คอร์ดเพลง เอาเหล้ามาเพี่ยน – เนม สุรพงศ์ x เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง เอาเหล้ามาเพี่ยน คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | C D | Em | C D | Em |
INTRO | G | D Em | C | D |

G 
หมู่เอ๋ยหมู่ 
 
โตสิ
D 
ฮู้บ่ว่าเฮาอ
Em 
กหัก
 
ผิดห
C 
วังจากความฮัก 
 
เสียห
D 
ลักจนว่าเฮาอยากตาย

 
G 
อ้า อีหลีบ้อเพี่ยน ผู้สาวนักเ
D 
รียนหรือสาวทา
Em 
งใด๋
 
มาซ
C 
างใจดำเฮ็ดได้ 
 
บักเสื้อร้
D 
ายได้นั่งกอดเข่า 
 
 
C 
 
D 

 
C 
ล่อยเขาไปดีสา 
 
วาส
D 
นาเฮาบ่ส
Em 
มเขา

 
ฮ้
C 
วย มันแม่นบ่อาว สั่นเ
D 
ฮาสิซอยหยังได้

 
เอาเหล้ามาเ
C 
พี่ยน 
 
โบกใ
D 
หญ่ๆ 
 
เด้
Em 
อเสี่ยว
 
ขอแบบเ
C 
พียวๆ 
 
โซดาน้ำแ
D 
ข็ง 
 
บ่ต้อ
G 
งใส่

 
จัดให้เลยเ
Em 
พี่ยน 
 
มื่อนี่เมาได้ตามส
Am 
บาย
 
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยาย
D 
ไข 24 ชั่
Em 
วโมง

 
เอาเหล้ามาเ
C 
พี่ยน 
 
โบกใ
D 
หญ่ๆ 
 
เด้
Em 
อเสี่ยว
 
ขอแบบเ
C 
พียวๆ 
 
โซดาน้ำแ
D 
ข็ง 
 
บ่ต้อ
G 
งใส่

 
จัดให้เลยเ
Em 
พี่ยน 
 
มื่อนี่เมาได้ตามส
Am 
บาย
 
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยาย
D 
ไข 24 ชั่
Em 
วโมง

INSTRU | C B | C B | Em | Em | C B | C B |
INSTRU | G | D Em | C | D |
INSTRU | G | D Em | C | D | C D |

 
เพี่ยนเ
C 
อ๋ย 
 
ตอน
D 
นี่ 
 
เป็นสี
Em 
วินๆ
C 
รินฟ้าวริน 
 
อย่ากวนตรีนเด้อส
B 
หาย

 
เอาเหล้ามาเ
C 
พี่ยน 
 
โบกใ
D 
หญ่ๆ 
 
เด้
Em 
อเสี่ยว
 
ขอแบบเ
C 
พียวๆ 
 
โซดาน้ำแ
D 
ข็ง 
 
บ่ต้อ
G 
งใส่

 
จัดให้เลยเ
Em 
พี่ยน 
 
มื่อนี่เมาได้ตามส
Am 
บาย
 
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยาย
D 
ไข 24 ชั่
Em 
วโมง

 
เอาเหล้ามาเ
C 
พี่ยน 
 
โบกใ
D 
หญ่ๆ 
 
เด้
Em 
อบักเสี่ยว
 
ขอแบบเ
C 
พียวๆ 
 
โซดาน้ำแ
D 
ข็ง 
 
บ่ต้อ
G 
งใส่

 
จัดให้เลยเ
Em 
พี่ยน 
 
มื่อนี่เมาได้ตามส
Am 
บาย
 
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยาย
D 
ไข 24 ชั่
Em 
วโมง

 
เอาเหล้ามาเ
C 
พี่ยน 
 
โบกใ
D 
หญ่ๆ 
 
เด้
Em 
อบักเสี่ยว
 
ขอแบบเ
C 
พียวๆ 
 
โซดาน้ำแ
D 
ข็ง 
 
บ่ต้อ
G 
งใส่

 
จัดให้เลยเ
Em 
พี่ยน 
 
มื่อนี่เมาได้ตามส
Am 
บาย
 
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยาย
D 
ไข 24 ชั่
Em 
วโมง

 
เบิดแล้วเซ็นต์
Am 
ใหม่ 
 
เนาะบักส
D 
หายไข 24 ชั่
Em 
วโมง

OUTRO | C B | C B | Em | Em | Em |


หมู่เอ๋ยหมู่ โตสิฮู้บ่ว่าเฮาอกหัก
ผิดหวังจากความฮัก เสียหลักจนว่าเฮาอยากตาย

เอ้า อีหลีบ้อเพี่ยน ผู้สาวนักเรียนหรือสาวทางใด๋
มาซาวใจดำเฮ็ดได้ บักเสื้อร้ายได้นั่งกอดเข่า

ปล่อยเขาไปดีสา วาสนาเฮาบ่สมเขา

ฮ้วย มันแม่นบ่อาว สั่นเฮาสิซอยหยังได้

เอาเหล้ามาเพี่ยน โบกใหญ่ๆ เด้อเสี่ยว
ขอแบบเพียวๆ โซดาน้ำแข็ง บ่ต้องใส่

จัดให้เลยเพี่ยน มื่อนี่เมาได้ตามสบาย
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยายไข 24 ชั่วโมง

เอาเหล้ามาเพี่ยน โบกใหญ่ๆ เด้อเสี่ยว
ขอแบบเพียวๆ โซดาน้ำแข็ง บ่ต้องใส่

จัดให้เลยเพี่ยน มื่อนี่เมาได้ตามสบาย
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยายไข 24 ชั่วโมง

( ดนตรี )

เพี่ยนเอ๋ย ตอนนี่ เป็นสีวินๆ
รินฟ้าวริน อย่ากวนตรีนเด้อสหาย

เอาเหล้ามาเพี่ยน โบกใหญ่ๆ เด้อเสี่ยว
ขอแบบเพียวๆ โซดาน้ำแข็ง บ่ต้องใส่

จัดให้เลยเพี่ยน มื่อนี่เมาได้ตามสบาย
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยายไข 24 ชั่วโมง

เอาเหล้ามาเพี่ยน โบกใหญ่ๆ เด้อเสี่ยว
ขอแบบเพียวๆ โซดาน้ำแข็ง บ่ต้องใส่

จัดให้เลยเพี่ยน มื่อนี่เมาได้ตามสบาย
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยายไข 24 ชั่วโมง

เอาเหล้ามาเพี่ยน โบกใหญ่ๆ เด้อเสี่ยว
ขอแบบเพียวๆ โซดาน้ำแข็ง บ่ต้องใส่

จัดให้เลยเพี่ยน มื่อนี่เมาได้ตามสบาย
เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ ร้านยายไข 24 ชั่วโมง

เบิดแล้วเซ็นต์ใหม่ เนาะบักสหาย.. เอาเหล้ามาเพี่ยน…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง เอาเหล้ามาเพี่ยน (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง :ไพบูลย์ แสงเดือน
เรียบเรียง : DJ Jaidah
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend