คอร์ดเพลง แค่คอนเทนท์ เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   
คอร์ดเพลง แค่คอนเทนท์ ศิลปิน เบนซ์ เมืองเลย คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย C Dm Em F G Am คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์

INTRO | C G/B | Am G |
INTRO | F | Fm |

 
  
C 
ใจของเจ้าบ่เคยสิ
G/B 
ฮักกัน 
 
คำจากปากคำ
F 
นั้น
 
  เจ้าเอาเหตุผลอีก
C 
อันมาแอบแฝง
C 
  ที่ผ่านมา 
 
เพียงแค่
G/B 
การแสดง
 
  เฮ็ดให้อ้ายจมปลัก จน
F 
ฮักเจ้าแฮง
 
  แก้มแดงแดง แต่ใจคือ
Fm 
ดำแท้

Am 
  แสดงละคร ให้เขาเห็น ว่าอ้าย
Em 
เป็นแฟนใหม่
F 
  เจ้าหลอกใช้ 
 
บ่ได้ฮักอ้
C 
ายคือว่า
Am 
  เพียงต้องการ 
 
เฮ็ดให้
Em 
เขาหวนคืนกลับมา
 
  อยากให้เ
F 
ขานั้นเห็นคุณค่า 
 
ให้เ
G 
ขายังเสียดาย

 
เป็นแค่ค
C 
อนเทนท์
G/B 
 
บ่ได้
Am 
เป็นความฮักตั้งแ
G 
ต่ใด๋
 
ทุกทุกอ
F 
ย่างที่เจ้า
Em 
เฮ็ดให้
 
แค่เรียก
Dm 
ร้องความสนใจจากเ
G 
ขา
 
เป็นแค่ค
C 
อนเทนท์
Em 
 
บางเทื่อกะ
Am 
เห็นอ้ายเป็นม่องค
G 
ลายเหงา
 
ตอนเจ้า
F 
ดีกัน 
 
อ้ายส่ำ
Em 
หมาหัวเน่า
 
เจ้า
Dm 
เอาความฮักของเ
G 
ฮา 
 
เป็นคอนเทนท์สื่อสื่อ

INSTRU | C G/B | Am G |
INSTRU | F Em | Dm G |
INSTRU | C Em | Am G | F | Fm |

Am 
  แสดงละคร ให้เขาเห็น ว่าอ้าย
Em 
เป็นแฟนใหม่
F 
  เจ้าหลอกใช้ 
 
บ่ได้ฮักอ้
C 
ายคือว่า
Am 
  เพียงต้องการ 
 
เฮ็ดให้
Em 
เขาหวนคืนกลับมา
 
  อยากให้เ
F 
ขานั้นเห็นคุณค่า 
 
ให้เ
G 
ขายังเสียดาย

 
เป็นแค่ค
C 
อนเทนท์
G/B 
 
บ่ได้
Am 
เป็นความฮักตั้งแ
G 
ต่ใด๋
 
ทุกทุกอ
F 
ย่างที่เจ้า
Em 
เฮ็ดให้
 
แค่เรียก
Dm 
ร้องความสนใจจากเ
G 
ขา
 
เป็นแค่ค
C 
อนเทนท์
Em 
 
บางเทื่อกะ
Am 
เห็นอ้ายเป็นม่องค
G 
ลายเหงา
 
ตอนเจ้า
F 
ดีกัน 
 
อ้ายส่ำ
Em 
หมาหัวเน่า
 
เจ้า
Dm 
เอาความฮักของเ
G 
ฮา 
 
เป็นคอนเทน
C 
ท์สื่อสื่อ..
E 

 
เสียใจอิ
Am 
หลี ตอนนี้ มีแค่น้ำ
G 
ตา
 
สมบัติติดโตคือความโง่ควา
F 
มบ้า
 
ยังมีหน้าไปฮักเจ้าเ
G 
บิดใจ

 
เป็นแค่ค
C 
อนเทนท์
G/B 
 
บ่ได้
Am 
เป็นความฮักตั้งแ
G 
ต่ใด๋
 
ทุกทุกอ
F 
ย่างที่เจ้า
Em 
เฮ็ดให้
 
แค่เรียก
Dm 
ร้องความสนใจจากเ
G 
ขา
 
เป็นแค่ค
C 
อนเทนท์
Em 
 
บางเทื่อกะ
Am 
เห็นอ้ายเป็นม่องค
G 
ลายเหงา
 
ตอนเจ้า
F 
ดีกัน 
 
อ้ายส่ำ
Em 
หมาหัวเน่า
 
เจ้า
Dm 
เอาความฮักของเ
G 
ฮา 
 
เป็นคอนเทน
C 
ท์สื่อสื่อ..

 
เจ้าเ
F 
อาความฮักของเ
G 
ฮา 
 
เป็นคอนเทน
C 
ท์สื่อสื่อ..


ใจของเจ้าบ่เคยสิฮักกัน คำจากปากคำนั้น
เจ้าเอาเหตุผลอีกอันมาแอบแฝง
ที่ผ่านมา เพียงแค่การแสดง
เฮ็ดให้อ้ายจมปลัก จนฮักเจ้าแฮง
แก้มแดงแดง แต่ใจคือดำแท้

แสดงละคร ให้เขาเห็น ว่าอ้ายเป็นแฟนใหม่
เจ้าหลอกใช้ บ่ได้ฮักอ้ายคือว่า
เพียงต้องการ เฮ็ดให้เขาหวนคืนกลับมา
อยากให้เขานั้นเห็นคุณค่า ให้เขายังเสียดาย

เป็นแค่คอนเทนท์ บ่ได้เป็นความฮักตั้งแต่ใด๋
ทุกทุกอย่างที่เจ้าเฮ็ดให้ แค่เรียกร้องความสนใจจากเขา
เป็นแค่คอนเทนท์ บางเทื่อกะเห็นอ้ายเป็นม่องคลายเหงา
ตอนเจ้าดีกัน อ้ายส่ำหมาหัวเน่า
เจ้าเอาความฮักของเฮา เป็นคอนเทนท์สื่อสื่อ

( ดนตรี )

แสดงละคร ให้เขาเห็น ว่าอ้ายเป็นแฟนใหม่
เจ้าหลอกใช้ บ่ได้ฮักอ้ายคือว่า
เพียงต้องการ เฮ็ดให้เขาหวนคืนกลับมา
อยากให้เขานั้นเห็นคุณค่า ให้เขายังเสียดาย

เป็นแค่คอนเทนท์ บ่ได้เป็นความฮักตั้งแต่ใด๋
ทุกทุกอย่างที่เจ้าเฮ็ดให้ แค่เรียกร้องความสนใจจากเขา
เป็นแค่คอนเทนท์ บางเทื่อกะเห็นอ้ายเป็นม่องคลายเหงา
ตอนเจ้าดีกัน อ้ายส่ำหมาหัวเน่า
เจ้าเอาความฮักของเฮา เป็นคอนเทนท์สื่อสื่อ

เสียใจอิหลี ตอนนี้ มีแค่น้ำตา
สมบัติติดโตคือความโง่ความบ้า มีหน้าไปฮักเจ้าเบิดใจ

เป็นแค่คอนเทนท์ บ่ได้เป็นความฮักตั้งแต่ใด๋
ทุกทุกอย่างที่เจ้าเฮ็ดให้ แค่เรียกร้องความสนใจจากเขา
เป็นแค่คอนเทนท์ บางเทื่อกะเห็นอ้ายเป็นม่องคลายเหงา
ตอนเจ้าดีกัน อ้ายส่ำหมาหัวเน่า
เจ้าเอาความฮักของเฮา เป็นคอนเทนท์สื่อสื่อ

เจ้าเอาความฮักของเฮา เป็นคอนเทนท์สื่อสื่อ

มิวสิควิดีโอ แค่คอนเทนท์ เบนซ์ เมืองเลย

เพลง : แค่คอนเทนท์ (คอร์ด)
ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย
เนื้อร้อง/ทำนอง : อาทิตย์ ศรีสุข
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend