คอร์ดเพลง มักผู้สาวเขา – เบนซ์ เมืองเลย

  
Text   

คอร์ดเพลง : มักผู้สาวเขา เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง มักผู้สาวเขา - เบนซ์ เมืองเลย

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single เบนซ์ เมืองเลย : มักผู้สาวเขา

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง มักผู้สาวเขา คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)


INTRO | A E/G# | F#m E | D C#m | Bm E |
INTRO | A E/G# | F#m E | D C#m | Bm E | E |

 
อ้
A 
ายกะจั่งบ่หล่อ
C#m 
หล่อๆ
F#m 
อ้ายมีสิทธิ์ได้พ้อแค่หย่า
E 
งกาย
 
บ่ก
D 
ล้าแนมเจ้าห
E 
ลาย
C#m 
ย่านผู้บ่าวเจ้าฮ้ายเจ้
F#m 
าด่า
 
บ่มีว
Bm 
าสนา 
 
สิได้ห
E 
ย่างเคียงคู่คือเขา

 
อ้
A 
ายกะได้แต่หวัง
C#m 
ลมๆ
F#m 
อ้ายก็ได้แต่หวังแ
E 
ล้งๆ
D 
ฮักแต่ว่าแส
E 
ดง 
 
 
C#m 
ให้ไผฮู้บ่
F#m 
ได้
 
ได้แต่
Bm 
เก็บในใจ 
 
ย่านคน
E 
ว่ามักผู้สาวเขา

 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
A 
นี้.
C#m 
 
จั่งสิ
F#m 
มีโอกาสไ
E 
ด้ฮัก
 
ได้เป็นของ
D 
กัน 
 
ได้อยู่นำ
E 
กันคือฝันเอ
A 
าไว้ 
 
 
E 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
A 
นี้.
C#m 
.. 
 
ห้ามเจ้า
F#m 
ของดี ๆ เด้
E 
อใจ
 
บ่แมนของเ
D 
ฮาฮัก 
 
เขาบ่
E 
ได้
 
เขามีผู้บ่าวเขาอ
A 
ยู่แล้ว 
 
 
E 

 
A 
ขากะจั่งแม่นหล่อ 
 
 
C#m 
หล่อๆ
F#m 
เจ้าก็จั่งแม่นงาม 
 
E 
าม 
 
งาม
 
เห
D 
มาะสมกันสุอ
E 
ย่าง 
 
 
C#m 
อ้ายก็้ได้แต่แอบ
F#m 
อิจฉา
 
เจ้าอยู่เ
Bm 
ทิ่งฟ้า..
 
อ้
E 
ายนี้อยู่ขี้ดินปีนให้ฮอ
A 
ดบ่ไหม..

INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m | Bm E |
INSTRU | A E/G# | F#m E | D C#m | Bm E | E |

 
อ้
A 
ายกะได้แต่หวัง
C#m 
ลมๆ
F#m 
อ้ายก็ได้แต่หวังแ
E 
ล้งๆ
D 
ฮักแต่ว่าแส
E 
ดง 
 
 
C#m 
ให้ไผฮู้บ่
F#m 
ได้
 
ได้แต่
Bm 
เก็บในใจ 
 
ย่านคน
E 
ว่ามักผู้สาวเขา

 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
A 
นี้.
C#m 
 
จั่งสิ
F#m 
มีโอกาสไ
E 
ด้ฮัก
 
ได้เป็นของ
D 
กัน 
 
ได้อยู่นำ
E 
กันคือฝันเอ
A 
าไว้ 
 
 
E 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
A 
นี้.
C#m 
.. 
 
ห้ามเจ้า
F#m 
ของดี ๆ เด้
E 
อใจ
 
บ่แมนของเ
D 
ฮาฮัก 
 
เขาบ่
E 
ได้
 
เขามีผู้บ่าวเขาอ
A 
ยู่แล้ว 
 
 
E 

 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
A 
นี้.
C#m 
 
จั่งสิ
F#m 
มีโอกาสไ
E 
ด้ฮัก
 
ได้เป็นของ
D 
กัน 
 
ได้อยู่นำ
E 
กันคือฝันเอ
A 
าไว้ 
 
 
E 
 
บ่ชาติหน้ากะชาติ
A 
นี้.
C#m 
.. 
 
ห้ามเจ้า
F#m 
ของดี ๆ เด้
E 
อใจ
 
บ่แมนของเ
D 
ฮาฮัก 
 
เขาบ่
E 
ได้
 
เขามีผู้บ่าวเขาอ
A 
ยู่แล้ว

 
บ่แมนขอ
Bm 
งเฮาฮักเขา
E 
บ่ได้
 
เขามีผู้บ่าวเขาอยู่แล้ว  
A 
 
Amaj7 


อ้ายกะจั่งบ่หล่อ หล่อ หล่อ
อ้ายมีสิทธิ์ได้พ้อ แค่หย่างกาย
บ่กล้าแนมเจ้าหลาย
ย่านผู้บ่าวเจ้าฮ้ายเจ้าด่า
บ่มีวาสนา สิได้หย่างคือคู่คือเขา

อ้ายกะได้แต่หวังลมๆ
อ้ายกะได้แต่หวังแล้งๆ
ฮักแต่ว่าแสดง ให้ไผฮู้บ่ได้
ได้แต่เก็บในใจ ย่านคนว่ามักผู้สาวเขา

บ่ซาติหน้ากะซาตินี้ จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ซาติหน้ากะซาตินี้ ห้ามเจ้าของดีดีเด้อใจ
บ่แม่นของเฮา ฮักเขาบ่ได้
เขามีผู้บ่าวเขาอยู่แล้ว

เขากะจั่งแม่นหล่อ หล่อ หล่อ
เจ้าก็จั่งแม่นงาม งาม งาม
เหมาะสมกันสุอย่าง อ้ายก็ได้แต่แอบอิจฉา
เจ้าอยู่เทิ่งฟ้า อ้ายนี่อยู่ขี้ดินปีนให้ฮอดบ่ไหว

( ดนตรี )

อ้ายกะได้แต่หวังลมๆ
อ้ายกะได้แต่หวังแล้งๆ
ฮักแต่ว่าแสดง ให้ไผฮู้บ่ได้
ได้แต่เก็บในใจ ย่านคนว่ามักผู้สาวเขา

บ่ซาติหน้ากะซาตินี้ จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ซาติหน้ากะซาตินี้ ห้ามเจ้าของดีดีเด้อใจ
บ่แม่นของเฮา ฮักเขาบ่ได้
เขามีผู้บ่าวเขาอยู่แล้ว

บ่ซาติหน้ากะซาตินี้ จั่งสิมีโอกาสได้ฮัก
ได้เป็นของกัน ได้อยู่นำกัน คือฝันเอาไว้
บ่ซาติหน้ากะซาตินี้ ห้ามเจ้าของดีดีเด้อใจ
บ่แม่นของเฮา ฮักเขาบ่ได้
เขามีผู้บ่าวเขาอยู่แล้ว

บ่แม่นของเฮา ฮักเขาบ่ได้
เขามีผู้บ่าวเขาอยู่แล้ว


รูปภาพคอร์ด มักผู้สาวเขา – เบนซ์ เมืองเลย

คอร์ดเพลง มักผู้สาวเขา - เบนซ์ เมืองเลย

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง มักผู้สาวเขา (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง : จินนี่ ภูไท
เรียบเรียง : DJ JAIDAH
ติดต่องานแสดง : 0635591464
คอร์ดเพลง มักผู้สาวเขา - เบนซ์ เมืองเลย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend