที่โง่ไป ฉันขอโทษที่ไล่เธอไป
ช่วยกลับมาอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมได้ไหม

แต่ก็รู้อยู่ มันคงสายไป กับคำว่าเสียใจ
ผ่านมาตั้งนานทำไมเพิ่งเข้าใจ

ในวันนี้ เมื่อปีที่แล้ว คือวันที่เรานั้นเลิกกัน
ตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงดีถ้าไม่มีเธอ
แต่วันนี้ ไม่มีอีกแล้ว และต่อให้ฉันขอร้องเท่าไร
เธอคงไม่กลับมาหา คนที่ไล่ให้เธอไป

Every night i miss you รู้บ้างไหม
Tryna call แต่โดนตัดสาย
แต่มันก็สมควร เพราะว่าที่ฉันทำไป มันไม่น่าให้อภัย
รู้ดีว่าฉันนั้นเป็นผู้ร้าย
And I made you cry so many times
แต่อยากจะขอเธอคืนได้ไหม

แต่ก็รู้อยู่มันคงสายไป กับคำว่าเสียใจ
ผ่านมาตั้งนานทำไมเพิ่งเข้าใจ

ในวันนี้ เมื่อปีที่แล้ว คือวันที่เรานั้นเลิกกัน
ตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงดีถ้าไม่มีเธอ
แต่วันนี้ ไม่มีอีกแล้ว และต่อให้ฉันขอร้องเท่าไร
เธอคงไม่กลับมาหา คนที่ไล่ให้เธอไป

อธิษฐานบอกกับฟ้า ขอเธอคืนกลับมาได้ไหม
อธิษฐานบอกกับฝน ขอให้ลมโหดร้ายจงผ่านไป
อธิษฐานบอกกับฟ้า ขอเธอคืนกลับมาได้ไหม
ขอร้อง.. ขอร้อง..

ในวันนี้ เมื่อปีที่แล้ว คือวันที่เรานั้นเลิกกัน
ตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงดีถ้าไม่มีเธอ
แต่วันนี้ ไม่มีอีกแล้ว และต่อให้ฉันขอร้องเท่าไร
เธอคงไม่กลับมาหา คนที่ไล่ให้เธอไป

มิวสิควิดีโอ วันนี้ปีที่แล้ว MEYOU

เพลง : วันนี้ปีที่แล้ว (คอร์ด)
ศิลปิน : MEYOU
Lyrics : MEYOU & Peerapon Iamjamrat
Music : Peerapon Iamjamrat & MEYOU
IG : mew
คอร์ดเพลง วันนี้ปีที่แล้ว MEYOU
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend