หน้าแรก » เบนซ์ เมืองเลย » คอร์ดเพลง บ่มีมื้อลืม – เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง บ่มีมื้อลืม – เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง บ่มีมื้อลืม เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง บ่มีมื้อลืม - เบนซ์ เมืองเลย

เพลง บ่มีมื้อลืม (คอร์ด)

ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย

แนวเพลง : #อีสาน

Single : เบนซ์ เมืองเลย บ่มีมื้อลืม

คีย์คอร์ดเพลง บ่มีมื้อลืม คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


Tune to Eb

 
อยากฝากเพลง
นี้ 
 
ไปบอ
Bm 
กคนที่เฮาคิด
Em 
ฮอด 
 
 
 
บอกเขา
ว่า 
 
เฮายัง
ฮัก 
 
ยังอยากพ้
อเขา

INSTRU | Bm | Em D C | Am D | G |

 
คิดฮ
อดเด้อ 
 
คิดฮอดเ
Bm 
จ้าหลาย
 
ยังฮักเบิ่
Am 
ดใจ 
 
บ่เคยสิลืมเ
จ้าเลย
 
กอดแรกใน
มื้อนั้น 
 
ยังจำฮอ
Em 
ดมื้อนี้ 
 
 
 
ยังฮู้สึ
Am 
กดี 
 
โดนส่ำได๋กะยังคื
อเก่า

 
อ้ายยัง
รอ 
 
รอวันที่เจ้ากลั
Bm 
บมา
 
วันเว
Am 
ลา 
 
บ่เ
คยลบเจ้าจา
กใจ

 
อยากฝากเพลง
นี้ 
 
ไปบอก
Bm 
คนที่เฮาคิด
Em 
ฮอด 
 
 
 
บอกเขา
ว่า 
 
เฮายัง
ฮักยังอยากพ้
อเขา
 
แต่คงบ่
Bm 
มีแล้ว.. 
 
สิกลับไป
Em 
เป็น 
 
คือ
จั่ง 
 
มื้อเ
ก่า
 
แต่อ้ายยัง
Am 
จำทุกเรื่องของเ
ฮา 
 
บ่มีมื้
อลืม

INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
อ้ายยัง
รอ 
 
รอวันที่เจ้ากลั
Bm 
บมา
 
วันเว
Am 
ลา 
 
บ่เ
คยลบเจ้าจา
กใจ

 
อยากฝากเพลง
นี้ 
 
ไปบอก
Bm 
คนที่เฮาคิด
Em 
ฮอด 
 
 
 
บอกเขา
ว่า 
 
เฮายัง
ฮักยังอยากพ้
อเขา
 
แต่คงบ่
Bm 
มีแล้ว.. 
 
สิกลับไป
Em 
เป็น 
 
คือ
จั่ง 
 
มื้อเ
ก่า
 
แต่อ้ายยัง
Am 
จำทุกเรื่องของเ
ฮา 
 
บ่มีมื้
อลืม

INSTRU | C | Bm | Am D | G |

 
อยากฝากเพลงนี้ ไปบอกคนที่เฮาคิดฮอด
 
 
บอกเขาว่าเฮายังฮักยังอยากพ้อเขา
 
 
แต่คงบ่
Bm 
มีแล้ว.. 
 
สิกลับไป
Em 
เป็น 
 
คือ
จั่ง 
 
มื้อเ
ก่า
 
แต่อ้ายยัง
Am 
จำทุกเรื่องของเ
ฮา 
 
บ่มีมื้
อลืม..
 
อ้ายยัง
Em 
จำทุกเ
รื่องของเ
จ้า.
.. 
 
บ่มีมื้อ
ลืม..


อยากฝากเพลงนี้ ไปบอกคนที่เฮาคิดฮอด
บอกเขาว่า เฮายังฮัก ยังอยากพ้อเขา

( ดนตรี )

คิดฮอดเด้อ คิดฮอดเจ้าหลาย
ยังฮักเบิ่ดใจ บ่เคยสิลืมเจ้าเลย
กอดแรกในมื้อนั้น ยังจำฮอดมื้อนี้
ยังฮู้สึกดี โดนส่ำได๋กะยังคือเก่า

อ้ายยังรอ รอวันที่เจ้ากลับมา
วันเวลา บ่เคยลบเจ้าจากใจ

อยากฝากเพลงนี้ ไปบอกคนที่เฮาคิดฮอด
บอกเขาว่า เฮายังฮักยังอยากพ้อเขา
แต่คงบ่มีแล้ว.. สิกลับไปเป็น คือจั่ง มื้อเก่า
แต่อ้ายยังจำทุกเรื่องของเฮา บ่มีมื้อลืม

( ดนตรี )

อ้ายยังรอ รอวันที่เจ้ากลับมา
วันเวลา บ่เคยลบเจ้าจากใจ

อยากฝากเพลงนี้ ไปบอกคนที่เฮาคิดฮอด
บอกเขาว่า เฮายังฮักยังอยากพ้อเขา
แต่คงบ่มีแล้ว.. สิกลับไปเป็น คือจั่ง มื้อเก่า
แต่อ้ายยังจำทุกเรื่องของเฮา บ่มีมื้อลืม

( ดนตรี )

อยากฝากเพลงนี้ ไปบอกคนที่เฮาคิดฮอด
บอกเขาว่าเฮายังฮักยังอยากพ้อเขา
แต่คงบ่มีแล้ว.. สิกลับไปเป็น คือจั่ง มื้อเก่า
แต่อ้ายยังจำทุกเรื่องของเฮา บ่มีมื้อลืม..
อ้ายยังจำทุกเรื่องของเจ้า.. บ่มีมื้อลืม…

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง บ่มีมื้อลืม (คอร์ด)
ศิลปิน เบนซ์ เมืองเลย
คำร้อง/ทำนอง : กี้ พงษ์ศักดิ์
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
 โฆษณา