คอร์ดเพลง ตั้งแต่ต้นจนจบ – เบนซ์ เมืองเลย x เนย นฤมล

  
Text   

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง ตั้งแต่ต้นจนจบ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | Gm |
INTRO | Gm | Gm | Gm | Gm |
INTRO | Eb | Dm | Cm F | Bb |
INTRO | Eb | Dm Gm | Cm | F |

 
(ญ) กะน้อง
Bb 
เจ็บ เจ็บคัก ตอนนี้
F 
ฮักบ่ไหว
 
คงเฮ็ด
Gm 
นำบ่ได้ดอกอ้ายในสัญญ
Eb 
าเฮา.. 
 
 
F 
 
ใจน้อง
Bb 
พังน้องหมุ่น 
 
ขอไปซ่
F 
อมจักคราว
 
ขอถอยไ
Gm 
ปทบทวนฮักเฮา 
 
จังหว
Eb 
ะนี้..
 
ยังคบ
F 
กันคือเก่าบ่
Bb 
ได้.. 
 
 
F 

 
(ช+ญ)  
Bb 
..สิฮักกันฮอดมื้อ
F/A 
ตาย 
 
สองเฮายก
Gm 
มือไหว้
 
ยอใส่หัวต่อหน้าศา
Eb 
ลปู่ตา
Bb 
..บ่ฮู้สิเฮ็ดจั่ง
F/A 
ใด๋ 
 
ที่น้องกับอ้ายสั
Gm 
ญญา
 
หากว่าฮั
Eb 
กเฮา 
 
ไปต่อนำกันบ่ไ
F 
ด้..

 
(ญ) มื้อ
Cm 
อ้ายถิ่ม 
 
มื้อที่อ้ายนั้น
Dm 
มีคนใหม่
 
แล้วกลั
Eb 
บใจ 
 
มาขอคบกันคื
F 
อเก่า..

 
(ญ) กะน้อง
Bb 
เจ็บ เจ็บคัก ตอนนี้
F 
ฮักบ่ไหว
 
คงเฮ็ด
Gm 
นำบ่ได้ดอกอ้ายในสัญญ
Eb 
าเฮา.. 
 
 
F 
 
ใจน้อง
Bb 
พังน้องหมุ่น 
 
ขอไปซ่
F 
อมจักคราว
 
ขอถอยไ
Gm 
ปทบทวนฮักเฮา.. 
 
จังหว
Eb 
ะนี้..
 
ยังคบ
F 
กันคือเก่าบ่
Bb 
ได้..

 
(ช+ญ)  
Eb 
อยู่ไผอยู่มันไปก่อน 
 
อย่าม
Ebm 
เพิ่งมาพ้อหน้ากัน
 
ให้ใ
Dm 
จมัน.. 
 
ได้เว้ากับเจ้า
Gm 
ของ.. 
 
 
F 
Eb 
สิคืนมาหากันคือเก่า 
 
หรือฮัก
Ebm 
เฮาอ่องล่อง
 
ใจคงฟ้
F 
อง.. 
 
คงบอกกับเฮา..

INSTRU | Eb | Dm | Cm F | Bb D7 |
INSTRU | Eb | Dm Gm | Cm | F | F |

 
(ญ) กะน้อง
Bb 
เจ็บ เจ็บคัก ตอนนี้
F 
ฮักบ่ไหว
 
คงเฮ็ด
Gm 
นำบ่ได้ดอกอ้ายในสัญญ
Eb 
าเฮา.. 
 
 
F 
 
ใจน้อง
Bb 
พังน้องหมุ่น 
 
ขอไปซ่
F 
อมจักคราว 
 
 
F7 
 
ขอถอยไ
Gm 
ปทบทวนฮักเฮา..
Ebm 
 
F 

 
(ญ)กะน้อง
Bb 
เจ็บ เจ็บคัก ตอนนี้
F 
ฮักบ่ไหว
 
คงเฮ็ด
Gm 
นำบ่ได้ดอกอ้ายในสัญญ
Eb 
าเฮา.. 
 
 
F 
 
ใจน้อง
Bb 
พังน้องหมุ่น 
 
ขอไปซ่
F 
อมจักคราว
 
ขอถอยไ
Gm 
ปทบทวนฮักเฮาจังหว
Eb 
ะนี้..
 
ยังคบ
F 
กันคือเก่าบ่
Bb 
ได้.. 
 
 
Bb7 

 
(ช) บ่ว่า
Eb 
ตั้งแต่จนจบ
 
หรื
Ebm 
อสิมีตอนต่อไป 
 
 
F 
ฮืม..
 
อ้ายกะยังฮักเจ้าเด้อ..
 

OUTRO | Eb | Dm | DmM7 | Cm | F |


(ญ) กะน้องเจ็บเจ็บคัก ตอนนี้ฮักบ่ไหว
คงเฮ็ดนำบ่ได้ดอกอ้าย ในสัญญาเฮา
ใจน้องพังน้องมุ่น ขอไปซ่อมจักคราว
ขอถอยไปทบทวนฮักเฮา จังหวะนี้ยังคบกันคือเก่าบ่ได้

(ช+ญ) สิฮักกันฮอดมื้อตาย สองเฮายกมือไหว้
ยอใส่หัว ต่อหน้าศาลปู่ตา
บ่ฮู้สิเฮ็ดจังได๋ ที่น้องกับอ้ายสัญญา
หากว่าฮักเฮาไปต่อนำกันบ่ได้

(ญ) มื้ออ้ายเปลี่ยนไป มื้อที่อ้ายนั้นมีคนใหม่
แล้วกลับใจ มาขอคบกันคือเก่า

(ญ) กะน้องเจ็บเจ็บคัก ตอนนี้ฮักบ่ไหว
คงเฮ็ดนำบ่ได้ดอกอ้าย ในสัญญาเฮา
ใจน้องพังน้องมุ่น ขอไปซ่อมจักคราว
ขอถอยไปทบทวนฮักเฮา จังหวะนี้ยังคบกันคือเก่าบ่ได้

(ช+ญ) อยู่ไผอยู่มันไปก่อน อย่าพึ่งมาพ้อหน้ากัน
ให้ใจมันได้เว้ากับเจ้าของ
สิคืนมาหากันคือเก่า หรือฮักเฮาขาดปลิวอ่องล่อง
ใจคงฟ้อง คงบอกกับเฮา

(ญ) กะน้องเจ็บเจ็บคัก ตอนนี้ฮักบ่ไหว
คงเฮ็ดนำบ่ได้ดอกอ้าย ในสัญญาเฮา
ใจน้องพังน้องมุ่น ขอไปซ่อมจักคราว
ขอถอยไปทบทวนฮักเฮา ฮู่วววว ….
กะน้องเจ็บเจ็บคัก ตอนนี้ฮักบ่ไหว

คงเฮ็ดนำบ่ได้ดอกอ้าย ในสัญญาเฮา
ใจน้องพังน้องมุ่น ขอไปซ่อมจักคราว
ขอถอยไปทบทวนฮักเฮา
จังหวะนี้ยังคบกันคือเก่าบ่ได้

(ช) บ่ว่าตั้งแต่ต้นจนจบ หรือสิมีตอนต่อไป ฮื้อออ…
อ้ายกะยังฮักเจ้าเด้อ


รูปภาพคอร์ด ตั้งแต่ต้นจนจบ – เบนซ์ เมืองเลย x เนย นฤมล

คอร์ดเพลง ตั้งแต่ต้นจนจบ - เบนซ์ เมืองเลย x เนย นฤมล

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง ตั้งแต่ต้นจนจบ (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : เซียงพา x จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : Dj Jaida X จินนี่ ภูไท
ติดต่องาน : 0635591464
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend