คอร์ดเพลง เขาสาดน้ำ เราสาดน้ำตา Liltan

  
Text   


INTRO | C | G | Am | F |

 
สงกรานต์ที่ผ่าน
C 
มาตอนนั้นฉันเคยมีเธอ
 
ฤดูกาลเปลี่ยนแ
G 
ปลงไม่คิดว่าใจเธอแปรผัน
 
เคยรักกันวันละ
Am 
นิดวันนี้ไม่คิดจะรักกัน
 
คำสัญญาที่ให้
F 
ฉันแต่เป็นเธอเองที่ลืมมัน

 
ฉันฝันไปไ
C 
กลและไกลไปถึงจนวันวิวาห์
 
หัวใจที่ให้เ
G 
ธอทำไมไม่รักษา
 
เธอจ้องทำเป็นจะ
Am 
เมิน 
 
เพราะเธอไม่เคยจะมอง
 
หรือหน้าเธอโดนดินสอพ
F 
อง
 
เธอเลยได้มีสองใจ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป
 

C 
  ไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะเจอ
G 
  ในปีที่แล้วฉันยังมีเธอ
Am 
  กอดหมอนทุกครั้งก็นอนละเ
F 
มอ

 
โอ..  
C 
ฝัน.. 
 
ยังไงในฝันก็มีแค่เ
G 
ธอ
 
หัวใจของฉันยังอยู่ที่
Am 
เดิม…
 
ตั้งตัวไม่ทันเพราะไม่ได้เ
F 
ผื่อใจ

 
ก็อยากจะถ
C 
ามเธอสักคำ 
 
ในตอนที่มีเวลา
 
ฉันเ
G 
จ็บแล้วไม่ค่อยจำ 
 
อันนี้เรื่องธรรมดา
 
โดนคน
Am 
รักทิ้งยังไม่ชิน 
 
น้ำตาที่ไหลที่ริน
 
บอก
F 
รักเธอคงไม่ฟิน 
 
แล้วคงเป็นเหตุผลที่เธอไม่อิน

 
ฉันเป็นแค่
C 
คนธรรมดา 
 
ไม่ได้บินอยู่บนนภา
 
ไม่
Am 
ฝืนหรอกโชคชะตา 
 
ถือว่าหมดบุญที่ร่วมกันมา
 
ก่อนจะไ
Am 
ปก็ไม่ได้ลา 
 
สุดท้ายก็มีน้ำตา
 
ทิ้งฉันไ
F 
ว้กับเรื่องเมื่อวานแล้วเธอก็หายไปอันตธาน

 
สงกรานต์ที่ผ่าน
C 
มาตอนนั้นฉันเคยมีเธอ
 
ฤดูกาลเปลี่ยนแ
G 
ปลงไม่คิดว่าใจเธอแปรผัน
 
เคยรักกันวันละ
Am 
นิดวันนี้ไม่คิดจะรักกัน
 
คำสัญญาที่ให้
F 
ฉันแต่เป็นเธอเองที่ลืมมัน

 
ฉันฝันไปไ
C 
กลและไกลไปถึงจนวันวิวาห์
 
หัวใจที่ให้เ
G 
ธอทำไมไม่รักษา
 
เธอจ้องทำเป็นจะ
Am 
เมิน 
 
เพราะเธอไม่เคยจะมอง
 
หรือหน้าเธอโดนดินสอพ
F 
อง
 
เธอเลยได้มีสองใจ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป
 

C 
  ตั้งใจจะรอที่จะได้เจอ
G 
  สงกรานต์ที่นัดไว้อยู่ที่เดิม
Am 
  วันนี้ที่เดิมมันไม่มีเ
F 
ธอ..

 
โอ..
C 
หวัง.. 
 
และยังคงหวังลึกลึกข้า
G 
งในใจ
 
เฝ้าแต่หวังฉันจะไม่
Am 
ฝืนใคร
 
ฉันจะไม่
F 
ฝืนใจ 
 
แค่ปล่อยมันไป

 
ก็อยากจะถ
C 
ามเธอสักคำ 
 
ในตอนที่มีเวลา
 
ฉันเ
G 
จ็บแล้วไม่ค่อยจำ 
 
อันนี้เรื่องธรรมดา
 
โดนคน
Am 
รักทิ้งยังไม่ชิน 
 
น้ำตาที่ไหลที่ริน
 
บอก
F 
รักเธอคงไม่ฟิน 
 
แล้วคงเป็นเหตุผลที่เธอไม่อิน

 
ฉันเป็นแค่
C 
คนธรรมดา 
 
ไม่ได้บินอยู่บนนภา
 
ไม่
Am 
ฝืนหรอกโชคชะตา 
 
ถือว่าหมดบุญที่ร่วมกันมา
 
ก่อนจะไ
Am 
ปก็ไม่ได้ลา 
 
สุดท้ายก็มีน้ำตา
 
ทิ้งฉันไ
F 
ว้กับเรื่องเมื่อวานแล้วเธอก็หายไปอันตธาน

 
สงกรานต์ที่ผ่าน
C 
มาตอนนั้นฉันเคยมีเธอ
 
ฤดูกาลเปลี่ยนแ
G 
ปลงไม่คิดว่าใจเธอแปรผัน
 
เคยรักกันวันละ
Am 
นิดวันนี้ไม่คิดจะรักกัน
 
คำสัญญาที่ให้
F 
ฉันแต่เป็นเธอเองที่ลืมมัน

 
ฉันฝันไปไ
C 
กลและไกลไปถึงจนวันวิวาห์
 
หัวใจที่ให้เ
G 
ธอทำไมไม่รักษา
 
เธอจ้องทำเป็นจะ
Am 
เมิน 
 
เพราะเธอไม่เคยจะมอง
 
หรือหน้าเธอโดนดินสอพ
F 
อง
 
เธอเลยได้มีสองใจ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป
 

OUTRO | C | G | Am | F |


สงกรานต์ที่ผ่านมาตอนนั้นฉันเคยมีเธอ
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่คิดว่าใจเธอแปรผัน
เคยรักกันวันละนิดวันนี้ไม่คิดจะรักกัน
คำสัญญา ที่ให้ฉันแต่เป็นเธอเองที่ลืมมัน

ฉันฝันไปไกลและไกลไปถึงจนวันวิวาห์
หัวใจที่ให้เธอทำไมไม่รักษา
เธอจ้องทำเป็นจะเมิน เพราะเธอไม่เคยจะมอง
หรือหน้าเธอโดนดินสอพอง
เธอเลยได้มีสองใจ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป

ไม่คิดไม่ฝันว่าฉันจะเจอ
ในปีที่แล้วฉันยังมีเธอ
กอดหมอนทุกครั้งก็นอนละเมอ
โอ.. ฝัน.. ยังไงในฝันก็มีแค่เธอ
หัวใจของฉันยังอยู่ที่เดิม…
ตั้งตัวไม่ทันเพราะไม่ได้เผื่อใจ

ก็อยากจะถามเธอสักคำ ในตอนที่มีเวลา
ฉันเจ็บแล้วไม่ค่อยจำ อันนี้เรื่องธรรมดา
โดนคนรักทิ้งยังไม่ชิน น้ำตาที่ไหลที่ริน
บอกรักเธอคงไม่ฟิน แล้วคงเป็นเหตุผลที่เธอไม่อิน
ฉันเป็นแค่คนธรรมดา ไม่ได้บินอยู่บนนภา
ไม่ฝืนหรอกโชคชะตา ถือว่าหมดบุญที่ร่วมกันมา
ก่อนจะไปก็ไม่ได้ลา สุดท้ายก็มีน้ำตา
ทิ้งฉันไว้กับเรื่องเมื่อวานแล้วเธอก็หายไปอันตธาน

สงกรานต์ที่ผ่านมาตอนนั้นฉันเคยมีเธอ
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่คิดว่าใจเธอแปรผัน
เคยรักกันวันละนิดวันนี้ไม่คิดจะรักกัน
คำสัญญา ที่ให้ฉันแต่เป็นเธอเองที่ลืมมัน

ฉันฝันไปไกลและไกลไปถึงจนวันวิวาห์
หัวใจที่ให้เธอทำไมไม่รักษา
เธอจ้องทำเป็นจะเมิน เพราะเธอไม่เคยจะมอง
หรือหน้าเธอโดนดินสอพอง
เธอเลยได้มีสองใจ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป

ตั้งใจจะรอที่จะได้เจอ
สงกรานต์ที่นัดไว้อยู่ที่เดิม
วันนี้ที่เดิมมันไม่มีเธอ..
โอ..หวัง.. และยังคงหวังลึกลึกข้างในใจ
เฝ้าแต่หวังฉันจะไม่ฝืนใคร
ฉันจะไม่ฝืนใจแค่ปล่อยมันไป

ก็อยากจะถามเธอสักคำ ในตอนที่มีเวลา
ฉันเจ็บแล้วไม่ค่อยจำ อันนี้เรื่องธรรมดา
โดนคนรักทิ้งยังไม่ชิน น้ำตาที่ไหลที่ริน
บอกรักเธอคงไม่ฟิน แล้วคงเป็นเหตุผลที่เธอไม่อิน
ฉันเป็นแค่คนธรรมดา ไม่ได้บินอยู่บนนภา
ไม่ฝืนหรอกโชคชะตา ถือว่าหมดบุญที่ร่วมกันมา
ก่อนจะไปก็ไม่ได้ลา สุดท้ายก็มีน้ำตา
ทิ้งฉันไว้กับเรื่องเมื่อวานแล้วเธอก็หายไปอันตธาน

สงกรานต์ที่ผ่านมาตอนนั้นฉันเคยมีเธอ
ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่คิดว่าใจเธอแปรผัน
เคยรักกันวันละนิดวันนี้ไม่คิดจะรักกัน
คำสัญญา ที่ให้ฉันแต่เป็นเธอเองที่ลืมมัน

ฉันฝันไปไกลและไกลไปถึงจนวันวิวาห์
หัวใจที่ให้เธอทำไมไม่รักษา
เธอจ้องทำเป็นจะเมิน เพราะเธอไม่เคยจะมอง
หรือหน้าเธอโดนดินสอพอง
เธอเลยได้มีสองใจ แล้วเธอก็ทิ้งฉันไป..

มิวสิควิดีโอ เขาสาดน้ำ เราสาดน้ำตา Liltan

เพลง : เขาสาดน้ำ เราสาดน้ำตา (คอร์ด)
ศิลปิน : Liltan
Lyrics : Lil tan
Prod. Emon74
IG: liltan98

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend