คอร์ดเพลง เปลืองเหล้า – เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   

INTRO | A F#m | D E | ( 2 Times )

A 
ปกติบ่ได้
F#m 
มักกินเหล้า
 
สิได้เ
D 
มาเฉพาะเทศก
E 
าล
A 
กินกับหมู่ 
 
พอได้
F#m 
ม่วนอ้อมบ้าน
 
ยามมี
D 
บุญมีงานยิ่งใ
E 
หญ่

A 
มาบาทนี้ 
 
กลายเป็น
F#m 
คนติดเหล้า
 
ย้อนว่าเ
D 
จ้านั้นถิ่มอ้าย
E 
ไป
A 
แต่ละมื้อ 
 
บ่ขวด
F#m 
น้อยกะขวดใหญ่
 
เจ้ามีใ
D 
หม่อ้ายเสียใจห
E 
ลาย

 
A 
บิ่ดขวดนี้คือสิบ่
F#m 
ลืมเจ้า
 
เก็บขวดเห
D 
ล้าจนได้ชั่งกิโลข
E 
าย
 
A 
ป็นต้นทุนเอามา
F#m 
ซื้อขวดใหม่
 
กิน
D 
ไป 
 
ไห้
E 
ไป 
 
กะบ่
A 
ลืม

 
หากบ่
Bm 
ลืม.. 
 
สิขอ
F#m 
จำไว้ว่า
 
สิบ่
Bm 
ฮักไผง่ายแบบ
A 
นี้
 
ถืกเ
D 
ขาถิ่มมา 
 
เจ็บ
C#m 
โดนหลายปี
 
จนว่า
Bm 
เขาไปมีคนใ
E 
หม่ 
 
โอยย..

 
เปลืองเห
A 
ล้าอีกแล้วแก้
F#m 
วนี้
 
ยกใ
D 
ห้สตรีหลาย
E 
ใจ
 
เปลืองเห
A 
ล้าเมาคัก 
 
หัว
F#m 
สักกระเทียมกิน
 
อ้ายเ
D 
ป็นจั่งซี่ย้อน
E 
ไผ
 
เปลืองเห
A 
ล้าอีกแล้วแก้
F#m 
วนี้
 
ยกให้
D 
ลืมคนใจง่
E 
าย
 
แห่ง
A 
กินแห่งเมา 
 
แต่บ่
F#m 
พอสิลืมได้
 
กะกิน
D 
ให้ 
 
พอได้ห
E 
ลับไปม่มมื้อ 
 
ม่มเ
A 
ว็น

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 4 Times )

A 
มาบาทนี้ 
 
กลายเป็น
F#m 
คนติดเหล้า
 
ย้อนว่าเ
D 
จ้านั้นถิ่มอ้าย
E 
ไป
A 
แต่ละมื้อ 
 
บ่ขวด
F#m 
น้อยกะขวดใหญ่
 
เจ้ามีใ
D 
หม่อ้ายเสียใจห
E 
ลาย

 
A 
บิ่ดขวดนี้คือสิบ่
F#m 
ลืมเจ้า
 
เก็บขวดเห
D 
ล้าจนได้ชั่งกิโลข
E 
าย
 
A 
ป็นต้นทุนเอามา
F#m 
ซื้อขวดใหม่
 
กิน
D 
ไป 
 
ไห้
E 
ไป 
 
กะบ่
A 
ลืม

 
หากบ่
Bm 
ลืม.. 
 
สิขอ
F#m 
จำไว้ว่า
 
สิบ่
Bm 
ฮักไผง่ายแบบ
A 
นี้
 
ถืกเ
D 
ขาถิ่มมา 
 
เจ็บ
C#m 
โดนหลายปี
 
จนว่า
Bm 
เขาไปมีคนใ
E 
หม่ 
 
โอยย..

 
เปลืองเห
A 
ล้าอีกแล้วแก้
F#m 
วนี้
 
ยกใ
D 
ห้สตรีหลาย
E 
ใจ
 
เปลืองเห
A 
ล้าเมาคัก 
 
หัว
F#m 
สักกระเทียมกิน
 
อ้ายเ
D 
ป็นจั่งซี่ย้อน
E 
ไผ
 
เปลืองเห
A 
ล้าอีกแล้วแก้
F#m 
วนี้
 
ยกให้
D 
ลืมคนใจง่
E 
าย
 
แห่ง
A 
กินแห่งเมา 
 
แต่บ่
F#m 
พอสิลืมได้
 
กะกิน
D 
ให้ 
 
พอได้ห
E 
ลับไปม่มมื้อ 
 
ม่มเ
A 
ว็น 
 
 
E 

 
เปลืองเห
A 
ล้าอีกแล้วแก้
F#m 
วนี้
 
ยกใ
D 
ห้สตรีหลาย
E 
ใจ
 
เปลืองเห
A 
ล้าเมาคัก 
 
หัว
F#m 
สักกระเทียมกิน
 
อ้ายเ
D 
ป็นจั่งซี่ย้อน
E 
ไผ
 
เปลืองเห
A 
ล้าอีกแล้วแก้
F#m 
วนี้
 
ยกให้
D 
ลืมคนใจง่
E 
าย
 
แห่ง
A 
กินแห่งเมา 
 
แต่บ่
F#m 
พอสิลืมได้
 
กะกิน
D 
ให้ 
 
พอได้ห
E 
ลับไปม่มมื้อ 
 
ม่มเ
A 
ว็น 
 
 
E 

OUTRO | A | F#m | D | E | ( 4 Times ) | A |


ปกติบ่ได้มักกินเหล้า
สิได้เมาเฉพาะเทศกาล
กินกับหมู่ พอได้ม่วนอ้อมบ้าน
ยามมีบุญมีงานยิ่งใหญ่

มาบาทนี้ กลายเป็นคนติดเหล้า
ย้อนว่าเจ้านั้นถิ่มอ้ายไป
แต่ละมื้อ บ่ขวดน้อยกะขวดใหญ่
เจ้ามีใหม่อ้ายเสียใจหลาย

เบิ่ดขวดนี้คือสิบ่ลืมเจ้า
เก็บขวดเหล้าจนได้ชั่งกิโลขาย
เป็นต้นทุนเอามาซื้อขวดใหม่
กินไป ไห้ไป กะบ่ลืม

หากบ่ลืม.. สิขอจำไว้ว่า
สิบ่ฮักไผง่ายแบบนี้
ถืกเขาถิ่มมา เจ็บโดนหลายปี
จนว่าเขาไปมีคนใหม่ โอยย..

เปลืองเหล้าอีกแล้วแก้วนี้
ยกให้สตรีหลายใจ
เปลืองเหล้าเมาคัก หัวสักกระเทียมกิน
อ้ายเป็นจั่งซี่ย้อนไผ
เปลืองเหล้าอีกแล้วแก้วนี้
ยกให้ลืมคนใจง่าย
แห่งกินแห่งเมา แต่บ่พอสิลืมได้
กะกินให้ พอได้หลับไปม่มมื้อ ม่มเวน

( ดนตรี )

มาบาทนี้ กลายเป็นคนติดเหล้า
ย้อนว่าเจ้านั้นถิ่มอ้ายไป
แต่ละมื้อ บ่ขวดน้อยกะขวดใหญ่
เจ้ามีใหม่อ้ายเสียใจหลาย

เบิ่ดขวดนี้คือสิบ่ลืมเจ้า
เก็บขวดเหล้าจนได้ชั่งกิโลขาย
เป็นต้นทุนเอามาซื้อขวดใหม่
กินไป ไห้ไป กะบ่ลืม

หากบ่ลืม.. สิขอจำไว้ว่า
สิบ่ฮักไผง่ายแบบนี้
ถืกเขาถิ่มมา เจ็บโดนหลายปี
จนว่าเขาไปมีคนใหม่ โอยย..

เปลืองเหล้าอีกแล้วแก้วนี้
ยกให้สตรีหลายใจ
เปลืองเหล้าเมาคัก หัวสักกระเทียมกิน
อ้ายเป็นจั่งซี่ย้อนไผ
เปลืองเหล้าอีกแล้วแก้วนี้
ยกให้ลืมคนใจง่าย
แห่งกินแห่งเมา แต่บ่พอสิลืมได้
กะกินให้ พอได้หลับไปม่มมื้อ ม่มเว็น

เปลืองเหล้าอีกแล้วแก้วนี้
ยกให้สตรีหลายใจ
เปลืองเหล้าเมาคัก หัวสักกระเทียมกิน
อ้ายเป็นจั่งซี่ย้อนไผ
เปลืองเหล้าอีกแล้วแก้วนี้
ยกให้ลืมคนใจง่าย
แห่งกินแห่งเมา แต่บ่พอสิลืมได้
กะกินให้ พอได้หลับไปม่มมื้อ ม่มเว็น

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เปลืองเหล้า (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องาน : 0635591464
คอร์ด เปลืองเหล้า - เบนซ์ เมืองเลย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend