คอร์ดเพลง ชวนอ้ายเที่ยวอีสาน เก๋ วรรณ์ฐกานต์, ปูเป้ ขวัญหทัย

  
Text   


INTRO | C#m | C#m |

 
น้องคนอี
C#m 
สาน 
 
ถิ่นเมืองดอก
G#m 
จาน
 
อ้ายบ่ต้องย่
A 
านสิตั๋ว
E 
กัน
 
ฮักอ้ายผู้
C#m 
เดียว 
 
บ่คึดหลอก
G#m 
ฟัน
 
ถ้าบ่เซื่อ
A 
กัน 
 
น้องกะเข้า
E 
ใจ

 
สิให้อ้าย
C#m 
เบิ่ง.. 
 
ให้เถิงข้า
G#m 
งใน
 
ว่าภายในใ
A 
จน้องมันใส
E 
ซื่อ
 
บ่เคย
C#m 
ตั๋วไผ..ให้เป็นกร
G#m 
ะบือ
 
อ้ายลองจับ
A 
มือน้องเดินไป
B 
นำกัน

 
น้องสิพาไปอีส
E 
าน 
 
ไปเที่ยวเชียงค
B 
าน
 
นั่งริมหนองห
A 
าน 
 
เบิ่งงานบุญบั้งไ
B 
 
น้องสิพาอ้ายขึ้น
E 
ไปผามออีแ
B 
ดง
 
ไปนั่งเบิ่งแ
A 
สงตะเว็นนำ
B 
กัน

 
น้องสิพาอ้ายไปไ
E 
หว้..พระธาตุนา
B 
ดูน
 
แวะเมืองดอก
A 
คูน เสียงแคน ม่วนอี
B 
หลี
 
กราบหลวงพ่อน
E 
าค..ให้ฮักสุข
B 
ขี
 
ขอให้สองเฮา
A 
นี้ได้ผูกแขนป้อนไ
B 
ข่..
 
แหน่เด้ออ้ายเ
E 
ด้อ 
 
 
B 

INSTRU | C#m | G#m | A | E |
INSTRU | C#m | G#m | A | A | G# | G# |
INSTRU | C#m | C#m |

C#m 
  มาเด้อฟ้าวมาแหน่อ้าย
 
มาเด้อฟ้าวมาแหน่อ้าย
 
 
น้องสิพาอ้ายไปเที่ยวอีสาน  
 
 
สุขสำราญนำกันจักหน่อย
 
 
น้องยังคอย คอยอ้าย บ่หน่าย
 
 
ให้ลองเปิดหัวใจแหน่อ้าย
 
 
แหน่อ้าย โอ้ย แหน่อ้าย แหน่อ้าย
 
 
คิดฮอดเด้อคนไค ประเพณีไหลเรือไฟเดือนหน้า  
 
 
มื้อออกพรรษากะยังถ่าแต่อ้าย  
 
 
มาเด้อพี่ชาย.. เที่ยวอีสาน..
 

 
น้องสิพาไปอีส
E 
าน 
 
ไปเที่ยวเชียงค
B 
าน
 
นั่งริมหนองห
A 
าน 
 
เบิ่งงานบุญบั้งไ
B 
 
น้องสิพาอ้ายขึ้น
E 
ไปผามออีแ
B 
ดง
 
ไปนั่งเบิ่งแ
A 
สงตะเว็นนำ
B 
กัน

 
น้องสิพาอ้ายไปไ
E 
หว้..พระธาตุนา
B 
ดูน
 
แวะเมืองดอก
A 
คูน เสียงแคน ม่วนอี
B 
หลี
 
กราบหลวงพ่อน
E 
าค..ให้ฮักสุข
B 
ขี
 
ขอให้สองเฮา
A 
นี้ได้ผูกแขนป้อนไ
B 
ข่..
 
แหน่เด้ออ้ายเ
E 
อย.. 
 
 
B 

 
น้องสิพาไปอีส
E 
าน 
 
ไปเที่ยวเชียงค
B 
าน
 
นั่งริมหนองห
A 
าน 
 
เบิ่งงานบุญบั้งไ
B 
 
น้องสิพาอ้ายขึ้น
E 
ไปผามออีแ
B 
ดง
 
ไปนั่งเบิ่งแ
A 
สงตะเว็นนำ
B 
กัน

 
น้องสิพาอ้ายไปไ
E 
หว้..พระธาตุนา
B 
ดูน
 
แวะเมืองดอก
A 
คูน เสียงแคน ม่วนอี
B 
หลี
 
กราบหลวงพ่อน
E 
าค..ให้ฮักสุข
B 
ขี
 
ขอให้สองเฮา
A 
นี้ได้ผูกแขนป้อนไ
B 
ข่..
 
แหน่เด้ออ้ายเ
E 
ด้อ.. 
 
 
B 

OUTRO | C#m | G#m | A | E |
OUTRO | C#m | G#m | A | A | G# | G# | C#m |


น้องคนอีสาน ถิ่นเมืองดอกจาน อ้ายบ่ต้องย่านสิตั๋วกัน
ฮักอ้ายผู้เดียว บ่คึดหลอกฟัน ถ้าบ่เซื่อกันน้องกะเข้าใจ

สิให้อ้ายเบิ่ง ให้เถิงข้างใน ว่าภายในใจน้องมันใสซื่อ
บ่เคยตั๋วไผ ให้เป็นกระบือ อ้ายลองจับมือน้องเดินไปนำกัน

น้องสิพาไปอีสาน ไปเที่ยวเชียงคาน
นั่งริมหนองหาน เบิ่งงานบุญบั้งไฟ
น้องสิพาอ้ายขึ้นไปผามออีแดง
ไปนั่งเบิ่งแสงตะเว็นนำกัน
น้องสิพาอ้ายไปไหว้พระธาตุนาดูน
แวะเมืองดอกคูนเสียงแคนม่วนอีหลี
กราบหลวงพ่อนาค ให้ฮักสุขขี
ขอให้สองเฮานี้ได้ผูกแขนป้อนไข่
แหน่เด้ออ้ายเด้อ..

( ดนตรี )

มาเด้อฟ้าวมาแหน่อ้าย มาเด้อฟ้าวมาแหน่อ้าย
น้องสิพาอ้ายไปเที่ยวอีสาน สุขสำราญนำกันจักหน่อย
น้องยังคอย คอยอ้าย บ่หน่าย
ให้ลองเปิดหัวใจแหน่อ้าย แหน่อ้ายโอ้ยแหน่อ้ายแหน่อ้าย
คิดฮอดเด้อคนไค ประเพณีไหลเรือไฟเดือนหน้า
มื้อออกพรรษากะยังถ่าแต่อ้าย มาเด้อพี่ชาย เที่ยวอีสาน

น้องสิพาไปอีสาน ไปเที่ยวเชียงคาน
นั่งริมหนองหาน เบิ่งงานบุญบั้งไฟ
น้องสิพาอ้ายขึ้นไปผามออีแดง
ไปนั่งเบิ่งแสงตะเว็นนำกัน
น้องสิพาอ้ายไปไหว้พระธาตุนาดูน
แวะเมืองดอกคูนเสียงแคนม่วนอีหลี
กราบหลวงพ่อนาค ให้ฮักสุขขี
ขอให้สองเฮานี้ได้ผูกแขนป้อนไข่
แหน่เด้ออ้ายเด้อ

น้องสิพาไปอีสาน ไปเที่ยวเชียงคาน
นั่งริมหนองหาน เบิ่งงานบุญบั้งไฟ
น้องสิพาอ้ายขึ้นไปผามออีแดง
ไปนั่งเบิ่งแสงตะเว็นนำกัน
น้องสิพาอ้ายไปไหว้พระธาตุนาดูน
แวะเมืองดอกคูนเสียงแคนม่วนอีหลี
กราบหลวงพ่อนาค ให้ฮักสุขขี
ขอให้สองเฮานี้ได้ผูกแขนป้อนไข่
แหน่เด้ออ้ายเด้อ..

มิวสิควิดีโอ ชวนอ้ายเที่ยวอีสาน เก๋ วรรณ์ฐกานต์

เพลง : ชวนอ้ายเที่ยวอีสาน (คอร์ด)
ศิลปิน : เก๋ วรรณ์ฐกานต์, ปูเป้ ขวัญหทัย
เนื้อร้อง/ทำนอง : คำร้อง เก๋ วรรณ์ฐกานต์
เรียบเรียง : ทำนอง แม๊ก โฟคซอง
ติดต่องานศิลปิน : 062-5656982

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend