หน้าแรก » เบนซ์ เมืองเลย » คอร์ดเพลง กักตัวกอดใจ – เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง กักตัวกอดใจ – เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง กักตัวกอดใจ เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง กักตัวกอดใจ - เบนซ์ เมืองเลย

เพลง กักตัวกอดใจ (คอร์ด)

ศิลปิน : เบนซ์ เมืองเลย

แนวเพลง : #สตริง

Single : เบนซ์ เมืองเลย กักตัวกอดใจ

คีย์คอร์ดเพลง กักตัวกอดใจ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง


INTRO | E | G#m | F#m | B |

 
เสื้อตัวใ
หม่ที่นัดไว้ 
 
เราคง
G#m 
ไม่ได้ไปซื้อ
 
คงไม่ไ
ด้ไปเดินจูง
มือ 
 
กับเ
ธอ
 
ของอ
ร่อยที่นัดไว้ 
 
เราคง
G#m 
ไม่ได้ไปกิน
 
ต้องอด
F#m 
ฟินไม่คิดว่าจะต้องเ
จอ..

กับเ
หตุ
G#m 
การณ์.. 
 
ที่เราต้อง
C#m 
ทำใจ
ไว
รัส
G#m 
ร้าย.. 
 
พรากกายฉันแ
C#m 
ละเธอ
 
คงทำไ
ด้เท่า
นี้ 
 
ในวันที่ไม่ได้เจอ
 
อยากบอก
F#m 
เธอดูแลตัวเองด้วยอยู่ทา
งนั้น

 
แม้เราต้องกัก
ตัว 
 
ก็ขอให้เราก
G#m 
อดใจ
 
กอดเอา
C#m 
ไว้กันเรื่องร้าย ๆ ยามเรา
G#m 
ห่างกัน
 
ส่วนทาง
นี้ก็จะสวดมนต์
 
นั่งบำเพ็ญ
G#m 
จิตและอธิษฐาน
 
เพื่อขอ
F#m 
พรให้เรื่องร้าย ๆ เหล่า
นั้น
 
เร็ววันจงหายไป
 

INSTRU | E | A | B | B |

 
หนังเรื่องใ
หม่ที่นัดไว้ 
 
เราคง
G#m 
ไม่ได้ไปดู
 
คงไม่ไ
ด้ไปนั่งเคียง
คู่ 
 
กับเ
ธอ
 
ของอ
ร่อยที่นัดไว้ 
 
เราคง
G#m 
ไม่ได้ไปกิน
 
ต้องอด
F#m 
กินไม่คิดว่าจะต้องเ
จอ

กับเ
หตุ
G#m 
การณ์.. 
 
ที่เราต้อง
C#m 
ทำใจ
ไว
รัส
G#m 
ร้าย.. 
 
พรากกายฉันแ
C#m 
ละเธอ
 
คงทำไ
ด้เท่า
นี้ 
 
ในวันที่ไม่ได้เจอ
 
อยากบอก
F#m 
เธอดูแลตัวเองด้วยอยู่ทา
งนั้น

 
แม้เราต้องกัก
ตัว 
 
ก็ขอให้เรา
G#m 
กอดใจ
 
กอดเอา
C#m 
ไว้กันเรื่องร้าย ๆ ยามเรา
G#m 
ห่างกัน
 
ส่วนทาง
นี้ก็จะสวดมนต์
 
นั่งบำเพ็ญ
G#m 
จิตและอธิษฐาน
 
เพื่อขอ
F#m 
พรให้เรื่องร้าย ๆ เหล่า
นั้น
 
เร็ววันจงหา
ยไป.. 
 
 

INSTRU | E | G#m | C#m | G#m |
INSTRU | A | G#m | F#m | B |

 
แม้เราต้องกัก
ตัว 
 
ก็ขอให้เราก
G#m 
อดใจ
 
กอดเอา
C#m 
ไว้กันเรื่องร้าย ๆ ยามเรา
G#m 
ห่างกัน
 
ส่วนทาง
นี้ก็จะสวดมนต์
 
นั่งบำเพ็ญ
G#m 
จิตและอธิษฐาน
 
เพื่อขอ
F#m 
พรให้เรื่องร้าย ๆ เหล่า
นั้น

 
แม้เราต้องกัก
ตัว 
 
ก็ขอให้เราก
G#m 
อดใจ
 
กอดเอา
C#m 
ไว้กันเรื่องร้าย ๆ ยามเรา
G#m 
ห่างกัน
 
ส่วนทาง
นี้ก็จะสวดมนต์
 
นั่งบำเพ็ญ
G#m 
จิตและอธิษฐาน
 
เพื่อขอ
F#m 
พรให้เรื่องร้าย ๆ เหล่า
นั้น
 
เร็ววันจงหา
ยไป
 

 
แม้วั
F#m 
นนี้เราต้องกักตัวก็ขอให้
G#m 
เรากอดใจกันไว้
 
กอดใจ
ไว้..
 
ในยามห่าง
กัน..

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ

เพลง กักตัวกอดใจ (คอร์ด)
ศิลปิน เบนซ์ เมืองเลย
คำร้อง/ทำนอง : ภูริช บุญหลาย
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างงานแสดง : 0635591464
 โฆษณา